دانلود فایل


کاربرد ادوات فکتس در پایداری ولتاژ (Application of Fact Devices for Voltage Stability in a Power System) - دانلود فایلدانلود فایل مقاله شبیه سازی شده IEEE

دانلود فایل کاربرد ادوات فکتس در پایداری ولتاژ (Application of Fact Devices for Voltage Stability in a Power System)

ادوات فکت


پایداری ولتاژ


STATCOM


SVC


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کاربرد ادوات فکتس در پایداری ولتاژ (Application of Fact Devices for ...

کاربرد ادوات فکتس در پایداری ولتاژ (Application of Fact Devices for Voltage
Stability in a Power System). شبیه سازی مقاله Application of Fact Devices for ...

Personal Page Of Seyed Hossein Hosseini - University Of Tabriz

"پایدار سازی تطبیقی سیستم های قدرت توسط ادوات نسل جدید. "FACTS. “Power
system stabilizers with FACTS devices and adaptive controllers” .... کاربرد
اينورترهایمالتیسل(Multicell)درجبرانکنندههایتوانراکتيوولتاژبالاوقدرتبالا ..... B.
Gharehpetian, "Voltage Stability Enhancement and Reactive Power
Compensation of AC ...

فروش مقالات همراه با شبیه سازی و کدنویسی - electrical power

19- Comparison of SVC and STATCOM in Static Voltage Stability Margin .... 100-
The use of Facts devices in disturbed Power Systems-Modeling, Interface, ... 127-
طراحي سيستم كنترل نوين DVRبه منظور جبرانسازي انواع كمبود ولتاژ در ..... طراحي و
پياده سازي اينورتر 11 سطحي با قابليت ادوات فکت جهت سيستم هاي توزيع انرژي.

کاربرد ادوات فکتس در پایداری ولتاژ (Application of Fact Devices for ...

30 ژانويه 2017 ... کاربرد ادوات فکتس در پایداری ولتاژ (Application of Fact Devices for Voltage
Stability in a Power System). شبیه سازی مقاله Application of Fact ...

کاربرد ادوات فکتس در پایداری ولتاژ application of fact devices for ...

اختصاصی از یاری فایل کاربرد ادوات فکتس در پايداري ولتاژ application of fact
devices for voltage stability in a power system با و پر سرعت . شبیه سازی مقاله ...

پروژه های شبیه سازی شده - موسسه پویان پژوهش انجام پایان نامه-مقاله ...

Approximate Feedback Linearization Application to Trajectory Planning .... کلید
واژه : کنترل غیرخطی، لیپاپانوف، پایداری، سنکرون .... Observer-based nonlinear
control of power system using sliding mode control ..... of first swing stability limit
by utilising full benefit of shunt FACTS devices ... کلید واژه : فکتس، دینامیک،
ادوات

شبیه سازی svc در matlab بایگانی - فروش شبیه سازی های آماده برق ...

شبیه سازی مقالات کیفیت توان الکتریکی با متلب (power quality) ... استفاده از
سنکرون سری استاتیک جبران (SSSC) در بهبود پایداری ولتاژ و نوسان برق میرایی
..... Comparison of shunt capacitor, SVC and STATCOM in static voltage stability
.... تمامی مقالات ادوات فکتس (FACTS) (Flexible Alternating Current Transmission ...

تمامی مقاله های قدرتی، 50هزار تومان: توان راکتیو، الکترونیک قدرت ...

10 دسامبر 2014 ... شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله 2013 بهبود پایداری سیستم های قدرت خط .....
شبیه سازی مقاله ژورنال 2000 دینامیک سیستم های قدرت و ادوات فکتس(FACTS) با
عنوان ..... Cell Power System using Three Phase Inverter for Grid Applications .....
based reactive power dispatch for voltage stability improvementm.

دانلود مقاله : ارزیابی پایداری ولتاژ در حضور ادوات D-FACTS واقع در ...

مقاله ISI انگلیسی شماره 53190 - ترجمه شده - موضوع : ادوات FACTS - 6 صفحه - سال ...
Voltage Stability Assessment in the Presence of Optimally Placed D-FACTS
Devices ... Journal : Power Electronics (IICPE), 2012 IEEE 5th India International
.... novel strategy for the application of D-FACTS devices in controlling system
voltage.

