دانلود فایل


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 در 254 اسلاید - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 در 254 اسلاید

دانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 در 254 اسلایدشیمی آلی زیر مجموعه ای از دانش شیمی است که دربارهٔ ترکیبات کربن یا مواد آلی سخن می گوید، عنصر اصلی که با کربن ترکیبات آلی را تشکیل می دهند، هیدروژن می باشد.
در گذشته به موادی که ریشه گیاهی یا حیوانی داشتند، مواد آلی (ارگانیک) می گفتند اما امروزه مواد آلی را می توان از طریق روش های صنعتی و آزمایشگاهی و به کمک مواد معدنی نیز سنتز کرد. در فرهنگ های فارسی معنای کلمه آلی منسوب به آلت و هر موجودی که دارای آلات (اعضا) مختلف باشد آماده است. همچنین ترکیبات آلیفاتیک نام شاخه ای از ترکیبات شیمی آلی است.
موادی که از منابع آلی بدست می آیند، در یک ویژگی مشترک هستند و آن اشتراک در دارا بودن عنصر کربن است. دو منبع بزرگ مواد آلی که از آنها مواد آلی با ترکیبات ساده، تأمین می شوند،نفت و زغال سنگ هستند، این دو ماده فسیلی در مفهوم قدیمی آلی بوده و حاصل تجزیه جانوران و گیاهان هستند. این ترکیبات ساده به عنوان مصالح ساختمانی، در ساختن ترکیبات بزرگتر و پیچیده تر مصرف می گردند. شیمی آلی، شیمی ترکیبات کربن با سایر عناصر به ویژه هیدروژن،اکسیژن، نیتروژن، هالوژن ها و غیر فلزات دیگر نظیر گوگرد و فسفر است. هم چنین فلزاتی مثلمنیزیم، مس وپالادیم هم در برخس ترکیب های آلی حضور دارند. الکل ها،اترها، هیدروکربن ها،آلدئیدها، کتون ها، کربوکسیلیک اسیدها، ترکیبات آلیفاتیک حلقوی، ترکیبات آروماتیک (مانندبنزن)، آمین ها، فنل ها، درشت مولکول ها و بسپارها (پلیمر) و نظیر آنها جزء مواد آلی بوده و مباحث شیمی آلی را به خود اختصاص داده اند. امروزه از مواد آلی و دانش شیمی آلی در رنگ سازی، کاغذ و جوهرسازی، مواد غذایی، پوشاک، پتروشیمی، مواد پلاستیکی ولاستیکی،داروسازی،پزشکی و ده ها صنعت دیگر بهره می برند. افزون بر بیست میلیون ترکیب شناخته شدۀ کربن وجود دارد و هر ساله نیم میلیونملکول جدید به خانواده مواد آلی اضافه می شوند. شیمی آلی شالوده زیست شناسی و پزشکی است. ساختمان موجودات زنده به غیر از آب، عمدتاً از مواد آلی ساخته شده اند، مولکول های مورد بحث در زیست شناسی مولکولی همان مولکول های آلی هستند. امروزه ما در عصر کربن زندگی می کنیم، هر روزه روزنامه ها و مجلات، ذهن ما را متوجه ترکیبات کربن نظیر کلسترول، چربی های اشباع نشده، هورمون ها، استروئیدها، حشره کش ها و فرومون ها می نماید. در دهه های گذشته به خاطر نفت، جنگ های متعددی راه افتاده است، همچنین دو فاجعه نازک شدن لایه اوزون که عمدتاً به خاطر وجود کلروفلوئوروکربن ها می باشد و پدیده گازهای گلخانه ای که ناشی از حضور متان، کلروفلوئوروکربن ها و دی اکسید کربن است، زندگی انسان ها را به خطر انداخته است.


