دانلود رایگان


حسابداری فروش کالای امانی (حق العمل کاری) - دانلود رایگاندانلود رایگان حسابداری فروش کالای امانی (حق العمل کاری)

دانلود رایگان حسابداری فروش کالای امانی (حق العمل کاری) عنوان: حسابداری فروش کالای امانی (حق العمل کاری)

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد صفحه: 44
این پروژه در مورد حسابداری فروش کالای امانی (حق العمل کاری) می باشد. این پروژه به دانشجویان رشته حسابداری ، مدیریت ، امور مالی و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.
مقدمه
کالای امانی به کالاهائی اطلاق می شود که شرکت بطور امانی و به منظور فروش برای شرکت ديگرارسال می کند.
امر: ارسال کننده کالا را آمر می گويند.
حق العمل کار: دريافت کننده کالا يا نماينده مؤسسه جهت امر فروش را حق العمل کار گويند.
در حق العمل کاری مالکيت کالا به حق العمل کار منتقل نمی شود.و صرفاَ با فروش کالا و با توجه به قرارداد فيمابين با آمر ، حق العمل خود را دريافت می نمايد.
حق ا لعمل کار، در رابطه با حفظ و نگهداری کالا تا زمان فروش و يا برگشت کالا به امر، مسئوليت دارد.
تفاوت فروش با حق العمل کاری
١- در فروش مالکيت کالا منتقل می شود. اما در حق العمل کاری مالکيت منتقل نمی شود.
٢- فروشنده با فروش کالالا سود با زيان تحصيل می کند.اما حق العمل کار با فروش کالا، حق العمل دريافت می نمايد.
٣- در فروش ريسک کالا متوجه خريدار است . اما در حق العمل کاری ريسک کالالا متوجه امر ( فروشنده ) اصلی می باشد.
۴-در فروش عادی کليه هزينه های خريدبه عهده خريدار است. اما در حق العمل کاری تمامی هزينه کالا تا زمان فروش در تعهد و مسئوليت امر می باشد.
مزايای قراردادهای امانی
از ديدگاه امر
١- ايجاد بازارهای وسيع و گسترده جهت فروش محصولات خود
٢- کنترل نهايی فروش
٣- امکان بازيافت و پس گرفتن کالاهای فروش نرفته توسط حق العمل کار
از ديدگاه حق العمل کار
١- اجتناب از رسيک فروخته نشدن ، از مد افتادن کالا
٢- عدم نياز به سرمايه کلان جهت خريد کالا
٣- در صورت تنزل قيمت فروش ، زيانی متوجه حق العمل کار نمی باشد.


پاورپوینت حسابداری


پاورپوینت حسابداری فروش کالای امانی


پروژه حسابداری


حسابداری فروش


حسابداری کالای امانی


حسابرسی کالای امانی


حق العمل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﻣﺤﺎﺳﺒﺎن ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻃﻠﻮع

ﻧﺎم ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎران. ﺑﺪ. 8. ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎران ﮔﻤﺮﮐﯽ. 1. ﻧﺎم ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎران ﮔﻤﺮﮐﯽ. ﺑﺪ. 9. ﺳﭙﺮده ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ. 1.
ﻃﺮف ﺣﺴﺎب. ﺑﺪ. 10. ﺳﻮد ﺳﻬﺎم درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ. 1. ﺳﻮد ﺳﻬﺎم درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ. ﺑﺪ. 11. ﻃﻠﺐ از ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﻪ. 1 ...
ﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه. ﺑﺪ. 1. ﻣﻮﺟﻮدي اﻧﺒﺎرﻫﺎ. 1. ﻣﻮﺟﻮدي اﻧﺒﺎرﻫﺎ. ﺑﺪ. 2. ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﺎﻻ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ. 1. ﻣﻮﺟﻮدي
ﮐﺎﻻ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ. ﺑﺪ. 1. ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ در راه. 2. ﮐﺎﻻي در راه. ﺑﺪ. 4. ﮐﺎﻻي اﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﺰد دﯾﮕﺮان. 1.

منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری + ضرایب مواد امتحانی

حسابداری استهلاک (نشریه ۹۰ ). حسابداری سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار (
نشریه ۱۱۷ ). حسابداری شرکتهای سهامی (نشریه ۹۴ ). حسابداری پیمانکاری (نشریه ۵۱ )
. شرکتهای تضامنی ( پیشرفته ۱ - حسن همتی). مشارکت مخصوص /شرکتهای عملی (
پیشرفته ۱ - حسن همتی ). کالای امانی /حق العمل کاری (پیشرفته ۱ - حسن همتی ).
فروش ...

کانال آموزش اپلیکیشن حسابداری پارمیس همراه | اپلیکیشن حسابداری ...

مخارج قابل انتقال به کالای امانی- مخارجی هستند که تا رسیدن کالا به انبار حق العمل
کار تحمل گردیده و موجب افزایش ارزش کالای مورد نظر می شوند. این مخارج ماهیت دارایی
داشته و در پایان دوره به نسبت به بهای تمام شده کالای امانی فروش رفته طی دوره و
موجودی کالای نزد حق العمل کار تخصیص می یابند. هزینه های بسته بندی، بارگیری،
حمل، ...

کالای امانی چیست؟ - شرکت حسابداری حسابداران تراز محور| موسسه ...

قانون تجارت ایران در مورد حق العمل کار چنین می گوید: حق العمل کار کسی است که به
اسم خود ولی به حساب دیگری معاملاتی کرده و در مقابل، حق العملی دریافت می دارد (ماده
357) به طوری که ملاحظه می شود، حق العمل کار کالای امانی را به منظور فروش از آمر به
طور امانی دریافت کرده و به حساب وی به فروش می رساند. موسسه حسابداری حسابداران
تراز ...

نرم-افزار-حسابداری-تخصصی-کشتارگاه-دام-و-طیور-سازه-حساب

پاره ای از امکانات و قابلیتهای نرم افزار حسابداری وبژه ی کشتارگاه دام و طیور ( مرغ ،
شترمرغ ،بوقلمون ،دام های بزرگ و ...) به طور خلاصه به ... ثبت هزینه ی حق العمل کاری.
ثبت کشتار ... کارتکس کالا. گزارش خرید کالا با اشخاص. گزارش فروش کالا با
اشخاص. گزارش اطلاعات کالا و لیست کالا. تنظیم واحدهای اندازه گیری به تعداد نامحدود.

حسابداری پیشرفته یک - فدک بوک

حسابداری پیشرفته یک. فهرست. فصل اول: تصفیه تدریجی شرکتهای تضامنی
فصل دوم: مشارکت های خاص یا شرکت های عملی فصل سوم: فروش اقساطی فصل چهارم:
حسابداری شعب و مبادلات ارزی فصل پنجم: کالای امانی یا حق العمل کاری فصل ششم:
گزارشگری قسمت های مختلف از یک واحد تجاری و گزارشگری میان دوره ای ...

حسابداری پیشرفته یک - فدک بوک

حسابداری پیشرفته یک. فهرست. فصل اول: تصفیه تدریجی شرکتهای تضامنی
فصل دوم: مشارکت های خاص یا شرکت های عملی فصل سوم: فروش اقساطی فصل چهارم:
حسابداری شعب و مبادلات ارزی فصل پنجم: کالای امانی یا حق العمل کاری فصل ششم:
گزارشگری قسمت های مختلف از یک واحد تجاری و گزارشگری میان دوره ای ...

کالای امانی چیست و روش های حسابداری حق العمل کاری در دفاتر آمر و حق ...

2 سپتامبر 2017 ... براساس قراردادهای امانی صاحب کالا ( آمر ) کالا را برای طرف دیگر قرارداد ( حق العمل
کار) ارسال میکند تا به نمایندگی از کالا را به فروش برساند. نکته مهم این است که در
استانداردهای حسابداری تا زمانی که کالا به نفر سوم به فروش نرسد درآمدی شناسایی
نمیشود. این نوع قراردادها موارد مهمی دارد که نیاز است به آنها توجه گردد.