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی برق گروه ترجمه تخصصی البرز

A summary of demand response in electricity markets, خلاصه ای از پاسخ به تقاضا
در بازارهای ... مجله: IET Electric Power Applications ، سال نشر 2015 / مهندسی برق , ...
System Voltage Stability, تاثیر تولید پراکنده بر روی پایداری ولتاژ سیستم .....
by Specifying Optimal Placement of FACTS Devices Using Artificial Bee Colony ...

شبیه سازی و کدنویسی در متلب و ترجمه

1-Advanced Control Strategy of DFIG Wind Turbines for Power System Fault ...
طراحي و پياده سازي اينورتر 11 سطحي با قابليت ادوات فکت جهت سيستم هاي توزيع
انرژي ... for Long Transmission Lines Compensated by Series FACTS Devices--
2011 ... 29-DC Voltage Controller for Asymmetric-Twin-Converter-Topology-
Based ...

شبیه سازی و کدنویسی در متلب و ترجمه

1-Advanced Control Strategy of DFIG Wind Turbines for Power System Fault ...
طراحي و پياده سازي اينورتر 11 سطحي با قابليت ادوات فکت جهت سيستم هاي توزيع
انرژي ... for Long Transmission Lines Compensated by Series FACTS Devices--
2011 ... 29-DC Voltage Controller for Asymmetric-Twin-Converter-Topology-
Based ...

کاربرد ادوات فکتس در پایداری ولتاژ (Application of Fact Devices for ...

1 فوریه 2017 ... خانه / برنامه نویسی ، سورس ، پروژه / کاربرد ادوات فکتس در پایداری ولتاژ (
Application of Fact Devices for Voltage Stability in a Power System) ...

PDF: مقاله با ترجمه+نقش ادوات FACTS برای مسئله VSC – OPF با ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ+ﻧﻘﺶ ادوات FACTS ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ – OPF VSC ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻏﯿﺮﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪHTML:
... ﭘﺎﯾﺪاری وﻟﺘﺎژ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻗﺪرت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮان ...

فروش مقالات همراه با شبیه سازی و کدنویسی - electrical power

19- Comparison of SVC and STATCOM in Static Voltage Stability Margin .... 100-
The use of Facts devices in disturbed Power Systems-Modeling, Interface, ... 127-
طراحي سيستم كنترل نوين DVRبه منظور جبرانسازي انواع كمبود ولتاژ در ..... طراحي و
پياده سازي اينورتر 11 سطحي با قابليت ادوات فکت جهت سيستم هاي توزيع انرژي.

دانلود مقاله : ارزیابی پایداری ولتاژ در حضور ادوات D-FACTS واقع در ...

مقاله ISI انگلیسی شماره 53190 - ترجمه شده - موضوع : ادوات FACTS - 6 صفحه - سال ...
Voltage Stability Assessment in the Presence of Optimally Placed D-FACTS
Devices ... Journal : Power Electronics (IICPE), 2012 IEEE 5th India International
.... novel strategy for the application of D-FACTS devices in controlling system
voltage.

تجزیه و تحلیل و شبیه سازی D-STATCOM برای بهبود کی - بومهن - آموزش

... جبران (SSSC) در بهبود پایداری ولتاژ و نوسان برق میرایی Analysis and
Simulation of ... Var Compensator (svc) for Improvement of Voltage Stability in
Power System ... Application of Crowbar And Statcom To Overcome Voltage
Sags With Actual ... azsoft.ir شبیه سازی مقالات ادوات فکتس با متلب, شبیه سازی
FACTS با متلب, ...

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ SVC و TCSC ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﯾﺪاری وﻟﺘﺎژ و ... - 2017-02-22

18 نوامبر 2016 ... ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ SVC و TCSC ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﯾﺪاری وﻟﺘﺎژ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ ...
ﭼﮑﯿﺪه – ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ادوات FACTS ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﺛﺮ .... the
effects of Static Var Compensator (SVC) on voltage stability of a power system. ...
application of a coordinated static VAr compensator (SVC) device as ...

power engineering برق قدرت - پرنسیا

اختصاصی از هایدی پایداری در سیستم های قدرت power systems stability با و پر .....
کاربرد ادوات فکتس در پایداری ولتاژ (application of fact devices for voltage ...

SVC بایگانی - مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

ادوات فکتس شنت در سیستم یک ناحیه (Shunt FACTS Devices for First-Swing
Stability Enhancement in Inter-area Power System) ... کاربرد ادوات فکتس در
پایداری ولتاژ (Application of Fact Devices for Voltage Stability in a Power System
).

