دانلود فایل


آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار - دانلود فایلدانلود فایل آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار 243 ص

دانلود فایل آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار دسته بندی : علوم انسانی _ حقوق
فرمت فایل: ( قابلیت ویرایش )
حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده )
تعداد صفحات فایل: 300
کد محصول : 0916
فروشگاه کتاب : مرجع فایل
قسمتی از محتوای متن Word

مقدمه :

به نام آنكه هستي نام از او يافت فلك جنبش زمين آرام از او يافت

نظام هستي و آفرينش بر پايه عدل و قسط و برابري بر پا گرديده و اصول ديني و جهان بيني الهي نيز بر اين امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع الميزان )[1] چه اينكه فلسفه بعثت انبياء نيز بر اساس دعوت مردم به سوي خدا و پرهيز از شرك و نفاق از طرفي و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگيري از ظلم و تبعيض و بيداد فرادستان بر فرودستان از طرف ديگر صورت گرفته چنانكه قرآن كريم حكمت بعثت انبياء را ارسال رسل به منظور برقراري حاكميت عدل و قسط بر زندگاني بشر تصريح مي نمايد . ( لَقَد ارسلنا رُسَلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ) [2].
تاريخ زندگاني بشريت حاكي از وجود حاكماني است كه براي اعمال حاكميت خويش به ابزارهاي مختلفي متوسل گرديده و در اين راستا آئين و مقررات متعددي را در تقديس رفتار حاكمان و اعمال زور و فشار بر محكومان وضع نمودند . آنچه كه همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشري واقع گرديده مسأله عدالت طلبي و دفاع از كرامت انساني دراحقاق حقوق حقه اي بوده كه مورد ظلم و تعدّي حكومتها قرار مي گرفته است .
پادشاهان و حاكمان به منظور تحكيم بنيان قدرت حاكميت خويش و جلوگيري از آنارشيسم و موجه جلوه دادن حكومت شان ، محكمه هاي عدل و انصاف را به منظور دادخواهي كردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسيس مي نمودند و بزرگاني از قوم و قبايل را به انتخاب نمايندگان مردم به عنوان ريش سفيد و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بين مردم تعيين نموده كه اين افراد نيز با توجه به آئين و قواعد و مقررات وضع شده از سوي شاه ، به احياي حقوق پايمال شده افراد مي پرداختند .
گسترش تكنولوژي و علم و روابط تنگاتنگ بين دولتها و تبادل فرهنگي ناشي از اين روابط ميان ملتها و پيشرفت روزافزون بشري در زمينه هاي مختلف علوم ، نيازمند وضع قوانين و مقررات جديدي در عرصه هاي بين المللي و داخلي بود و بر همين اساس حكومتها به وضع قوانين مدون در تمامي عرصه هاي علمي ، فرهنگي ، مذهبي و . . . به منظور سازماندهي روابط بين دولت – ملت و همچنين روابط بين افراد يك اجتماع دست زدند و بدين ترتيب قوانين متنوعي را وضع نمودند .
با مرور زمان و با پيدايش محاكم عدل و انصاف و ايجاد دستگاه هاي قضايي در كشور ها ، رسيدگي به اختلافات و دعاوي ناشي از تعهدات افراد يك كشور با يكديگر و يا با دولت مستلزم وضع قوانيني خاص در اين زمينه بوده كه به آئين دادرسي تعبير شده است .
علم حقوق با توجه به شاخه هاي متفاوت آن رابطه خاصي را با علوم ديگر برقرار نموده كه شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئين دادرسي نيز در هر يك از شاخه ها شكل خاصي از رسيدگي به اختلاف و دعاوي مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسي قرار مي دهد . آئين دادرسي مجموعه اي مدون از مقررات و قوانيني است كه به اختلافات و ترافعات ناشي از رابطه دولت – ملت يا روابط اشخاص يك كشور با يكديگر رسيدگي و فصل خصومت نموده و در هر رشته نيز شكل خاصي از آئين دادرسي تنظيم شده است مثل آئين دادرسي تجاري ، آئين دادرسي مدني و آئين دادرسي كيفري و همچنين شكل خاصي از آئين دادرسي رسيدگي به امور حسبي نيز منظور نظر است .
اينك از تصويب اولين قانون آئين دارسي مدني در ايران بيش از يكصد سال مي گذرد كه در طول اين مدت و در مراحل مختلف به بهانه هاي گوناگون قواعد آئين دادرسي دستخوش تغيير و تحول قرار گرفته و فراز و فرود بسياري را پشت سر نهاده است . سرانجام با حذف 5 مرجع قضايي از سازمان قضاوتي ايران و ايجاد دادگاهي با صلاحيت عام ( اعم از حقوقي و جزايي ) و تصويب قوانين آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و كيفري قواعد جديدي در زمينه آئين دادرسي بوجود آمد كه در سالهاي بعد اصلاحاتي در احياء دادگاه خانواده و سرانجام احياء مجدد دادسراها شكل يافت .
گستردگي منابع و پراكندگي موضوعات آئين دادرسي مدني و عدم منبعي كم حجم با توجه به تأليفات ارزنده اساتيد بزرگوار حقوق ، همواره مشكلات و نارسائيهاي زيادي را در شناخت و يادگيري و نحوه به كارگيري قواعد كامل آئين دادرسي مدني براي اساتيد و دانشجويان حقوق بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمي راسخ اقدام به جمع آوري و تدوين اثري پر محتوا ، كم حجم و در عين حال برخوردار از بخش اعظم مطالب آئين دادرسي مدني نمائيم .
هدف از تنظيم اين اثر ارائه دور نماي كلي از چگونگي رسيدگي به دعاوي و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است .
در ابتداي اين كتاب به تبيين ساختار تشكيلات دادگستري و سازمان قضايي ايران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحيت مراجع قضايي و غير قضايي در رسيدگي به دعاوي مرجوع اليه و شرايط و چگونگي طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسيدگي و دادرسي در دادگاه بدوي ، انواع دعاوي طاري و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسي قرار داده و نحوه صدور آراء و انواع احكام و قرار هاي صادره از محاكم و چگونگي تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي از احكام را عنوان نموده و در پايان نيز به انواع مواعد و شرايط آن ، آثار و شرايط داوري و چگونگي تعيين داور و نحوه تعيين هزينه دادرسي و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها اشاره شده است .
اثر حقوقي حاضر كه با الهام و استفاده از اثرات و تأليفات بسيار ارزشمند اساتيد و علماي بزرگوار حقوق و باتوجه به قانون آئين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تدوين گرديده ، بي شك به عنوان نخستين اثر مؤلفين خالي از اشكال و ايراد نبوده و در اين راستا از انتقادات و نظرات و پيشنهادات گرانسنگ اساتيد فرهيخته و عموم صاحب نظران و دانشجويان عزير استقبال نموده و اميد آن داريم كه ما را از لطف بيكران خود محروم نفرمائيد .
د رخاتمه نيز از استاد فرهيخته جناب آقاي دكتر بهرام بهرامي كه از راهنماييهاي ايشان بهره مند بوديم و همچنين همه كساني كه ما را در خلق اين اثر حقوقي ياري رساندند بويژه سركار خانم فاطمه آهنگري (كارشناس حقوق قضايي) و جواد افسران (دانشجوي كارشناس ارشد حقوق خصوصي) تشكر و قدردارني
مي نمائيم .

