دانلود فایل


بهای تمام شده کالا - دانلود فایلدانلود فایل پروژه بهای تمام شده کالا

دانلود فایل بهای تمام شده کالا پروژه بهای تمام شده کالا
60 صفحه فایل ورد قابل ویرایش
6000تومان
فهرست
كليات حسابداری بهای تمام شده. 1
فصل اول : مفاهيم حسابداري بهاي تمام شده. 1
1 - حسابداري بهاي تمام شده ( حسابداري صنعتي ). 1
2 ـ موارد كاربرد حسابداري بهاي تمام شده : 1
3 ـ حسابداري مالي و حسابداري بهاي تمام شده : 1
4 ـ هزينه براي بهاي تمام شده : 2
5 ـ تعريف زيان و تفاوت آن با هزينه : 2
6 ـ دستمزد و انواع آن : 3
7 ـ مواد و انواع آن : 3
8 ـ سر بار توليد.. 4
فصل دوم : روشهاي طبقه بندي مفاهيم بهاي تمام شده. 5
دهنده محصول.. 5
ساير اقلام بهاي تمام شده : 6
فصل سوم : بهاي تمام شده در مؤسسات خدماتي : 11
گفتار 1 ـ اجزاي بهاي تمام شدة خدمات... 11
2 ـ محاسبة بهاي تمام شدة خدمات و نقش آن در مديريت : 11
فصل چهارم : بهاي تمام شدة كالا در مؤسسات بازرگاني.. 14
گفتار 1 ـ نظام هاي بهاي تمام شده در مؤسسات بازرگاني.. 14
گفتار 4 ـ محاسبة بهاي تمام شده كالا : 16
فصل پنجم: بهاي تمام شده در مؤسسات توليدي – نظام اداري.. 22
گفتار 1 ـ معادله بهاي تمام شدة فروش رفته : 22
گفتار 3 ـ روش ادواري بهاي تمام شده : 23
گفتار 4 ـ نحوة گردش اقلام بهاي تمام شده در روش ادواري : 24
گفتار 5 ـ حسابهاي دفتر كل در سيستم ادواري بهاي تمام شده : 26
گفتار 7 ـ ثبتهاي لازم در يك دورة مالي : 30
فصل ششم:حسابداري مواد و بهاي تمام شدة آن.. 35
گفتار 1 ـ خريد مواد. 35
فصل هفتم گردآوري اقلام بهاي تمام شدة دستمزد ( نيروي كار ). 40
فصل هشتم گردآوري اقلام بهاي تمام شده. 42


كليات حسابداری بهای تمام شده


فصل اول : مفاهيم حسابداري بهاي تمام شده 1 - حسابداري بهاي تمام شده ( حسابداري صنعتي )
آنچه كه در كشور ما به عنوان حسابداري صنعتي خوانده مي شود حوزه اي از حسابداري است كه با اندازه گيري و ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقدام بهاي تمام شده سر و كار دارد .
2 ـ موارد كاربرد حسابداري بهاي تمام شده :
كاربرد اولية اطلاعات مربوط به بهاي تمام شده در تصميم گيري ها و ارزيابي عملكردهاي توسط مديران است كه در داخل ساختمان توسط مديران به منظور ارزيابي فعاليتهاي سازمان يا نيروي انساني و يا به عنوان مبناي براي اتخاذ تصميم بكار برده مي شود .
3 ـ حسابداري مالي و حسابداري بهاي تمام شده :
حسابداري مالي : با تهيه آن دسته از اطلاعات سر و كار دارد كه براي استفاده كنندگان خارجي از مؤسسه نظير سرمايه گذاران و بستانكاران و تحليلگران مالي و اتحاديه هاي كارگري و علاقه مندان خارجي تهيه مي شود .
حسابداري بهاي تمام شده : با گردآوري و تحليل اطللاعاتي در مورد بهاي تمام شدة كالا و خدمات مؤسسات سر و كار دارد كه مورد استفادة مديران مؤسسه در امر برنامه ريزي ، كنترل و تصميم گيري واقع مي شود .
4 ـ هزينه براي بهاي تمام شده :
بهاي تمام شده به معني منابع از دست رفته در برابر تحصيل كالا و خدمات مورد نياز هنگاميكه اين منابع حاصل مي شود بهاي تمام شده تبديل به هزينه مي شود و آن دسته از اقلام بهاي تمام شده كه هنوز مورد منفعت قرار نگرفته به صورت دارايي در حسابها و صورتهاي مالي نشان داده مي شود .
5 ـ تعريف زيان و تفاوت آن با هزينه :
هزينه ها در برابر درآمدها قرار مي گيرند تا سود و زيان يك دورة مالي را مشخص سازند درآمد : قيمت كالايي است كه فروخته مي شود و يا خدمتي كه عرضه مي شود در برخي موارد كالاها و خدمات خريداري شده به قصد تحصيل انتفاعي بدون آنكه سودي از آنها حاصل شود ارزش خود را از دست
مي دهند اين گونه اقلام بهاي تمام شده اصطلاحاً تبديل به زيان شده و در صورت سود وزيان از درآمد كسر مي شوند .