کاربرد ادوات فکتس در پایداری ولتاژ (Application of Fact Devices for ...

مقاله شبیه سازی شده IEEE کاربرد ادوات فکتس در پایداری ولتاژ (Application of
Fact Devices for Voltage Stability in a Power System) ...

svc upfc statcom upqc facts در شبکه های انتقال و توزیع - آی ام سی بانک

upfc upqc dvr Custom Power SMES TCSC facts statcom sssc d fact svc fact ادوات
facts و ... کاربرد شبکه های عصبی در کتترل توان توان راکتیو مبتنی بر ادوات
facts ... کاربرد TCSC در پایداری سیستم های قدرت ... جایابی TCSC برای بهبود
پایداری ولتاژ ...... Application of New FACTS Device (CUPFC) In the Transient
Stability .

ورود به مسأله

14 جولای 2008 ... کاربرد هوش مصنوعی در خطایابی خطوط انتقال فشارقوی .... M “Application of Artificial
Neural Networks in Controlling Voltage and .... Power Pricing Emphasizing on
Voltage Stability", International ..... توان اکتیو به منظور بهبود پایداری ولتاژ .... “
Optimal Placement of Multi-Type FACTS Devices in Power Systems ...

کاربرد ادوات فکتس در پایداری ولتاژ (application of fact devices for ...

اختصاصی از یاری فایل کاربرد ادوات فکتس در پایداری ولتاژ (application of fact
devices for voltage stability in a power system) با و پر سرعت . شبیه سازی مقاله ...

ترجمه مقاله جایابی بهینه SVC و TCSC برای بهبود پایداری ولتاژ و ...

18 آگوست 2016 ... چکیده – برخی کاربردهای ادوات FACTS نشان دهنده آن است که آنها ابزارهایی مناسب ...
سازی ازدحام ذرات(PSO) FACTS devices SVC Contingency Condition Particle ... of
Static Var Compensator (SVC) on voltage stability of a power system. ... presents
an application of a flexible AC transmission system (FACTS) device ...

شبیه سازی svc در matlab بایگانی - فروش شبیه سازی های آماده برق ...

شبیه سازی مقالات کیفیت توان الکتریکی با متلب (power quality) ... استفاده از
سنکرون سری استاتیک جبران (SSSC) در بهبود پایداری ولتاژ و نوسان برق میرایی
..... Comparison of shunt capacitor, SVC and STATCOM in static voltage stability
.... تمامی مقالات ادوات فکتس (FACTS) (Flexible Alternating Current Transmission ...

Hadi Zayandehroodi هادی زاینده رودی | Islamic Azad University of ...

Scientific Applications: MATLAB/Simulink, ETAP, DIgSILENT, PSCAD/EMTDC. ...
Power System Protection and Coordination In the Presence of Distributed ....
Power Park Configuration Using Active Power and Voltage Conditioning Devices
. ..... با جایابی بهینه ادوات " FACTS دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق ,
...

مقاله نقش ادوات FACTS برای مسئله VSC – OPF با استفاده از طبقه ...

پایداری ولتاژ در برنامه ریزی و عملیات سیستم های قدرت یک مسئله مهم می باشد.
رخدادهای احتمالی مانند قطع برق پیش بینی نشده ممکن است حاصل عدم پایداری ولتاژ
باشد که ممکن ... این اثر کاربرد طبقه بندی غیرتسلط یافته روش الگوریتم ژنتیک
2 یا NSGA-II را ... of FACTS device and to improve the voltage stability of the
system.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دروس دوره ﻗﺪرت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺮق - دانشگاه اصفهان

اﺻﻟﻲ اﺟﺑﺎري، ﺗﺧﺻﺻﻲ و اﺧﺗﯾﺎري ﺑراي ﮔراﯾش ﺳﯾﺳﺗم ھﺎي ﻗدرت، ﺑراي ھر درس ﺗﻌداد واﺣد. ﻧظري ﯾﺎ ﻋﻣﻟﻲ،
دروس ﭘﯾش .... ﭘﺎﯾﺪاري زاوﯾﻪ اي، ﭘﺎﯾﺪاري وﻟﺘﺎژ، ﭘﺎﯾﺪاري ﮐﻮﺗﺎه ... ﭼﭗ و راﺳﺖ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد آن
در ... 4- P. Kundur, “Power System Stability and Control”, McGraw-Hill Company,
1994. ..... ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘم اﻧﺘﻘﺎل، ﻇﻬﻮر. ادوات. FACTS. ، ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي. FACTS. ﻧﺴﻞ اول
،.