قاسم (امير) افسران – سيد ابوذر علوي
پائيز 1385
فصل اولكليات


2- آمره بودن (آ.د.م.)
3- ارتباط داشتن با نظم عمومي (م 2 و 3 و 8 ق.آ.د.م.)(2)
4- عطف به ماسبق شدن قوانين (آ.د.م.)
5- جزء حقوق عمومي بودن
6- داشتن تفسير مضيّق

[3][4]همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظرخود را با تخفیف ویژه اخذ نمایید.
پشتیبانی و خرید

ربات فروشگاه به زودی راه اندازی میشود
...
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل
آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار


آیین دادرسی مدنی در آینه نمودار آقای قاسم افسران


آیین دادرسی کیفری در آیینه نمودار


آیین دادرسی کیفری در آئ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ایبنا - «آيين دادرسي مدني و كيفري در آينه نمودار» پديدار مي‌شوند

1 جولای 2009 ... مدير مسوول انتشارات نگاه بينه با بيان اين كه دو كتاب «آيين دادرسي مدني در آينه
نمودار» و «آيين دادرسي كيفري در آينه نمودار» به دليل تسهيل ...

کتاب › بهرام بهرامی - آدینه بوک

آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار پدیدآورنده: قاسم افسران، بهرام بهرامی (مقدمه)،
سیدابوذر علوی (تدوین) ناشر: نگاه بینه - 1390. قیمت پشت جلد: 150000 ریال. در حال
حاضر ...

کتاب آوا - محصول -آیین دادرسی مدنی در آئینه نمودار جلد دوم

آیین دادرسی مدنی در آئینه نمودار، بررسی دعوای ورود ثالث ، جلب ثالث و دعوای تقابل ،
جلب شخص ثالث ، دعوای متقابل ، تامین دلیل.