پروژه بهای تمام شده کالا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم. ﺷﺪه. (. Cost Accounting. ): ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت. ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯽ .... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻي ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ. ﻣﻮاد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ. دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. ﺳﺮﺑﺎر ﺳﺎﺧﺖ.
)-(.

آموزش حسابداري صنعتي :: حسابداري بهاي تمام شده

در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیار مهم در اختیار
.... محاسبه قیمت تمام شده واحدهای تکمیل شده و قیمت تمام شده موجودی کالای در جریان ...

روش محاسبه قیمت تمام شده و فروش محصول

30 مه 2015 ... هزینه‌یابی عبارت است از طبقه‌بندی و تسهیم صحیح هزینه‌ها به منظور تعیین قیمت
تمام شده محصولات و خدمات است. به این ترتیب، وقتی صحبت از.

سیستم بهای تمام شده - الگوریتم پویا

عدم وجود سیستم مناسب و قابل اتکاءجهت محاسبه بهای تمام شده محصولات و نیمه ساخته
های ... بهای تمام شده به تفکیک هر کالا; گزارش بهای تمام شده به تفکیک اجزائ کالا ...

حسابداری - حسابرسی - موجودی های مواد وکالا و بهای تمام شده کالای فروش ...

توصیف نوع و ماهیت روش های حسابرسی لازم برای دستیابی به هدف های حسابرسان از
حسابرسی موجودی های مواد و کالا. منشأ و ماهیت موجودی ها مواد وکالا و بهای تمام شده کالای ...

نرم افزار قیمت تمام شده - شماران

حسابداری قیمت تمام ‌شده به‌عنوان یک‌رشته از رویه‌ها و قواعد منظم برای ثبت و گزارش
کردن اندازه‌گیری‌های مرتبط با هزینه‌های ساخت کالا و ارائه خدمات به شکل تفصیلی، ...

روشهای محاسبه بهای تمام شده - موسسه خدمات حسابداری حساب پردازان ...

بهای تمام شده کالای تولیدشدهبا به عبارت دیگرقیمت تمام شده کالای ساخته شدهاز جمله
مقولات و مشکلاتی است که هر واحد تولیدی با آن دست و پنجه نرم میکند.

بهای تمام شده - شماران

در محاسبه بهای تمام ‌شده زمان ارزش زیادی دارد ،بهای تمام ‌شده می‌تواند از تولید کالای
ضرر ده جلوگیری نماید و این موضوع زمانی ارزش دارد که در دوره زمانی کم امکان جمع‌آوری ...

hesabdar-arshad - آموزش حسابداری(اصول1)

در يک مؤسسه بازرگاني براي تعيين سود خالص دوره مالي تمام هزينه ها از فروش خالص،
كسر مي گردد. هزينه ها شامل بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و هزينه هاي عملياتي مي ...

نسخه قابل چاپ

بهای تمام شده کالای فروش رفته عبارت از تفاوت بین بهای تمام شده کالای اماده برای
فروش و موجودی کالا پایان دوره مالی مواردی که برای تعیین ارزش موجودی کالای پایان ...

بهای تمام شده کالای فروش رفته و سود (زیان) ناخالص - کلوب

11 جولای 2013 ... که برای انتقال مالکیت کالا از فروشنده به خریدار انجام میشه + قیمت خود کالا میشه
بهای تمام شده سود و زیان نا خالص نیز پس از کسر مواردی نظیر ...

محاسبه بهای تمام شده موجودی مواد و کالا - سامانه پشتیبانی نرم

5 نوامبر 2011 ... با سلامدر این پست به توضیحاتی کلی در مورد " بهای تمام شده " می پردازیم:• براي‌
محاسبه‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ موجودي‌ مواد و کالا روشهاي‌ مختلفي‌ با آثار.

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم. ﺷﺪه. (. Cost Accounting. ): ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت. ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯽ .... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻي ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ. ﻣﻮاد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ. دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. ﺳﺮﺑﺎر ﺳﺎﺧﺖ.
)-(.

نحوه محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده - متا - Page 1 of 1

نحوه محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده. « : ۲۰ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۹:۵۴ ». باسلام خدمت
دوستان و سروران عزیز به یه سوال تستی مربوط به یکی از آزمونهای استخدامی برخوردم
...

حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده ) | گروه مشاوران پنکو

یا شرکتهای حمل و نقل سعی در محاسبه و تعیین هزینه حمل و تعیین بهای تمام شده حمل
یک کیلو کالا و یکنفر مسافر را دارند به 2-1 توجه کنید. آشنایی با مفاهیم، تعاریف
...