مواد آلی در شیمی آلیمواد آلی دارای گستره ای بزرگ می باشند و بسیار متفاوت و متنوع هستند. از این دسته مواد می توان، پارافین ها، روغن ها، هیدرو کربن ها، الفین ها، استیلن ها، ترپن ها، الکل ها، اسیدهای کربوکسیلیک،استرها، اترها، اپوکسیدها، آلدئیدها، کتون ها، آمین ها، آمیدها، ترکیبات آروماتیک، اسیدهای آلی، ایزوسیونات ها، محصولات استخلافی بنزن، الیاف نساجی، رنگ های رنگرزی و صنعتی و ... را نام برد.
ترکیبات هیدرو کربنیبرخی از ترکیبات آلی فقط شامل دو عنصر، هیدروژن و کربن هستند و از این رو به عنوان هیدرو کربن شناخته می شوند. هیدرو کربن ها بر اساس ساختمانشان، به دو دسته اصلی، آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم می شوند. هیدرو کربن های آلیفاتیک خود به گروه های آلکان ها، آلکن ها،آلکین هاو ترکیبات حلقه ای مشابه سیکلو آلکان ها و غیره تقسیم می گردند.
متانساده ترین ماده شیمی آلی متان است، مولکول متان دارای یک اتم مرکزی کربن و چهار اتم محیطی هیدروژن است که با زاویه ۱۰۹/۵ درجه دور اتم کربن قرار گرفته اند. متان محصول نهایی متلاشی شدن ناهوازی (بدون هوا) گیاهان یعنی از هم پاشیدگی بعضی از مولکول های پیچیده می باشد. متان تشکیل دهنده قسمت اعظم (حدود ۹۷۷ درصد) گاز طبیعی است. متان گاز آتشگیر خطرناک معادن زغال سنگ است و به صورت حباب های گاز از سطح مرداب ها خارج می گردد. گاز متان از ترکیب مونو اکسید کربن و هیدروژن حاصل می گردد.
کلرو فلوئورو کربن هامشتقات هالوژنه متان را کلرو فلوئورو کربن ها می گویند. اگر به جای هیدروژن های متان اتم هایهالوژن جایگزین گردد، این محصولات حاصل می شوند. گازهای مورد استفاده در یخچال ها و کولرهای گازی و انواع اسپری، از این دسته مواد هستند. از جمله این مواد می توان به دی کلرو دی فلوئورو متان و کلرو تری فلوئورو متان اشاره کرد.
مدل اتمی دی کلرو دی فلوئورو متانآلکان هاآلکان ها که نقطه آغازگر آن ها متان است به ترکیبات غیر حلقوی و خطی کربن و هیدروژن اطلاق می شود، پیوند یگانه کووالانسی در این ترکیبات اتم های کربن و هیدروژن را به هم وصل کرده است. این هیدرو کربن ها بر اساس ساختمانشان به خانواده متان تعلق دارند و خواص آنها از خواص متان پیروی می کند. در آلکان ها تعداد اتم های هیدروژن نسبت به اتم های کربن، دو برابر به علاوه دو می باشد. یعنی مثلاً در مولکول بوتان، چهار اتم کربن و ده اتم هیدروژن وجود دارد. در آلکان ها، انتظار می رود هرچه تعداد اتم ها افزایش یابد، تعداد آرایش های ممکن اتم ها نیز زیادتر می شود. به تدریج که در سری آلکان ها پیش می رویم، تعدادایزومرها در همرده های متوالی به میزان شگفت آوری افزایش می یابند. برای مثال هپتان دارای نه ایزومر می باشد، یعنی در شیمی آلی نه ماده مختلف با خواص متفاوت هستند که همگی فرمولشان C7H16 است. برای نامیدن ترکیبات مختلف و پیچیده آلی از روش استاندارد آیوپاک استفاده می کنند روش ایوپاک با استفاده از فرمول های الکان ها استفاده میشود.


فهرست مطالب:
فصل اول: پلیمرهای سنتزی
طبقه بندی عمومی پلیمرها
پلیمریزاسیون کاتیونی
پلیمریزاسیون آنیونی
شاخه دار شدن کوتاه زنجیر در جریان پلیمریزاسیون اتیلن
شاخه دار شدن بلند زنجیر در جریان پلیمریزاسیون اتیلن
فرم های ایزوتاکتیک، سندیوتاکتیک و آتاکتیک پلی پروپیلن
پلیمرهای دی انی
و...
فصل دوم: رنگ های آلی
جذب مریی و رنگ های متمم
طبقه بندی رنگ ها
رنگ های ازو
رنگ های تری فنیل متان
رنگ های ایندیگویی
طبقه بندی رنگ ها براساس روش مصرف آنها
و...
فصل سوم: کربوهیدرات ها
مونوساکاریدها
آرایش فضایی مونوساکاریدها
قندهای D و L
ساختمان حلقوی مونوساکاریدها
آنومرهای مونوساکاریدها
واکنش های مونوساکاریدها
کاهش مونوساکاریدها
طویل کردن زنجیر
کوتاه کردن زنجیر
دی ساکاریدها
و...
فصل چهارم: آمینواسیدها، پپتیدها و پروتئین ها
ساختمان آمینواسیدها
ساختمان 20 اسیدآمینه
ساختمان دوقطبی آمینواسیدها
نقطه ایزوالکتریک
سنتز a آمینواسیدها
سنتز استرکر
سنتز آمیدومالونات
پپتیدها
ترتیب و توالی پپتید
سنتز پپتیدها
و...
فصل پنجم: ترکیب هتروسیکلی- نوکلئیک اسیدها
واکنشهای استخلافی الکترون دوستی پیرول، فوران و تیوفن
واکنش استخلاف الکترون دوستی درپیریدین
پیرمیدین و پورین
نوکلوئیک اسیدها و نوکلئوتیدها
ساختمان و سنتز RNA
RNA و بیوسنتز پروتئین ها
و...
فصل ششم: لیپیدها
انواع لیپیدها
صابون ها
فسفولیپیدها
بیوسنتز اسیدهای چرب
پروستاگلاندین ها
ترپن ها
بیوسنتز ترپن ها
استروییدها
و...
فصل هفتم: شیمی و پزشکی
داروها و شیمی درمانی
درمان با ترکیبات شیمیایی
داروهای سولفا
آنتی بیوتیک ها
آنتی بیوتیک های ماکرولید
داروهای ضد مالاریا
داروهای موثر بر سیستم اعصاب
و...شیمی آلی 3


Organic Chemistry


رنگ آلی


پروتئین


لیپید


کربوهیدرات


آمینواسید


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تجربیات مدون تدریس دبیر شیمی با عنوان :آموزش شیمی مبتنی ...