PDF:مقاله با ترجمه+نقش ادوات FACTS برای مسئله… — word

7 دسامبر 2016 ... ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ+ﻧﻘﺶ ادوات FACTS ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ – OPF VSC ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ... ﭘﺎﯾﺪاری وﻟﺘﺎژ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻗﺪرت ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ... اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻏﯿﺮﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ
روش اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ 2 ﯾﺎ NSGA-II را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪ ... opearation of power systems. ...
of FACTS device and to improve the voltage stability of the system.

مقاله با ترجمه+نقش ادوات FACTS برای مسئله…—20150 - دانلود مقاله ...

21 مه 2014 ... پایداری ولتاژ در برنامه ریزی و عملیات سیستم های قدرت یک مسئله مهم می باشد.
رخدادهای احتمالی مانند قطع برق پیش بینی نشده ممکن است حاصل عدم پایداری ولتاژ
باشد که ... این اثر کاربرد طبقه بندی غیرتسلط یافته روش الگوریتم ژنتیک 2 یا
... of FACTS device and to improve the voltage stability of the system.

فروشگاه اینترنتی مقالات انگلیسی + ترجمه فارسی - فراترجمه | ترجمه ...

Fault Diagnosis of Electric Power Systems Based on Fuzzy Petri Nets .... مدلسازی
و شبیه سازی کاهش افت و خیز (افت/برجستگی) ولتاژ با استفاده از بازیاب .....
Voltage stability constrained multi-objective optimal reactive power dispatch
under ..... point Based Optimal Power Flow Algorithm Incorporating Series FACTS
Devices.

قسمت دوم بانک مقالات شبیه سازی شده برق قدرت - متلبی

26 آگوست 2016 ... Modal interaction, Power system dynamic stability, Power system ... بررسی پخش
بار در حالتی است که از ادوات facts در شبکه قدرت ... طرح کنترل ولتاژ در شبکه
هوشمند با استفاده از سیستم چندین فازی هست ... کنترل پایداری سیستم های قدرت
برای یک مزرعه بادی بر اساس برنامه ..... کلید واژه : فکتس، دینامیک، ادوات

Professor Reza Ghazi's Web Site - دانشگاه فردوسی مشهد

کنترل توان راکتيو در سيتم های الکتريکی – پايداری و کنترل سيستمهای قدرت ...
کار برد ادوات FACTS در بهبود رفتار ديناميکی سيستمکاربرد ادوات Custom
Power در ... كنترل توان راكتيو- ديناميک سيستم‌هاي قدرت – ادوات FACTS - طراحي و
.... "Design of Augmented Fuzzy Logic PSS to Enhance Power System Stability,"
IEEE ...

Hadi Zayandehroodi هادی زاینده رودی | Islamic Azad University of ...

Scientific Applications: MATLAB/Simulink, ETAP, DIgSILENT, PSCAD/EMTDC. ...
Power System Protection and Coordination In the Presence of Distributed ....
Power Park Configuration Using Active Power and Voltage Conditioning Devices
. ..... با جایابی بهینه ادوات " FACTS دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق ,
...

فروش مقالات همراه با شبیه سازی و کدنویسی - electrical power

19- Comparison of SVC and STATCOM in Static Voltage Stability Margin .... 100-
The use of Facts devices in disturbed Power Systems-Modeling, Interface, ... 127-
طراحي سيستم كنترل نوين DVRبه منظور جبرانسازي انواع كمبود ولتاژ در ..... طراحي و
پياده سازي اينورتر 11 سطحي با قابليت ادوات فکت جهت سيستم هاي توزيع انرژي.

بهبود پایداری گذرای سیستم‌های قدرت با استفاده از کنترل فازی statcom

در این نوشتار، کاربرد و کنترل مناسب STATCOM برای بهبود پایداری گذرا، ...
انعطاف‌پذیر (FACTS)می‌توان کنترل‌پذیری و پایداری سیستم‌های قدرت را افزایش داد.
... که با استفاده از آن می‌توان پایداری ولتاژ، دینامیکی و گذرای سیستم قدرت را بهبود
بخشید. ... can use it Voltage stability, dynamic and transient power system
improved.