نبیک - جزئیات - اصول حسابداری (2) - سوم هنرستان - حسابداری بازرگانی

چرخه حسابداری در موسسات خدماتی به مجموعه ای از عملیات حسابداری که در مراحل پیاپی
در هر دوره مالی به طور منظم اجرا و در دوره های مالی بعد به همان ترتیب تکرار می شود، چرخه
... اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی، تجمیع و تلخیص و گزارشهای مهم و مفیدی درباره
منابع مالی و تعهدات و عملکرد یک موسسه فراهم شود معمولا مدلی در حسابداری به کار می
رود.

نمونه سوال درس حسابداری پیشرفته 1 نیمسال دوم 93-92 - بیست فایل

آقای امامی وصول چکها را تضمین کرده و از این بابت ۲۰۰،۰۰۰ ریال دریافت خواهد نمود و
نرخ حق العمل وی ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای فروش هر میکسر می باشد . مطلوبست انجام
ثبتهای لازم در دفاتر آقای امامی شامل ثبت شناسایی سود و زیان کالای امانی و تسویه
حساب با حق المل کار. ۶- شرکت هاپکو در تاریخ ۱/۱/۸۱ یک دستگاه - جرثقیل را به
قیمت نقدی ...

از حسابداری حق العمل کاری چه میدانید؟ : گروه حسابداري و کامپیوتر ...

2 ژانويه 2016 ... در فروش مالکیت کالا منتقل می شود اما در حق العمل کاری مالکیت منتقل نمی شود.
فروشنده با فروش کالا سود بدست می آورد اما حق العمل کار جهت فروش کالای امانی حق
العمل دریافت می کند. در فروش ریسک کالا متوجه خریدار است اما در حق العمل کاری
برعهده آمر است. در فروش کلیه هزینه های خرید به عهده خریدار است اما در حق العمل ...

حسابداری اجاره به شرط تملیک - خرید و فروش اقساطی و کالای امانی

کتاب حسابداری پیشرفته: حسابداری اجاره به شرط تملیک - خرید و فروش اقساطی و
کالای امانی و حق‌العمل‌کاری و مسائل و تست‌های نمونه آزمون کارشناسی ارشد رشته
حساباثر نعمت‌الله عدالت بوده و چاپ 2 آن در سال 1384 توسط انتشارات شهر آشوب
منتشر شده است.موضوعات کتاب شامل تکنولوژی، حسابداری، حسابداری - مسائل،
تمرینها و غیره ...

منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری + ضرایب مواد امتحانی

حسابداری استهلاک (نشریه ۹۰ ). حسابداری سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار (
نشریه ۱۱۷ ). حسابداری شرکتهای سهامی (نشریه ۹۴ ). حسابداری پیمانکاری (نشریه ۵۱ )
. شرکتهای تضامنی ( پیشرفته ۱ - حسن همتی). مشارکت مخصوص /شرکتهای عملی (
پیشرفته ۱ - حسن همتی ). کالای امانی /حق العمل کاری (پیشرفته ۱ - حسن همتی ).
فروش ...

از حسابداری حق العمل کاری چه میدانید؟ : گروه حسابداري و کامپیوتر ...

2 ژانويه 2016 ... در فروش مالکیت کالا منتقل می شود اما در حق العمل کاری مالکیت منتقل نمی شود.
فروشنده با فروش کالا سود بدست می آورد اما حق العمل کار جهت فروش کالای امانی حق
العمل دریافت می کند. در فروش ریسک کالا متوجه خریدار است اما در حق العمل کاری
برعهده آمر است. در فروش کلیه هزینه های خرید به عهده خریدار است اما در حق العمل ...

حـســــــابــداران آیـنـــــــــده - حسابداری

در این گونه موارد، واحد تجاری فرستنده کالا، آمر و شخص یا مؤسسه ای که کالا را به
منظور فروش دریافت نموده، حق العمل کار و کالای ارسالی آمر که تصرف آن به امانت نزد
حق العمل کار می باشد، کالای امانی نامیده می شود. شایان توجه است که آمر در مقطع ارسال
کالا به حق العمل کار هیچ گونه سودی شناسایی نمی کند، چرا که مالکیت قانونی کالا در
...