دانلود تجربیات مدون تدریس دبیر شیمی با عنوان آموزش شیمی مبتنی بر روش IT ...
بودجه بندی، در قالب پاورپوینت و در 28 اسلاید، شامل هدف های آموزشی، تعاریف بودجه و
...... C با ابزارهاي تحت ويندوز، در قالب pdf و در 254 صفحه، شامل فصل اول: آشنايي با
...... دانلود پاورپوینت کتاب شیمی آلی 3 تالیف سیداحمد میرشکرایی، در قالب ppt و
در ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی ۲ (Organic Chemistry) در ۲۴۷ ...

scienceshop.sellfile.ir/prod-1664422-پاورپوینت+کامل+و+جامع+با+عنوان+شیمی+
آلی+3+Organic+Chemistry+در+254+اسلاید.html Cachedپاورپوینت کامل و جامع با
...

رشته بایگانی - لینک فایل های دانلودی

دانلود پاورپوینت روانشناسی تربیتی، علی اکبر سیف، رشته های علوم تربیتی و
روان شناسی ... نور فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:223 بخشی از متن: هدفهای
کلی کتاب 1- ... 278 – دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر با موضوع طراحی
صفحات وب ... 254 تعداد صفحات شیمی آلی (2) (رشته شیمی) سه واحد نظری شیمی آلی (
2) فصل ...

کربن ترکیبات مواد شیمی متان مولکول شیمی آلی ترکیبات کربن ...

شیمی آلی، شیمی ترکیبات کربن با سایر عناصر به ویژه هیدروژن، ا یژن، نیتروژن،
..... پاو وینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 (organic chemistry) در 254 اسلاید
.... _ پیشگیری از مسمومیت گاز با co بسیار ساده است فایل بصورت powerpoint ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 ... - دانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 (Organic Chemistry)
در 254 اسلاید شیمی آلی زیر مجموعه ای از دانش شیمی است که دربارهٔ ترکیبات کربن ...

دانلود پاورپوینت تاسیسات دفع فاضلاب ساختمان - دنیای فایل های ...

شیمی آب و فاضلاب 21 صفحه دانلود نمونه سوالات فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب …
..... پاورپوینت مطالعات اقلیمی یزد ,پاورپوینتی کامل در 109 اسلاید با توضیحات,
تصاویر ..... همونطور که به دوستان قول داده بودم یه فایل pdf بسیار کامل و جامع راجع به
علم .... پاورپوینت آماده با عنوان : کنترل بهداشتی استخرهای شنا فرمیت فایل : PPT

پاورپوینت ریخت شناسی و مورفولوژی در معماری شهری - صفحه اصلی

این پاورپوینت در مورد ریخت شناسی و مورفولوژی در معماری شهری در 75 اسلاید می
باشد. دانلود کامل پاورپوینت-پاور پوینت عالی-دانلود فایل. لینک منبع و پست ...

دانلود رام فارسی Nokia X Any Vesion قابل رایت روی هر دو ورژن دانلود ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254 اسلاید ·
تحقیق درباره اشتباه فاحش مدیران ارشد · تحقیق درباره اشتباهات مديران منابع
انساني

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ - کمیسیون انجمن‌های علمی

3. ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ. Iranian Statistical Society 1990. ﮔﺮوﻩ ﺗﺨﺼﺼﯽ. 5. ﻋﻠﻮﻡ. ﭘﺎﯾﻪ. ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ
...... ﺷﯿﻤﯿﺪﺍﻧﻬﺎ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺷﯿﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮ ... ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ، ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺪﺕ،
ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮﺭ ..... ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ...... 254. ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ. : 66191. ) 14174. ﺗﻠﻔﻦ. 5. 61112302. ) 021. ﻧﻤﺎﺑﺮ. 5. 61112302. )
021.

پاورپوینت ریخت شناسی و مورفولوژی در معماری شهری - صفحه اصلی

این پاورپوینت در مورد ریخت شناسی و مورفولوژی در معماری شهری در 75 اسلاید می
باشد. دانلود کامل پاورپوینت-پاور پوینت عالی-دانلود فایل. لینک منبع و پست ...

پروژه شاپ پلاس پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254 اسلاید
... شیمی آلی، شیمی ترکیبات کربن با سایر عناصر به ویژه هیدروژن،اکسیژن، ...

فروشگاه تخصصی پاورپوینت، پروژه، کتب و مقالات دانشجویی

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254 اسلاید ·
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254 اسلاید.

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 (Organic Chemistry ...

2 روز پیش ... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254 اسلاید.
شیمی آلی زیر مجموعه‌ای از دانش شیمی است که دربارهٔ ترکیبات ...

جستجوی عبارت پاو وینت کامل و جامع با عنوان درس اصول محاسبات شیمی ...