بهای تمام شده - شماران

در محاسبه بهای تمام ‌شده زمان ارزش زیادی دارد ،بهای تمام ‌شده می‌تواند از تولید کالای
ضرر ده جلوگیری نماید و این موضوع زمانی ارزش دارد که در دوره زمانی کم امکان جمع‌آوری ...

راهنمای دانشجویان حسابداری ومدیریت - حسابداری صنعتی(بهای تمام شده)

ج- برآورد جمع كل هزينه ها چنانچه 12.000 واحد محصول توليد و 8.000 واحد آن طي ماه
فروخته شود . 2- بهاي تمام شده كالاي ساخته شده و فروش رفته ، اطلاعات ناقص . در مورد هر
يك ...

پرتال جامع علوم انسانی - تخمین بهای تمام شده کالا با تکنیکهای داده کاوی

چکیده: در یک کارخانه تولیدی، داده های متنوعی در سطح پردازش تراکنش ها و به صورت
روزمره جمع آوری و به سیستم وارد می شود . این اطلاعات جهت زمانبندی تولید، مدیریت ...

نرم افزار بهای تمام شده - شرکت بهکو

سیستم جامع بهکو از طریق ماژول حسابداری بهای تمام شده، به صورت یکپارچه با سایر
ماژولها ... محاسبه قيمت تمام شده يك كالا با فهرست‌های مواد و فرآیندهای تولید مختلف.

انواع مختلف گزارشها و فرمول های حسابداری بهای تمام شده - ماه سیزدهم

(تخفیفات نقدی خرید+برگشت ازخریدوتخفیفات)-هزینه حمل کالای خریداری شده+
خرید مواد طی دوره=بهای تمام شده وخریداری شده. شرکت تولیدی. گزارش مصرف مواد.

نحوه محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده - متا - Page 1 of 1

نحوه محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده. « : ۲۰ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۹:۵۴ ». باسلام خدمت
دوستان و سروران عزیز به یه سوال تستی مربوط به یکی از آزمونهای استخدامی برخوردم
...

بهای تمام شده - شماران

در محاسبه بهای تمام ‌شده زمان ارزش زیادی دارد ،بهای تمام ‌شده می‌تواند از تولید کالای
ضرر ده جلوگیری نماید و این موضوع زمانی ارزش دارد که در دوره زمانی کم امکان جمع‌آوری ...

جزئيات قيمت تمام شده کالاي فروش رفته 1392/11/02 16:54 - Codal

ﮐﺎﻻي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻃﯽ ﺳﺎل. 243,380,179. 37,611. 245,004,702. 37,611. ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﺎﻻي ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اول ﺳﺎل. 24,485. 8. 24,485. 8. ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻي اﻣﺎﻧﯽ اول دوره. 27,260,272,076.

بهای تمام شده کالای فروش رفته بایگانی - نرم افزار حسابداری بامداد

مشخص کردن بهای تمام شده کالای فروش رفته در یک شرکت بازرگانی به سیستم
ثبت موجودی کالا در آن شرکت بستگی دارد. به طور کلی دو سیستم جهت ثبت موجودی ...

قیمت تمام شده کالا و خدمات | شرکت رجحان

سیستم بهای تمام شده زیرمجموعه ای از سیستم اطلاعات حسابداری است که اطلاعات
مرتبط با هزینه های تولید را شناسایی، ثبت، اندازه گیری، طبقه بندی و گزارش می
کند.

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم. ﺷﺪه. (. Cost Accounting. ): ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت. ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯽ .... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻي ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ. ﻣﻮاد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ. دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ. ﺳﺮﺑﺎر ﺳﺎﺧﺖ.
)-(.

بهای تمام شده

سیستم حسابداری بهای تمام شده وظیفه محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را ...
صدور خودکار سند تعدیلی بهای تمام شده کالای فروش رفته برای هر دوره محاسباتی.

بهای تمام شده کالای فروش رفته و سود (زیان) ناخالص - کلوب

11 جولای 2013 ... که برای انتقال مالکیت کالا از فروشنده به خریدار انجام میشه + قیمت خود کالا میشه
بهای تمام شده سود و زیان نا خالص نیز پس از کسر مواردی نظیر ...

روش محاسبه صحیح بهای تمام شده - انجام خدمات حسابداری

همچنین با افزایش سهم فن آوری و سایر اجزای هزینه های سربار در تولید کالاها و خدمات ،
روشهای هزینه ... در نظام سنتی، بهای تمام شده محصول طی فرایند زیر محاسبه می شود:.

روشهای محاسبه بهای تمام شده در سیستم ادواری (+مثال) - عصر بانک

27 ژوئن 2014 ... به طور کلی دو سیستم برای ارزیابی موجودی کالای پایان دوره وجود دارد. این دو روش
شامل سیستم ثبت ادواری و سیستم ثبت دائمی موجودی کالا می‌باشند.