حسابداری دانشگاه آزاد واحد خرم آباد - حسابداری پیشرفته

توضیحات. بحث سود سهام و تقسیم آن در شرکتهای سهامی یکی از بحثهای داغ و مورد
علاقه سهامداران و سرمایه گذاران بالقوه میباشد. سیاستهای تقسیم سود سهام یکی از
عوامل موثر افزایش یا کاهش قیمت بازار سهام در بورس میباشد.

حـســــــابــداران آیـنـــــــــده - حسابداری

در این گونه موارد، واحد تجاری فرستنده کالا، آمر و شخص یا مؤسسه ای که کالا را به
منظور فروش دریافت نموده، حق العمل کار و کالای ارسالی آمر که تصرف آن به امانت نزد
حق العمل کار می باشد، کالای امانی نامیده می شود. شایان توجه است که آمر در مقطع ارسال
کالا به حق العمل کار هیچ گونه سودی شناسایی نمی کند، چرا که مالکیت قانونی کالا در
...

معادل انگلیسی کالای امانیحسابداری) ، کالاهای امانی

موارد مشابه با اصطلاح تخصصی فارسی کالای امانیحسابداری) ، کالاهای امانی.
کالای سرمایه ای · capital goods · کالاهای ساخته شده · completed goods · محموله - کالا
، حق العمل کاری فروش کالای امانی · consignment · کالای امانی دریافتنی (ت
حسابداری) · consignment in · ارسال کالاهای امانی · consignment shipments · امانی.

مطالبی چند پیرامون حسابداری پیشرفته

فرستنده کالا(مالک) را آمر و عامل فروش را حق العمل کار وخود کالای انتقالی را کالای
امانی می نامند.در این حالت مالکیت کالا از نظر قانونی با آمر می باشد و حق العمل کار
فقط وظیفه ی نگهداری و فروش آن را به عهده دارد؛ حق العمل کار با فروش کالا، درصدی را
به عنوان حق العمل خود برداشت می نماید که به آن کمیسیون فروش یا درآمد حق العمل کاری
می ...

حسابداری حق العمل کاری(کالای امانی) - bahram yadollahi-بهرام یدالهی

به ارسال کالا توسط آمر برای حق العمل کار جهت فروش بوسیله حق العمل کار حق العمل
کاری گویند که طی ارسال کالا مالکیت کالا به حق العمل کار منتقل نمی شود هر چند که
حق العمل کار تا زمان فروش کالا یا برگشت آن به آمر نسبت به نگهداری کالا مسئولیت
دارد و در قبال کالای فروخته شده حق العمل دریافت می کند و بهمین دلیل به کالای ...

حسابداری پيشرفته ١ - حسابداري تخصصى

درس حسابداري پيشرفته 1 حسابداري کالاهاي اماني( حق ا لعمل کاري) حق العمل کاري:
عبارتست از ارسال کالالا براي نمايندگان جهت فروش کالا توسط کارکنان کالاي اماني
به کالاهائي اطلاق مي شود که شرکت بطور اماني و به منظور فروش براي شرکت
ديگرارسال مي کند امر: ارسال کننده کالا را آمر مي گويند. حق العمل کار: دريافت کننده
کالا يا ...

حسابداری فروش کالای امانی (حق العمل کاری) – فایل بولار

21 نوامبر 2017 ... عنوان: حسابداری فروش کالای امانی (حق العمل کاری) قالب بندی: پاورپوینت تعداد
صفحه: 44 این پروژه در مورد حسابداری فروش کالای امانی (حق العمل کاری) می باشد. این
پروژه به دانشجویان رشته حسابداری ، مدیریت ، امور مالی و دیگر رشته های مرتبط
پیشنهاد می گردد. مقدمه کالای امانی به کالاهائی اطلاق می شود که شرکت بطور ...