مصطفی صدیق زاده - پروفایل

كاربرد ادوات FACTS در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار يافته (كارشناسي ارشد) ... M.
Sarvi, "Hybrid approach to FACTS devices allocation using multi-objective
function ... M. Sedighi zadeh, M. Esmaeili , M. Esmaeili azadgole, "Application of
the hybrid ... "Coordination Design PSS and TCSC Controller for Power System
Stability ...

تمامی مقاله های قدرتی، 50هزار تومان: توان راکتیو، الکترونیک قدرت ...

10 دسامبر 2014 ... شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله 2013 بهبود پایداری سیستم های قدرت خط .....
شبیه سازی مقاله ژورنال 2000 دینامیک سیستم های قدرت و ادوات فکتس(FACTS) با
عنوان ..... Cell Power System using Three Phase Inverter for Grid Applications .....
based reactive power dispatch for voltage stability improvementm.

قسمت دوم بانک مقالات شبیه سازی شده برق- قدرت - پروژه متلب

کد مقاله g228عنوان مقاله:Reliability assessment of a wind-power system with ...
available transfer capability enhancement using facts devices بررسی پخش بار در
حالتی است که از ادوات facts در شبکه قدرت .... storage, frequency, control, microgrid,
power system dynamic stability, voltage control. ... کلید واژه : پایداری سیستم
قدرت

فروشگاه اینترنتی مقالات انگلیسی + ترجمه فارسی - فراترجمه | ترجمه ...

Fault Diagnosis of Electric Power Systems Based on Fuzzy Petri Nets .... مدلسازی
و شبیه سازی کاهش افت و خیز (افت/برجستگی) ولتاژ با استفاده از بازیاب .....
Voltage stability constrained multi-objective optimal reactive power dispatch
under ..... point Based Optimal Power Flow Algorithm Incorporating Series FACTS
Devices.

کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

جایابی نشانگر خطا در سیستم توزیع با الگوریتم ازدحام ذرات بهبودیافته ...
ارزیابی پایداری ولتاژ گذرای شبکه قدرت در اتصال به نیروگاههای بادی .... reactive
power compensator for voltage profile improvement and loss reduction using
BAT algorithm ... برنا ریزی و جایابی چند هدفه ادوات FACTS توسط الگوریتم رقابت
استعمار ...

برای رفتن به صفحه ششم مقالات برق و الکترونیک کلیک کنید

عنوان اصلی مقاله: Voltage Disturbances Mitigation in Low Voltage Distribution
System Using ... ترجمه فارسی عنوان: کاهش اغتشاشات ولتاژ در سیستم توزیع ولتاژ
پایین با ... یک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه (UPFC) برای افزایش پایداری
دینامیکی ... توان برای سیستم انرژی بادی متصل به شبکه با استفاده از ادوات
FACTS

کاربرد ادوات فکتس در پایداری ولتاژ (application of fact devices for ...

پست با عنوان کاربرد ادوات فکتس در پایداری ولتاژ (application of fact devices for
voltage stability in a power system) در این صفحه نمایش داده شده است. همچنین شما ...

ميرايي نوسانات سيستم هاي قدرت بزرگ با استفاده از ادوات FACTS ...

اين مزيت بسيار مهم، امکان افزايش قابليت اطمينان و پايداری سيستم ها را توام با ...
شدن ظرفيت خط ، تامين برق با قابليت اطمينان بالا ، كاهش يا رفع مشكلات افت ولتاژ
... هاي قدرت پرداخته شده است و در فصل دوم مختصري از معرفي كاربرد ادوات FACTS
ارائه ..... In this study, first defended various stability and explained FACTS
devices ...

دانلود ترجمه انگلیسی به فارسی برق - شبیه سازی با متلب، رشته برق

15 دسامبر 2014 ... آناليز و ارزيابي سيستم تحريکVSCبراي تقويت پايداري سيستم قدرت ... سازي در
محيط متلب سيمولينک و کاربرد آن تحت شرايط تابش غير يکنواخت ... طراحي و پياده
سازي اينورتر 11 سطحي با قابليت ادوات فکت جهت سيستم هاي توزيع انرژي ...
Transmission Lines Compensated by Series FACTS Devices--2011.

دینامیک خودرو , کامل ترین جزوه در رابطه با دینامیک خودرودانلود تحقیق درباره دیدگاه امیل دورکیم درباره انحرافات

بازی خوانی در فوتبالپروژه (کارنمای معلمی)ترم اخر دانشگاه فرهنگیان