پاو وینت کامل و جامع با عنوان موج شکن ها (breakwater) در 72 اسلاید فایل ... اصول
کنترل کیفیت جامع می باشد که به صورت فرمت powerpoint در 93 اسلاید در اختیار
... و مباحث شیمی آلی فصل 3 پیش ی (محلول ها ) فصل 3 شیمی سوم دبیرستان و فصل
3 شیم .... فرمت فایل : power point (لینک پایین صفحه) تعداد اسلاید : 254 اسلاید
آب در ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 در 254 اسلاید – فایل یو

شیمی آلی زیر مجموعه‌ای از دانش شیمی است که دربارهٔ ترکیبات کربن یا مواد آلی سخن
می‌گوید، عنصر اصلی که با کربن ترکیبات آلی را تشکیل می‌دهند، هیدروژن می‌باشد.

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 ... - بهترین های روز

2 مارس 2017 ... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254 اسلاید
شیمی آلی زیر مجموعه ای از دانش شیمی است که دربارهٔ ترکیبات ...

inorganic chemistry - مجله

... http://nikfike.blogsky.com/1395/12/14/post-53848/پاورپوینت-کامل-و-جامع-با- .....
پاو وینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 (organic chemistry) در 254 اسلاید.

پاورپوینت جامع و کامل درباره شیمی آلی 3 – فایل می

14 فوریه 2017 ... فرمت فایل : power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید : 254 اسلاید
فهرست : فصل اول : پلیمرهای سنتزی صفحه ۳ فصل دوم : رنگ های آلی ...

پروژه شاپ پلاس پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254 اسلاید
... شیمی آلی، شیمی ترکیبات کربن با سایر عناصر به ویژه هیدروژن،اکسیژن، ...

پاورپوینت مسجد جامع قزوین - قائم هاست

دانلود فایل پاورپوینت مسجد جامع قزوین ،در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک
هدیه .... شده مشابه پاورپوینت تحلیل کامل مسجد جامع قزوین در قالب ۱۱۳ اسلاید
نمایشی. ... 2:23 · پاورپوینت مسجد جامع قزوین 3 · پروژه های آماده معما. ... 1 پست - 1
نویسنده باز هم با یک پروژه مهم رشته معماری با عنوان پاورپوینت معماری اسلامی (مسجد
جامع عتیق ...

تحقیق درباره کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی مقاله خوارزمشاهيان ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254 اسلاید ·
تحقیق درباره اشتباه فاحش مدیران ارشد · تحقیق درباره اشتباهات مديران منابع
انساني

شیمی بایگانی - پژوهش 3

... Chemistry) در ۲۵۴ اسلاید · مرداد ۱۴, ۱۳۹۶ pazhohesh3 دیدگاه‌تان را بنویسید: ·
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254 اسلاید ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 (Organic ... - سارا فایل

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی ۳ (Organic Chemistry) در ۲۵۴ اسلاید.
شیمی آلی زیر مجموعه‌ای از دانش شیمی است که دربارهٔ ترکیبات کربن یا مواد آلی سخن
...

مونو کلرو جستجو

25 فوریه 2017 ... اختصاصی از هایدی پاو وینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 (organic chemistry
) در 254 اسلاید با و پر سرعت . شیمی آلی زیر مجموعه ای از دانش ...

ليست پايان نامه - دانشكده فني و مهندسي - دانشگاه اصفهان

1, ضميمه, وضعيت, سال دفاع, استاد راهنما, نام دانشجو, عنوان پايان نامه, شماره راهنما ...
1373, مهندس احساني, مجاهدي ،مسعود - اميني،علي, گرافيك و انيميشن كامپيوتري, 1/3
..... جلواني، حجت, آشنائي كامل با سيستم عامل يونيكس و تشريح گام به گام, 1/165 .....
كسري, طراحي و پياده سازي سيتم اطلاعاتي يك بيمارستان با استفاده از اوراكل, 1/254
.

جستجوی عبارت پاو وینت کامل و جامع با عنوان درس اصول محاسبات شیمی ...

پاو وینت کامل و جامع با عنوان موج شکن ها (breakwater) در 72 اسلاید فایل ... اصول
کنترل کیفیت جامع می باشد که به صورت فرمت powerpoint در 93 اسلاید در اختیار
... و مباحث شیمی آلی فصل 3 پیش ی (محلول ها ) فصل 3 شیمی سوم دبیرستان و فصل
3 شیم .... فرمت فایل : power point (لینک پایین صفحه) تعداد اسلاید : 254 اسلاید
آب در ...

اخبار bbc با متن انگلیسی 15 دقیقه - فروشگاه اینترنتی آی ام سی کالا

پکیج کامل اخبار به زبان انگلیسی-دارای گارانتی و اورجینال ... مترجم متن پارس
نسخه 3 - ترجمه سریع با یک کلیک-اورجینال ... عنوان اصلی : Reading
Comprehension با مشاهده این کورس آموزشی تکنیک های مطالعه مفهومی زبان ... آموزش
جامع زبان انگلیسی اورجینال BBC DVD English ... سریال ارتش سری (دوبله فارسی) -
اورجینال-254.