اخبار - حسابداری کالای امانی - شرکت پردازش موازی سامان

10 ژوئن 2016 ... معرفی برخی واژه های کلیدی در حسابداری امانی. آمر: شخص یا شرکتی که کالا را برای
فروش، به طور امانی به خریدار می فرستد، آمر می نامند. به عبارت دیگر آمر،همان ارسال
کننده کالای امانی است. حق العمل کار: شخص یا مؤسسه ای که کالای امانی را برای
فروش دریافت می کند و بابت فروش آن مبلغی به عنوان کمیسیون یا حق العمل ...

نرم افزار کالای امانی - گزارش کالاهای امانی | شرکت نرم افزاری آرپا

برای این کار با نرم افزار کالای امانی آرپا میتوانند به صورت قراردادی محصولات خود را
امانی در اختیار یک شخص حقیقی یا حقوقی قرار می دهند تا به نمایندگی از طرف واحد
تجاری کالاها را به فروش برساند. در این گونه موارد، واحد تجاری فرستنده کالا، آمر و
شخص یا مؤسسه ای که کالا را به منظور فروش دریافت نموده، حق العمل کار و کالای
ارسالی ...

اطلاعات جامع حسابداری - حسابداری کالاهای امانی (حق العمل کاری) دکتر ...

اطلاعات جامع حسابداری - حسابداری کالاهای امانی (حق العمل کاری) دکتر نیکبخت -
حسابداری از مبتدی تا حرفه ای.

ماهیت موجودی مواد و کالا - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موجودیهای مواد و کالا از نقطه نظر طبقه بندی های حسابداری ، دارایی هایی است که در یک
مقطع زمانی خاص به شکل کالاهایی که در مالکیت واحد تجاری است و به منظور فروش در
آینده یا .... آمر حق مالکیت برکالای امانی را تا زمانی که کالا به شخص ثالث فروخته
نشده است حفظ می کند و حق العمل کار تنها به عنوان نماینده آمر عمل خواهد کرد و هیچگونه
حق ...

حسابداری - نمونه کدینگ سرفصل حسابداری

حسابداری - نمونه کدینگ سرفصل حسابداری - ... 111409 حق العمل کاران و ترخیص
کاران گمرکی 111411 سایر حسابها واسناد دریافتنی 1115 سرمایه گذاری های کوتاه
مدت 111501 سپرده های کوتاه مدت نزدبانکها 111502 سهام سایر شرکتها ... 111609
کالای امانی ما نزد دیگران 111611 انحراف نرخ خرید مواداولیه 111621 موجودی اقلام راکد
وناباب

حسابداری دانشگاه آزاد واحد خرم آباد - حسابداری پیشرفته

توضیحات. بحث سود سهام و تقسیم آن در شرکتهای سهامی یکی از بحثهای داغ و مورد
علاقه سهامداران و سرمایه گذاران بالقوه میباشد. سیاستهای تقسیم سود سهام یکی از
عوامل موثر افزایش یا کاهش قیمت بازار سهام در بورس میباشد.

نمونه سوال عملی حسابداری تکمیلی - Training

مطلوبست: 1- انجام ثبت های مورد نیاز در دفاتر آمر و حق العمل کار. 2- ثبت بستن
حسابهای لازم در دفاتر آمر. ۵- بازرگانی آقای رئوف شعبه ای در اصفهان دارد و کالای
ارسالی به شعبه براساس قیمت تمام شده انجام می گیرد. کلیه مدارک حسابداری در مرکز
نگهداری می شود. فعالیتهای زیر مربوط به شعبه اصفهان در یک دوره معین می باشد. 1-
موجودی ...

نرم افزار کالای امانی - گزارش کالاهای امانی | شرکت نرم افزاری آرپا

برای این کار با نرم افزار کالای امانی آرپا میتوانند به صورت قراردادی محصولات خود را
امانی در اختیار یک شخص حقیقی یا حقوقی قرار می دهند تا به نمایندگی از طرف واحد
تجاری کالاها را به فروش برساند. در این گونه موارد، واحد تجاری فرستنده کالا، آمر و
شخص یا مؤسسه ای که کالا را به منظور فروش دریافت نموده، حق العمل کار و کالای
ارسالی ...