3 - موسسه حقوقی و صلح و داوری عدل پویان زرین

آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار. نظام هستي و آفرينش بر پايه عدل و قسط و برابري
بر پا گرديده و اصول ديني و جهان بيني الهي نيز بر اين امر استوار استت.

دانلود رایگان تحقیق آئین دادرسی مدنی - صفحه اصلی

11 نوامبر 2016 ... دانلود رایگان جزوه آیین دادرسی کیفری جدید به صورت نموداری . ... تحقیق آئین
دادرسی مدنی در آئینه نمودار - پارسی مقاله! parsiarticle.ir/articles/31418 ...

نحـوه طـرح دعـاوی ثالث در محـاکـم قـضایـی عملکرد دادسـرا و دادگـاهـها ...

6 آوريل 2016 ... ۲ ۲- شخص ثالث یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای صادر شده است به عنوان ..... ۳)
افسران، قاسم؛ علوی، ابوذر؛ آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار، تهران، ...

3 - موسسه حقوقی و صلح و داوری عدل پویان زرین

آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار. نظام هستي و آفرينش بر پايه عدل و قسط و برابري
بر پا گرديده و اصول ديني و جهان بيني الهي نيز بر اين امر استوار استت.

بررسی حوزه قضایی - حقوق پلاس | آزمون های آنلاین حقوقی رایگان | حقوق ...

دی 22, 1395 آئین دادرسی مدنی دیدگاه خود را بنویسید 16 نمایش ها .... [۱۳] – افسران،
قاسم؛ علوی، ابوذر؛ آئین دادرسی در آئینه نمودار، تهران، نشر نگاه بیّنه، ۱۳۸۸، چ ۳، ص
۷۳ ...

آیین دادرسی کیفری

کمک حافظه حقوق آیین دادرسی مدنی آقای علی فلاح دور اندیشان. × آیین دادرسی مدنی در
آینه نمودار آقای قاسم افسران. 4) منبع نکته نما. × 1241 نکته آیین دارسی مدنی فرزانه
...

تأمین دلیل | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... تآمین دلیل، دعوا، دادگاه، دادرسی، قاضی، دفتر دادگاه نویسنده : خسرو بهمنیار حق ... با
توجه به ماده 155 قانون آئین دادرسی مدنی، تأمین دلیل برای حفظ آن است و به ... 1)
افسران، قاسم- علوی، ابوذر؛ آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار، تهران، نگاه ...

فروش فایل » آرشیو » تحقیق در مورد آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار ...

qwertyuiop تحقیق در مورد آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار(فرمت فایل word و با
قابلیت ویرایش) تعداد صفحات ۲۴۳ ص قالب زير‌ميزي دانلود نقشه اتوکدي ساختمان ...

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق : آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار ...

2 آگوست 2016 ... در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید: مقدمه :
نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده ...

اعتراض به حکم از طریق فرجام خواهی - تبیان

1 ژانويه 2013 ... 1)افسران، قاسم – علوی، (ابوذر؛ آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار، تهران، نگاه بینه، ...
2)صدرزاده افشار، محسن؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، جهاد ...

کتاب آوا - محصول -آیین دادرسی مدنی در آئینه نمودار جلد دوم

آیین دادرسی مدنی در آئینه نمودار، بررسی دعوای ورود ثالث ، جلب ثالث و دعوای تقابل ،
جلب شخص ثالث ، دعوای متقابل ، تامین دلیل.

آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد - 11gig.ir

۵ جلد دکتر اسکینی – برای آیین دادرسی مدنی سه جلد پیشرفته دکتر شمس (دیگر
بنیادین ها کافی ... آیین دادرسی مدنی در آینه نمودار آقای قاسم افسران. جزوه آیین دادرسی
...

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق : آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار ...

2 آگوست 2016 ... در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید: مقدمه :
نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده ...

تحقیق در مورد آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار 243 صفحه - پروژه ها

تحقیق در مورد آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار ۲۴۳ صفحه. فرمت فایل :Word و با
قابلیت ویرایش آماده پرینتتعداد صفحات : 243 مقدمه : به نام آنکه هستی نام از او یافت
...

کمک حافظه آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی- جلد دو قیمت ... - دوراندیشان

به نظر من کتاب فوقالعاده خوبی است با این نمودار راحت تر در ذهن جا می گیرد; کمک
حافظه آموزش متون فقه ... بررسی و تطبیق موضوعات به ظاهر مشابه ولی در واقع متفاوت
آیین دادرسی مدنی با ... خرید کتاب کمک حافظه آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی- جلد
دو ... هم این کتاب و هم کلیه کتابای دوراندیشان واقعا عالین ، حداقلش اینه که خوندمشون
بهم ...