معنی فارسی به انگلیسی دیوار چین - فروشگاه اینترنتی آی ام سی کالا

راهنمای نگارش نامه به زبان انگلیسی بهمراه هزاران نمونه نامه - جدید و کامل - اورجینال ...
نسخه(2)بسته پرورش پرندگان (بلدر چین و شتر مرغ )با 20%تخفیف اعمال شده وبا
کیفیت اصل ... CD 1 فرهنگستان: _ فرهنگ جامع لغات فارسی به ترتیب حروف الفبا
_ فعال .... 3 - کامپیوتر 4 - مکانیک 5 - فنی مهندسی 6 - معماری 7 - مدیریت 8 - شیمی 9
...

ارسال پیام و نظر :: بیان معنوی - ناشر آثار استاد پناهیان

7 آوريل 2013 ... مطلب استاد در سایت با عنوان حوزه یا دانشگاه را ملاحظه فرمایید. ..... اگر مباحث امسال ماه
رمضان مسجد امام صادق ع را گوش کنند شاید مفید باشه. ..... 3. در شرایط حساس کنونی
که فضای مجازی نقش تعیین کننده ای در روشن گری ...... تصمیم دارم ان شاءالله از
سخنرانی های استاد در کلاس برای دخترخانم های رده سنی 16 الی 19 سال که ...

پروژه شاپ پلاس پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254 اسلاید
... شیمی آلی، شیمی ترکیبات کربن با سایر عناصر به ویژه هیدروژن،اکسیژن، ...

فروشگاه انواع فایل دانشجویی و دانش اموزی

بزرگترین و جامع ترین فروشگاه انواع فایل دانشجویی و دانش اموزی. ...
بازدیدکنندگان محترم جهت هر گونه سوال در مورد محصولات با شماره 09178659920 تماس
بگیرید ... PPT : 1 هوالهادی شیمی آلی 3 تألیف : سید احمد میرشکرایی تهیه کننده :
دکتر مسعود ... پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید
: 254 اسلاید ...

بایگانی‌ها شیمی - Next Gallery

... آلی ۳ (Organic Chemistry) در ۲۵۴ اسلاید. مرداد ۲۰, ۱۳۹۶ /0 دیدگاه /در شیمی /توسط.
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254 اسلاید ...

English-Persian

ﺁﻟﯽ اﺳﺘﺮاز a-linolenic acid. اﺳﻴﺪ ﺁ. - . ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﮏ alkali. ﺁﻟﮑﺎﻟﯽ، ﻗﻠﻴﺎ alkaline. ﺁﻟﮑﺎﻻﯾﻦ، ﻗﻠﻴﺎﯾﯽ
alkaline ..... ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ anti-idiotype. ﺁﻧﺘﯽ اﯾﺪﯾﻮﺗﻴﭗ anti-idiotype antibody. ﺁﻧﺘﯽ اﯾﺪﯾﻮﺗﻴﭗ ﺁﻧﺘﯽ
ﺑﺎدﯼ،. ﺁﻧﺘﯽ ﺑﺎ .... 3. AT-AC intron. اﯼ . ﺗﯽ. - . اﯼ . ﺳﯽ . اﯾﻨﺘﺮو. ن ataxia telangiectasia. ﺁﺗﺎﮐﺴﻴﺎ
ﺗﻼﻧﺠﯽ اﮐﺘﺎزﯾﺎ ...... combinatorial biology. زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ combinatorial chemistry.
ﺷﻴﻤﯽ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ.

دانلود تجربیات مدون تدریس دبیر شیمی با عنوان :آموزش شیمی مبتنی ...

دانلود تجربیات مدون تدریس دبیر شیمی با عنوان آموزش شیمی مبتنی بر روش IT ...
بودجه بندی، در قالب پاورپوینت و در 28 اسلاید، شامل هدف های آموزشی، تعاریف بودجه و
...... C با ابزارهاي تحت ويندوز، در قالب pdf و در 254 صفحه، شامل فصل اول: آشنايي با
...... دانلود پاورپوینت کتاب شیمی آلی 3 تالیف سیداحمد میرشکرایی، در قالب ppt و
در ...

رشته بایگانی - لینک فایل های دانلودی

دانلود پاورپوینت روانشناسی تربیتی، علی اکبر سیف، رشته های علوم تربیتی و
روان شناسی ... نور فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:223 بخشی از متن: هدفهای
کلی کتاب 1- ... 278 – دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر با موضوع طراحی
صفحات وب ... 254 تعداد صفحات شیمی آلی (2) (رشته شیمی) سه واحد نظری شیمی آلی (
2) فصل ...

پاو وینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 organic ... - پنجره

پاو وینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 organic chemistry در 254 اسلاید .....
شیمی آلی، شیمی ترکیبات کربن با سایر عناصر به ویژه هیدروژن،ا یژن، .... پاو
وینت در مورد مسجد جامع یزد، در قالب ppt و در 71 اسلاید، قابل ویرایش، شامل معرفی بنا
و ...

ليست مقالات دانشگاه مرودشت

شماره مقاله, نام, نام خانوادگی, عنوان مقاله, هماِش/کنفرانس, محل ارائه .... 157, محسن مسعود,
رودکی, بررسی فرایند یادگیری ریاضیات با استفاده از ..... چهاردمین سمینار شیمی
آلی ایران, دانشگاه زابل/اسفند/86, اطلاعات بيشتر ...... 886, فاطمه, عاملی, نگهداری جامع
بهره ور, همایش هفته پژوهش 86, دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت/آذر/86, اطلاعات بيشتر.