حسابداری - ماهیت موجودی مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته

منشا و ماهیت موجودی مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته. اصطلاح موجودی مواد و
کالا شامل ، کالای آماده برای فروش ، کالای ساخته شده، کالای درجریان ساخت ، کالاهایی ...

بخشنامه شماره 263088/90 مورخ 05/11/1390

ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ... ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕ. ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻧﻴﺰ ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﻀﺎﺭﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﮐﺎﻻﻱ.

حسابداری - ماهیت موجودی مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته

منشا و ماهیت موجودی مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته. اصطلاح موجودی مواد و
کالا شامل ، کالای آماده برای فروش ، کالای ساخته شده، کالای درجریان ساخت ، کالاهایی ...

نحوه بدست آوردن بهاي تمام شده كالا و ثبت آن - سایت تخصصی حسابداری

27 مه 2012 ... از جمع مواد ودستمزد مستقیم وسربار قیمت تمام شده کالا بدست خواهد آمد. مواد از انبار ویا
خرید های انجام شده میایدمواداولیه +خرید مواد=آماده برای ...

انواع روشهای محاسبه بهای تمام شده در سیستم ادواری با مثال - سایت ...

5 نوامبر 2016 ... در سیستم ثبت دائمی، سوابق و مدارک موجودیها به طور منظم و دائمی نگهداری و کلیه اقلام
خرید و فروش کالا به ترتیب تاریخ در کارت موجودی کالا ثبت ...

Cost of goods sold | هزینه کالای فروش رفته، هزینه کالای به فروش ...

Cost of goods sold هزینه کالای فروش رفته، هزینه کالای به فروش رفته، بهای تمام
شده کالای فروش رفته، قیمت تمام شده کالای فروخته شده، بهای تمام شده کالای فروخته
...

بهای تمام شده کالای فروش رفته و سود (زیان) ناخالص - کلوب

11 جولای 2013 ... که برای انتقال مالکیت کالا از فروشنده به خریدار انجام میشه + قیمت خود کالا میشه
بهای تمام شده سود و زیان نا خالص نیز پس از کسر مواردی نظیر ...

حسابداری - حسابرسی - موجودی های مواد وکالا و بهای تمام شده کالای فروش ...

توصیف نوع و ماهیت روش های حسابرسی لازم برای دستیابی به هدف های حسابرسان از
حسابرسی موجودی های مواد و کالا. منشأ و ماهیت موجودی ها مواد وکالا و بهای تمام شده کالای ...

شرکت آرپا- نرم افزار تولید صنعتی و بهای تمام شده

يکي از مهمترين مباحث در کارخانجات توليدي، ثبت و تحليل فرايند محصولات،
نگهداري مستندات ، نگهداري موجودي کالاي نيمه ساخته،محاسبه بهاي تمام شده ...

hesabdar-arshad - آموزش حسابداری(اصول1)

در يک مؤسسه بازرگاني براي تعيين سود خالص دوره مالي تمام هزينه ها از فروش خالص،
كسر مي گردد. هزينه ها شامل بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و هزينه هاي عملياتي مي ...

بهای تمام شده کالای فروش رفته - دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 13

جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته. موجودی کالی اول دوره 120000. خرید 740000.
کالای اماده برای فروش 860000. (-) موجودی کالای پایان دوره (210000). بهای تمام شده ...

مدیریت وحسابداری - روشهای محاسبه موجودی کالا

روشهای محاسبه موجودی کالا. در بحث اندازه گيری موجوديها دو هدف عمده وجود دارد: 1-اندازه
گيری بهای تمام شده کالای فروش رفته(که از اين به بعد ب ت ک ف ناميده می شود).

نرم افزار بهای تمام شده - برهان سیستم پاسارگاد

بسیاری از کارخانجات و مراکز تولیدی همواره برای محاسبه بهای تمام‌شده کالای خود
راه‌حل‌هایی داشته‌اند. چه‌بسا در این کار محاسبه درآمدها و هزینه ها به شک...

تحقیق و بررسی در مورد قتل (دکتر حاجی ده آبادی)

شرايط و موجبات حد در شرب خمر

دانلود مجموعه طرح های گرافیکی معرق چوبی مجموعه اول

تحقیق در مورد حسابرسي

جزوه ی شناخت حشرات و معرفي پروانه هاي ايران

حل مشکل خاموشی هواوی Y560-U02 مخصوص برد 2016 بدون مشکل سریالجنس های مهم علف های هرز تیره اویارسلام (Cyperaceae)

دانلود پروژه مدیریت خوابگاه دانشجویان با سی شارپ

کارآفرینی و طرح توجیهی تولید کیک و کلوچه