نبیک - جزئیات - اصول حسابداری (2) - سوم هنرستان - حسابداری بازرگانی

چرخه حسابداری در موسسات خدماتی به مجموعه ای از عملیات حسابداری که در مراحل پیاپی
در هر دوره مالی به طور منظم اجرا و در دوره های مالی بعد به همان ترتیب تکرار می شود، چرخه
... اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی، تجمیع و تلخیص و گزارشهای مهم و مفیدی درباره
منابع مالی و تعهدات و عملکرد یک موسسه فراهم شود معمولا مدلی در حسابداری به کار می
رود.

حسابداری - نمونه کدینگ سرفصل حسابداری

حسابداری - نمونه کدینگ سرفصل حسابداری - ... 111409 حق العمل کاران و ترخیص
کاران گمرکی 111411 سایر حسابها واسناد دریافتنی 1115 سرمایه گذاری های کوتاه
مدت 111501 سپرده های کوتاه مدت نزدبانکها 111502 سهام سایر شرکتها ... 111609
کالای امانی ما نزد دیگران 111611 انحراف نرخ خرید مواداولیه 111621 موجودی اقلام راکد
وناباب

مرجع دانلود پایان نامه , مقاله و تحقیق حسابداری فروش کالای امانی (حق ...

عنوان: حسابداری فروش کالای امانی (حق العمل کاری). قالب بندی: پاورپوینت. تعداد
صفحه: 44. این پروژه در مورد حسابداری فروش کالای امانی (حق العمل کاری) می باشد. این
پروژه به دانشجویان رشته حسابداری ، مدیریت ، امور مالی و دیگر رشته های مرتبط
پیشنهاد می گردد. مقدمه. کالای امانی به کالاهائی اطلاق می شود که شرکت بطور امانی و به
منظور ...

کتاب حسابداری کالای امانی (حق العمل کاری) - حسابداری و حسابرسی ...

27 آگوست 2014 ... نام کتاب : حسابداری کالای امانی (حق العمل کاری) تعداد صفحات : ۳۰ صفحه نویسنده :
دکتر نیکبخت توضیحات : توضیح مختصر و بسیار قابل فهم مبحث حسابداری
کالای امانی ...

گروه آموزشی حسابداری شرق گلستان

با توجه به انحلال گروه اموزشی حسابداری شرق استان گلستان بدینوسیله از کلیه
همکارانی که با ارسال مطالب برای اینجانب ما را در امر مقدس اطلاع رسانی برای همکاران و
هنرجویان ..... 1- حساب آمر 2- حساب حق العمل كاري 3- كالاي اماني 4- هزينه انبارداري 65-
موجودي حساب صندوق مبلغ 800/16ريال كمتر از حساب صندوق دردفتر كل مي باشد
باتوجه به ...

اطلاعات جامع حسابداری - حسابداری کالاهای امانی (حق العمل کاری) دکتر ...

اطلاعات جامع حسابداری - حسابداری کالاهای امانی (حق العمل کاری) دکتر نیکبخت -
حسابداری از مبتدی تا حرفه ای.

لغات و اصطلاحات حسابداری - راهکار سافت

محافظه کاری : مفهومی که بیان می دارد که ارقام مبادلات باید با کمترین مطلوبیت مورد
نظر در صورتهای مالی انعکاس یابند. کالای امانی : کالایی که توسط یک مالک (آمر)
برای واحد تجاری دیگری (حق العمل کار) ارسال می شود و حق العمل کار در ازاء دریافت حق
العمل، کالا را برای آمر به فروش می رساند.در اینگونه موارد به دلیل عدم انتقال مالکیت
از آمر ...

از حسابداری حق العمل کاری چه میدانید؟ - پرشین حساب

11 نوامبر 2014 ... روشهای حسابداری ثبت عملیات حق العمل کاری: روش بهای تمام شده: در روش بهای تمام شده
در دفاتر آمر یک حساب به نام کالای امانی ایجاد می گردد که بهای کالای ارسال شده بعلاوه
هزینه های صورت گرفته توسط حق العمل کار (هزینه قابل انتقال و غیر قابل انتقال) به
بدهکار این حساب منظور می گردد و درمقابل هنگام فروش کالا توسط ...

ثبت کالای امانی دردفترحق العمل کار به روش قیمت تمام شده - متا - Page ...