شیمی chemistry (محمد ساجدی) - پاورپوینت شیمی آلی 3

شیمی chemistry (محمد ساجدی) - پاورپوینت شیمی آلی 3 - شیمی تمام زندگانیمان باشد
همانطور که شیمی زندگی بخش حیات است.

دانلود رام فارسی Nokia X Any Vesion قابل رایت روی هر دو ورژن دانلود ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254 اسلاید ·
تحقیق درباره اشتباه فاحش مدیران ارشد · تحقیق درباره اشتباهات مديران منابع
انساني

دانلود پاورپوینت جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی | بانک پاورپوینت ...

24 جولای 2017 ... پاورپوینت شیمی (3) · المپیاد های علمی شیمی ... ترکیبات آلی رشته شیمی در ادامه در
قالب فایل PDF و جامع و کامل همراه با تئوری و … پاووینت ... پاووینت+جداسازی+و+
شناسایی+ترکیبات+آلی+86+اسلاید ... فایل با عنوان پاور پوینت در مورد جداسازی و
شناسایی ترکیبات آلی و مشخصات ... تعداد اسلاید : 254 اسلاید

دانلود رام فارسی Nokia X Any Vesion قابل رایت روی هر دو ورژن دانلود ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254 اسلاید ·
تحقیق درباره اشتباه فاحش مدیران ارشد · تحقیق درباره اشتباهات مديران منابع
انساني

(Organic Chemistry) در 254 اسلاید - فایل برای دانلود | FileForDownload

این فایل (پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی ۳ (Organic Chemistry) در ۲۵۴
اسلاید) توسط سایت (فایل برای دانلود) برای فروش و دانلود قرار داده شده است، جهت ...

پاورپوینت خوردگی فلزات و انواع آن - تک فایل 98 - فروشگاه فایل های ...

پاورپوینت خوردگی فلزات و انواع آن این پاور دارای توضیحات کامل درباره هر سر فصل
می باشد. ... فلزات .ppt خوردگی فلزات.ppt (اندازه: 2.42 MB / تعداد دفعات دریافت: 254
). [PPT] ... پروژه شاپ پلاس پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی کنترل خوردگی . ...
فایل شاپ پاورپوینت (اسلاید) خوردگی و انواع آن - فایل شاپ .... 3 ژوئن 2012 .

فروشگاه فایل | صفحه 6565

30 مارس 2017 ... پاورپوینت پیام آسمانی هشتم درس 11 ( آفتهای زبان ) پاورپوینیت زیبا و ... کامل و
جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254 اسلاید ...

فروشگاه تخصصی پاورپوینت، پروژه، کتب و مقالات دانشجویی

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254 اسلاید ·
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254 اسلاید.

English-Persian

ﺁﻟﯽ اﺳﺘﺮاز a-linolenic acid. اﺳﻴﺪ ﺁ. - . ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﮏ alkali. ﺁﻟﮑﺎﻟﯽ، ﻗﻠﻴﺎ alkaline. ﺁﻟﮑﺎﻻﯾﻦ، ﻗﻠﻴﺎﯾﯽ
alkaline ..... ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ anti-idiotype. ﺁﻧﺘﯽ اﯾﺪﯾﻮﺗﻴﭗ anti-idiotype antibody. ﺁﻧﺘﯽ اﯾﺪﯾﻮﺗﻴﭗ ﺁﻧﺘﯽ
ﺑﺎدﯼ،. ﺁﻧﺘﯽ ﺑﺎ .... 3. AT-AC intron. اﯼ . ﺗﯽ. - . اﯼ . ﺳﯽ . اﯾﻨﺘﺮو. ن ataxia telangiectasia. ﺁﺗﺎﮐﺴﻴﺎ
ﺗﻼﻧﺠﯽ اﮐﺘﺎزﯾﺎ ...... combinatorial biology. زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ combinatorial chemistry.
ﺷﻴﻤﯽ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ.

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی ۲ (Organic Chemistry) در ۲۴۷ ...

scienceshop.sellfile.ir/prod-1664422-پاورپوینت+کامل+و+جامع+با+عنوان+شیمی+
آلی+3+Organic+Chemistry+در+254+اسلاید.html Cachedپاورپوینت کامل و جامع با
...

دانلود تجربیات مدون تدریس دبیر شیمی با عنوان :آموزش شیمی مبتنی ...

دانلود تجربیات مدون تدریس دبیر شیمی با عنوان آموزش شیمی مبتنی بر روش IT ...
بودجه بندی، در قالب پاورپوینت و در 28 اسلاید، شامل هدف های آموزشی، تعاریف بودجه و
...... C با ابزارهاي تحت ويندوز، در قالب pdf و در 254 صفحه، شامل فصل اول: آشنايي با
...... دانلود پاورپوینت کتاب شیمی آلی 3 تالیف سیداحمد میرشکرایی، در قالب ppt و
در ...