آیین دادرسی کیفری

کمک حافظه حقوق آیین دادرسی مدنی آقای علی فلاح دور اندیشان. × آیین دادرسی مدنی در
آینه نمودار آقای قاسم افسران. 4) منبع نکته نما. × 1241 نکته آیین دارسی مدنی فرزانه
...

منابع پیشنهادی آزمون اختبار توسط اساتید کانون وکلای دادگستری ...

23 مه 2013 ... دوره بنیادین آیین دادرسی مدنی تألیف آقای دکتر شمس ... آیین دادرسی کیفری در
آئینه نمودار ( تألیف آقایان قاسم افسران و سیدابوذر علوی )

FRGTWJTمدرسه وکالت و تجارت |نفت و اقتصاد|School of Law ...

آیین دادرسی مدنی دوره سه جلدی دکتر شمس ( برای آزمون وکالت مطالعه سه جلد دوره
بنیادین ... ç آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار قاسم افسران و ابوذر علوی هم بصورت
مفصل ...

مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی» - مطالعات حقوقی

افسران، قاسم(امیر) و علوی، سید ابوذر(1385)، آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار، ...
باختر، سید احمد(1389)، آیین دادرسی مدنی جلسه اول دادرسی، تهران: انتشارات جنگل.

فروش فایل » آرشیو » تحقیق در مورد آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار ...

qwertyuiop تحقیق در مورد آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار(فرمت فایل word و با
قابلیت ویرایش) تعداد صفحات ۲۴۳ ص قالب زير‌ميزي دانلود نقشه اتوکدي ساختمان ...

منابع پیشنهادی آزمون اختبار توسط اساتید کانون وکلای دادگستری ...

23 مه 2013 ... دوره بنیادین آیین دادرسی مدنی تألیف آقای دکتر شمس ... آیین دادرسی کیفری در
آئینه نمودار ( تألیف آقایان قاسم افسران و سیدابوذر علوی )

تأمین دلیل چیست؟ - سایت حقوقی محمد حسنی

4 ا کتبر 2011 ... با توجه به ماده 155 قانون آئین دادرسی مدنی، تأمین دلیل برای حفظ آن است ... 1) افسران
، قاسم- علوی، ابوذر؛ آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار، تهران، نگاه ...

تامین خواسته چیست؟ - حقوقدانان

3)در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است. ... 1) افسران، قاسم و علوی،
ابوذر؛ آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار، تهران، نگاه بینه، 1385، چاپ اول. 2) شمس، ...

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق : آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار ...

2 آگوست 2016 ... در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید: مقدمه :
نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده ...

آئین دادرسی مدنی در آینه نمودار (رایگان) » پایان نامه دات کام | Payaname ...

6 فوریه 2014 ... آئین دادرسی مدنی در آینه نمودار (رایگان) تحقیق رایگان آیین دادرسی مدنی پایان نامه
رایگان آیین دادرسی مدنی پایان نامه رایگان حقوق.

حقوق - اعتراض شخص ثالث

مهلت اعتراض ثالث: با توجه به ماده 422 قانون آئین دادرسی مدنی می‌توان گفت كه: ... 3)
افسران، قاسم؛ علوی، ابوذر؛ آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار، تهران، نگاه ‌بینه، 1385،
...

آئین دادرسی مدنی در آینه نمودار (رایگان) » پایان نامه دات کام | Payaname ...

6 فوریه 2014 ... آئین دادرسی مدنی در آینه نمودار (رایگان) تحقیق رایگان آیین دادرسی مدنی پایان نامه
رایگان آیین دادرسی مدنی پایان نامه رایگان حقوق.

تحقیق درباره چالش‌های صنعت پرورش میگو و راه‌کارهای برون‌ رفت از آن

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره اصول اپیدمیولوژی

جذب گاز

قرابادین(خواص وروش تهیه روغنها...خواص روغن عقرب...دواها درتقویت قوه باه ...و)

قرابادین(خواص وروش تهیه روغنها...خواص روغن عقرب...دواها درتقویت قوه باه ...و)

بتن سبک، اسفنجی و الیافی

دانلود تحقیق نامگذاری ترکیبات آلی

دانلود تحقیق نامگذاری ترکیبات آلی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری (1) تالیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی و سید مصطفی سید حسینی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری (1) تالیف دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی و سید مصطفی سید حسینی