7 آگوست 2014 ... Page 1 of 1: باسلام وعرض ادب برای ثبت کالای امانی در دفتر حق العمل کار به روش
قیمت تمام شده،ثبت به این شکل هست : حساب انتظامی کالای امانی. ... تخصص:
حسابداری; سمت: حسابدار; سپاس شده از ایشان: 52; سپاس کرده از دیگران: 62. xx -
ثبت کالای امانی دردفترحق العمل کار به روش قیمت تمام شده - متا ...

مباحث حسابداری - حسابداری مهر

511001 قيمت تمام شده کالاي فروش رفته داخلي محصولات 511002 قيمت تمام شده
کالاي فروش رفته خارجي محصولات 511009 قيمت تمام شده خدمات توليدي 61 هزينه هاي
فعاليت 6110 هزينه هاي حقوق ودستمزد 611001 حقوق پايه 611002 اضافه کاري
611003 حق شيفت وشبکاري 611004 حق نوبت کاري 611005 حق جذب 611006 فوق
العاده مسکن ...

پرسش و پاسخ حسابداری - حسابداری امانی - حق العملکاری

16 آوريل 2015 ... 1-ارسال کالا توسط شرکت ب دردفاتر حق العملکار ثبت ندارد 2-پرداخت هزینه حمل
وپرداخت بیمه توسط شرکت ب دردفاتر شرکت الف ثبت ندارد 3-پرداخت پیش پرداخت
توسط شرکت الف به شرکت ب حساب شرکت ب بانک 4-فروش نقدی کالا توسط شرکت
الف بانک حساب شرکت ب 5- سوخت برخی مطالبات درصورتی که آمر ...

نمونه سوال درس حسابداری پیشرفته 1 نیمسال دوم 93-92 - بیست فایل

آقای امامی وصول چکها را تضمین کرده و از این بابت ۲۰۰،۰۰۰ ریال دریافت خواهد نمود و
نرخ حق العمل وی ۱۰۰،۰۰۰ ریال به ازای فروش هر میکسر می باشد . مطلوبست انجام
ثبتهای لازم در دفاتر آقای امامی شامل ثبت شناسایی سود و زیان کالای امانی و تسویه
حساب با حق المل کار. ۶- شرکت هاپکو در تاریخ ۱/۱/۸۱ یک دستگاه - جرثقیل را به
قیمت نقدی ...

حسابداری مالی - حسابرسان جوان

حسابرسان جوان - حسابداری مالی - - حسابرسان جوان. ... سهم بهاي تمام شده كالاي فروش
رفته از موجودي ابتداي دوره. 100=10*10. بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84.
425=100+240+85. تعداد موجودي پايان دوره .... 13- بابت فروش کالای امانی توسط حق
العمل کار در دفاتر آمر کدام حساب بدهکار می شود؟ الف) حق العمل کار ب) موجودی کالا ج)
کالای ...

کالای امانی چیست؟ - شرکت حسابداری حسابداران تراز محور| موسسه ...

قانون تجارت ایران در مورد حق العمل کار چنین می گوید: حق العمل کار کسی است که به
اسم خود ولی به حساب دیگری معاملاتی کرده و در مقابل، حق العملی دریافت می دارد (ماده
357) به طوری که ملاحظه می شود، حق العمل کار کالای امانی را به منظور فروش از آمر به
طور امانی دریافت کرده و به حساب وی به فروش می رساند. موسسه حسابداری حسابداران
تراز ...

نرم-افزار-حسابداری-تخصصی-کشتارگاه-دام-و-طیور-سازه-حساب

پاره ای از امکانات و قابلیتهای نرم افزار حسابداری وبژه ی کشتارگاه دام و طیور ( مرغ ،
شترمرغ ،بوقلمون ،دام های بزرگ و ...) به طور خلاصه به ... ثبت هزینه ی حق العمل کاری.
ثبت کشتار ... کارتکس کالا. گزارش خرید کالا با اشخاص. گزارش فروش کالا با
اشخاص. گزارش اطلاعات کالا و لیست کالا. تنظیم واحدهای اندازه گیری به تعداد نامحدود.