پاورپوینت مسجد جامع قزوین - قائم هاست

دانلود فایل پاورپوینت مسجد جامع قزوین ،در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک
هدیه .... شده مشابه پاورپوینت تحلیل کامل مسجد جامع قزوین در قالب ۱۱۳ اسلاید
نمایشی. ... 2:23 · پاورپوینت مسجد جامع قزوین 3 · پروژه های آماده معما. ... 1 پست - 1
نویسنده باز هم با یک پروژه مهم رشته معماری با عنوان پاورپوینت معماری اسلامی (مسجد
جامع عتیق ...

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ - کمیسیون انجمن‌های علمی

3. ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ. Iranian Statistical Society 1990. ﮔﺮوﻩ ﺗﺨﺼﺼﯽ. 5. ﻋﻠﻮﻡ. ﭘﺎﯾﻪ. ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ
...... ﺷﯿﻤﯿﺪﺍﻧﻬﺎ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺷﯿﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮ ... ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ، ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺪﺕ،
ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮﺭ ..... ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ...... 254. ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ. : 66191. ) 14174. ﺗﻠﻔﻦ. 5. 61112302. ) 021. ﻧﻤﺎﺑﺮ. 5. 61112302. )
021.

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 در 254 اسلاید

شیمی عمومی 2 در 238 اسلاید از ... کامل و جامع با عنوان شیمی ... شيمي آلی 3 (organic
chemistry) در 254 ...file.11gig.ir/product/1664649 پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ...

Winlib Report Generator - مرکز تربیت مربی

62, 13663, dbase III plus آشنایی با بانکهای اطلاعاتی, مجتمع فنی تهران ..... 221,
8568, آزمایشگاه شیمی آلی(۱)رشته صنایع شیمیایی گروه تحصیلی موادزمینه صنعت,
خلخالی، ... 254, 1576, آزمون کارشناسی ارشد ریاضی: مجموعه سوالات تستی و تشریحی
سالهای .... 330, 6540, آشنایی با ابزار حل مسئله به عنوان عامل نتیجه بخش کارتیمی ...

(Organic Chemistry) در 254 اسلاید - همیارمرجع بزرگ تحقیق پروژه مقاله

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی ۳ (Organic Chemistry) در ۲۵۴ اسلاید ... یا
مواد آلی سخن می‌گوید، عنصر اصلی که با کربن ترکیبات آلی را تشکیل می‌دهند، ...

ارسال پیام و نظر :: بیان معنوی - ناشر آثار استاد پناهیان

7 آوريل 2013 ... مطلب استاد در سایت با عنوان حوزه یا دانشگاه را ملاحظه فرمایید. ..... اگر مباحث امسال ماه
رمضان مسجد امام صادق ع را گوش کنند شاید مفید باشه. ..... 3. در شرایط حساس کنونی
که فضای مجازی نقش تعیین کننده ای در روشن گری ...... تصمیم دارم ان شاءالله از
سخنرانی های استاد در کلاس برای دخترخانم های رده سنی 16 الی 19 سال که ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 (Organic ... - تبریز لینک

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254 اسلاید.
شیمی آلی زیر مجموعه‌ای از دانش شیمی است که دربارهٔ ترکیبات کربن یا مواد آلی سخن
...

آوریل | 2017 | توی استوری

1 آوريل 2017 ... بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی ” اصل برنولی ” (فصل 3 فیزیک 10 ) 963 ... فصل
پنجم شیمی(2): شیمی آلی (گروه های عاملی در یک نگاه) … دینامیک 10.[PDF] ... مکانیک
نوین، مبنی بر ارائه یک بسته جامع آموزشی شامل اصل و همچنین آموزش نرم ......
پاورپوینت: آشنايي با معماري جهان- كاروانسراي شاه عباسي – 36 اسلاید.[PDF].

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 (Organic ... - دانلود مقاله

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254.
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی ۳ (Organic Chemistry) در ۲۵۴ اسلاید.

رشته بایگانی - لینک فایل های دانلودی

دانلود پاورپوینت روانشناسی تربیتی، علی اکبر سیف، رشته های علوم تربیتی و
روان شناسی ... نور فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:223 بخشی از متن: هدفهای
کلی کتاب 1- ... 278 – دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر با موضوع طراحی
صفحات وب ... 254 تعداد صفحات شیمی آلی (2) (رشته شیمی) سه واحد نظری شیمی آلی (
2) فصل ...

پاورپوینت جامع و کامل درباره شیمی آلی 3 – فایل می

14 فوریه 2017 ... فرمت فایل : power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید : 254 اسلاید
فهرست : فصل اول : پلیمرهای سنتزی صفحه ۳ فصل دوم : رنگ های آلی ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 (Organic ... - دانلود فایل

دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در
254 اسلاید در دسته ی شیمی.

پاو وینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 (organic chemistry) در 254 ...

پست پاو وینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 (organic chemistry) در 254 اسلاید از
وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است.