حسابداری پيشرفته ١ - حسابداري تخصصى

درس حسابداري پيشرفته 1 حسابداري کالاهاي اماني( حق ا لعمل کاري) حق العمل کاري:
عبارتست از ارسال کالالا براي نمايندگان جهت فروش کالا توسط کارکنان کالاي اماني
به کالاهائي اطلاق مي شود که شرکت بطور اماني و به منظور فروش براي شرکت
ديگرارسال مي کند امر: ارسال کننده کالا را آمر مي گويند. حق العمل کار: دريافت کننده
کالا يا ...

حسابداری کالای امانی - سود و زیان

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. در اﯾﻦ. ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد، واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﮐﺎﻻ، آﻣﺮ و
ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ای ﮐﻪ. ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوش درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده، ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎر و ﮐﺎﻻی ارﺳﺎﻟﯽ. آﻣﺮ ﮐﻪ ﺗﺼﺮف
آن ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺰد ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎﻻی اﻣﺎﻧﯽ. ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ارﺳﺎل
ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎر ﻫﯿﭻ. ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮدی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﻻ در اﺧﺘﯿﺎر. آﻣﺮ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ...

کالای امانی چیست؟ - شرکت حسابداری حسابداران تراز محور| موسسه ...

قانون تجارت ایران در مورد حق العمل کار چنین می گوید: حق العمل کار کسی است که به
اسم خود ولی به حساب دیگری معاملاتی کرده و در مقابل، حق العملی دریافت می دارد (ماده
357) به طوری که ملاحظه می شود، حق العمل کار کالای امانی را به منظور فروش از آمر به
طور امانی دریافت کرده و به حساب وی به فروش می رساند. موسسه حسابداری حسابداران
تراز ...

حسابداری - نمونه کدینگ سرفصل حسابداری

حسابداری - نمونه کدینگ سرفصل حسابداری - ... 111409 حق العمل کاران و ترخیص
کاران گمرکی 111411 سایر حسابها واسناد دریافتنی 1115 سرمایه گذاری های کوتاه
مدت 111501 سپرده های کوتاه مدت نزدبانکها 111502 سهام سایر شرکتها ... 111609
کالای امانی ما نزد دیگران 111611 انحراف نرخ خرید مواداولیه 111621 موجودی اقلام راکد
وناباب

درس ﺣﺴﺎﺑﺪارﯼ ﺎ ﺪا ﺎ ﺪا د د ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ١ ١ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺣﺴﺎﺑﺪارﯼ ﮐﺎﻻهﺎﯼ اﻣﺎﻧﯽ. (. ﺣﻖ ا ﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﯼ. ) اﻟ ﻞ ﮐﺎ. از ا ﺎل ﮐﺎﻻ ا ﻧ ﺎ ﻨ ﮔﺎ. ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﯼ ﺎ ﺗ. : ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ
از ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ ﺑﺮاﯼ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن. ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﮐﺎﻻﯼ اﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻهﺎﺋﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻄﻮر. اﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوش ﺑﺮاﯼ ﺷﺮﮐﺖ دﻳﮕﺮارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻳ ﺮار ل ﯽ. ﻮر ﺮوش ﺑﺮاﯼ ﺮ. ا ﯽ و ﺑ.
٢. ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ. ١. -. دﮐﺘﺮ ﻧﻴﮏ ﺑﺨﺖ www.arshad-hesabdar.ir · www.arshad-hesabdar.ir ...

دانلود پروژه مکان یابی بانک ها

انفجار نور

Blockchain Basics 2017

مقاله درباره احادیث امام سجاد

بررسی پیشرفت های پژوهشی در زمینة خودبازسازی بتن ها (ترجمه + اصل 13 ص ، Word 2007&2003)

ارائه مدل بهبود عملکرد سازمان خصوصی در حوزه مدیریت دانش با رویکرد BSC

2 کلیپ پس زمینه علقمه

مسئولیت اجتماعی شرکتها

نمونه سوالات مینا کاری

تحقیق درباره صفویه و تشکیل حکومت شیعی در ایران