معنی فارسی به انگلیسی دیوار چین - فروشگاه اینترنتی آی ام سی کالا

راهنمای نگارش نامه به زبان انگلیسی بهمراه هزاران نمونه نامه - جدید و کامل - اورجینال ...
نسخه(2)بسته پرورش پرندگان (بلدر چین و شتر مرغ )با 20%تخفیف اعمال شده وبا
کیفیت اصل ... CD 1 فرهنگستان: _ فرهنگ جامع لغات فارسی به ترتیب حروف الفبا
_ فعال .... 3 - کامپیوتر 4 - مکانیک 5 - فنی مهندسی 6 - معماری 7 - مدیریت 8 - شیمی 9
...

پاورپوینت جامع و کامل درباره شیمی آلی 3 – فایل می

14 فوریه 2017 ... فرمت فایل : power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید : 254 اسلاید
فهرست : فصل اول : پلیمرهای سنتزی صفحه ۳ فصل دوم : رنگ های آلی ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 (Organic ... - دانلود مقاله

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254.
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی ۳ (Organic Chemistry) در ۲۵۴ اسلاید.

شیمی بایگانی - پژوهش 3

... Chemistry) در ۲۵۴ اسلاید · مرداد ۱۴, ۱۳۹۶ pazhohesh3 دیدگاه‌تان را بنویسید: ·
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254 اسلاید ...

دانلود رام فارسی Nokia X Any Vesion قابل رایت روی هر دو ورژن دانلود ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254 اسلاید ·
تحقیق درباره اشتباه فاحش مدیران ارشد · تحقیق درباره اشتباهات مديران منابع
انساني

Winlib Report Generator - مرکز تربیت مربی

62, 13663, dbase III plus آشنایی با بانکهای اطلاعاتی, مجتمع فنی تهران ..... 221,
8568, آزمایشگاه شیمی آلی(۱)رشته صنایع شیمیایی گروه تحصیلی موادزمینه صنعت,
خلخالی، ... 254, 1576, آزمون کارشناسی ارشد ریاضی: مجموعه سوالات تستی و تشریحی
سالهای .... 330, 6540, آشنایی با ابزار حل مسئله به عنوان عامل نتیجه بخش کارتیمی ...

دانلود تجربیات مدون تدریس دبیر شیمی با عنوان :آموزش شیمی مبتنی ...

دانلود تجربیات مدون تدریس دبیر شیمی با عنوان آموزش شیمی مبتنی بر روش IT ...
بودجه بندی، در قالب پاورپوینت و در 28 اسلاید، شامل هدف های آموزشی، تعاریف بودجه و
...... C با ابزارهاي تحت ويندوز، در قالب pdf و در 254 صفحه، شامل فصل اول: آشنايي با
...... دانلود پاورپوینت کتاب شیمی آلی 3 تالیف سیداحمد میرشکرایی، در قالب ppt و
در ...

رشته بایگانی - لینک فایل های دانلودی

دانلود پاورپوینت روانشناسی تربیتی، علی اکبر سیف، رشته های علوم تربیتی و
روان شناسی ... نور فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:223 بخشی از متن: هدفهای
کلی کتاب 1- ... 278 – دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر با موضوع طراحی
صفحات وب ... 254 تعداد صفحات شیمی آلی (2) (رشته شیمی) سه واحد نظری شیمی آلی (
2) فصل ...

تحقیق درباره کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی مقاله خوارزمشاهيان ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 3 (Organic Chemistry) در 254 اسلاید ·
تحقیق درباره اشتباه فاحش مدیران ارشد · تحقیق درباره اشتباهات مديران منابع
انساني

Organic Chemistry - دانلود تحقیق،مقاله،پاورپوینت

21 مارس 2017 ... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی آلی ۳ (Organic Chemistry) در ۲۵۴ اسلاید.
شیمی آلی زیر مجموعه‌ای از دانش شیمی است که دربارهٔ ترکیبات ...

پاورپوینت دانشگاهی - اسلاید پاورپوینت!

پاورپوینت آشنایی و نحوه کار با OpenGL—3 ... توضیح مختصر: دانلود پاورپوینت
کامل و آماده غده هیپوفیز تعداد اسلایدها پنجاه و سه ... عنوان کامل: طراحی اجزای دو صفحه
پرچ شده در نرم افزار انسیس دسته بندی: .... PowerPoint جامع، ppt خوشه بندی،
پاورپوینت دانشگاهی، پاورپوینت دانلود، ..... پاورپوینت تفسیر مهارت های زندگی—
254

آوریل | 2017 | توی استوری

1 آوريل 2017 ... بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی ” اصل برنولی ” (فصل 3 فیزیک 10 ) 963 ... فصل
پنجم شیمی(2): شیمی آلی (گروه های عاملی در یک نگاه) … دینامیک 10.[PDF] ... مکانیک
نوین، مبنی بر ارائه یک بسته جامع آموزشی شامل اصل و همچنین آموزش نرم ......
پاورپوینت: آشنايي با معماري جهان- كاروانسراي شاه عباسي – 36 اسلاید.[PDF].

لیسپ اتوکد- مرتب کردن چند متن و نوشته در یک ستون و تغییر اندازه آنها به صورت همزماندانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بانک توسعه اسلامی Islamic development bankدانلود پیشنهاد ارزشیابی انگیزش