دانلود فایل


پروژه اقتصاد با موضوع پولشویی. doc - دانلود فایلدانلود فایل در این پروژه اقتصاد با موضوع پولشویی. doc پرداخته است

دانلود فایل پروژه اقتصاد با موضوع پولشویی. docنوع فایل: word
قابل ویرایش 125 صفحه

چکیده:
انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد.
بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است.
پول شویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحله ای که مرحله اول آن قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیر قانونی آن مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) می باشد. و بالاخره مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است. از این رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است.
هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است. لیکن از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی که در سال 2000 در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این مقاله به اختصار به آن اشاره شده و ترجمه نکات توصیه های چهل گانه و متمم آن نیز ارائه می گردد.
لازم به توضیح است در اسناد بین المللی فوق و همچنین توصیه های چهال گانه، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاص خود مبادرت به قانون گذاری نماید.

مقدمه:
شاید اغراق نباشد که بگوییم از بدو خلقت انسان بر این کره خاکی، او همواره به دنبال کسب درآمد تملک و افزایش سرمایه های مادی بوده و شاید بتوان گفت که برای نیل به آن، در حالت کلی دو راه پیش رو داشته و دارد.
1) از راههای مشروع و متناسب با قانون و هنجارهای آن جامعه
2) از راههای نامشروع
انسان های زیاده خواه اغلب به جهت آسانتر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند که همواره این گونه حرکات مشکلاتی را برای سایرین و از جمله، جامعه در برداشته است و همواره سعی بر این بود که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم که محل آسایش، رفاه امنیت و ... در جامعه می گردد جلوگیری نماید. با گسترش اهداف خود به هر وسیله ای متوسل شده و هر ضدارزشی ارزش دانسته و در نهایت موجب نابودی بنیان اخلاق جامعه گشته است. برای مبارزه با این گونه جرایم در جامعه به طور کلی دو راه پیش روی حاکمان جامعه وجود دارد.
1- کنترل فیزیکی:
طبق روال رایج در دوارن گذشته و برخی جوامع فعلی با گماردن پلیس و نیروهای مرتبط با برقراری امنیت در جامعه، این کنترل صورت می گیرد که قطعاً با توجه به تعداد اندک مجرمان حرفه ای نسبت به کل جامعه از یک طرف و نظارت و کنترل جامعه به منظور شناسایی و ردیابی مجرمان از سوی دیگر، این امر هزینه های سنگینی را دربرداشته، ضمن اینکه در بسیاری از موارد، بحث ردیابی و دستگیری مجرمان در جامعه به کندی رو به رو و بعضاً بی نتیجه باقی می ماند.
2) تعقیب مالی:
که با اعمال قوانین و کنترل بر دارایی ها و نظارت بر میزان افزایش داراییها از طریق یک سیستم هوشمند و منظم می توان افزایش غیر منطقی و غیر واقعی را که اغلب از راه انجام جرایم سازمان یافته و به صورت نامشروع حاصل می گردد، شناسایی و در این میان بر نظام پرداخت مالیاتها نیز کنترل کافی داشت. این روش از سالهای قبل در برخی از کشورها به اجرا در آمده و گردانندگان این گونه جرایم خاطر تطهیر و پاک نمودن این گونه درآمدها به پول شویی روی آورده که ضمن پاک جلوه دادن مبالغ به دست آمده منشأ و مرکزیت این گونه جرایم را که اغلب سازمان یافته اند مخفی نگاه می دارند.
گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی FATF مسامحه و تعلل در مبارزه با پول شویی را موجب سودآوری و گسترش فعالیت های مجرمانه و غیر قانونی دانسته و امکان به کارگیری بخش مالی رسمی کشورها بویژه سیستم بانکی توسط مجرمین را موجب فسادپذیری بخش مذکور می داند، اعتقاد بر این است که مجرمان با کسب سودهای سرشار همواره سعی بر نفوذ در دستگاه های سیاسی داشته و این امر موجب اضمحلال بنیان های دموکراسی در کشورها می گردد. در یک جمع بندی کلی آثار زیان بار پدیده پول شویی را می توان آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی دانست.
این در حالی است که به دلیل ناشناخته بودن پی آمدها و آثار خسارت بار پول شویی تا کنون اقدامات اساسی در ایران صورت نگرفته است و متأسفانه علیرغم اقداماتی چند از قبیل تصویب لایحه بازار غیر متشکل پولی ، تدوین و ارایه پیش نویس لایحه مبارزه با پول شویی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویب مقررات پیش گیری از پول شویی در موسسات مالی توسط شورای پول و اعتبار، حلقه های مفقوده ای وجود دارد که باید اقداماتی چند، به منظور پر کردن کمبودهای قانونی انجام شود. زیرا مبارزه با پول شویی در کشورهای جهان، مقوله ای فراتر از یک سلسله اقدامات داخلی است، بنابراین آنچه اکنون اهمیتی بیشتر از تصویب قوانین مبارزه با پول شویی یافته است همکاری کشورهای جهان، حول محور تعاملات جهانی و همکاری های منطقه ای است. به همین دلیل کشورها با انعقاد قرارداد و پیمان های منطقه ای و یا با الحاق به کنوانسیون های بین المللی و یا مشارکت در دیگر موافقت های جهانی تلاش می کنند تا در دو مقوله به اجماع و تفاهم جهانی برسند و آن، استنباط مشترک از مبانی و ارکان جرم پول شویی و وظایف و مسئولیت هایی که نهادهای مشمول برای مبارزه عهده دار می شوند است و دیگر پیش بینی معاضدت قضایی و همکاری با سایر کشورها و نهادهای بین المللی است. چون هیچ کشوری به تنهایی قادر به مبارزه با پول شویی نمی باشد. در دو دهه گذشته که خطرات و تهدیدات این جرم در جامعه بین المللی نمود پیدا کرده است، سازمانها و ارگانهای مختلفی در سطوح منطقه ای و بین المللی درصدد ارائه طریق در مبارزه با این عمل مجرمانه برآمده اند. برای نمونه فاتفیک ارگان بین المللی است که بطور مداوم و گسترده در زمینه تعیین سیاستها و اقدامات ضد تطهیر پول فعالیت می کند.

فهرست مطالب:
مقدمات
فهرست
چکیده
فصل اول: مقدمه پژوهش
مقدمه پژوهش
طرح مسأله پژوهش
تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله
تعریف پول شویی
ضرورت مبارزه با پول شویی
هداف پژوهش
روش تحقیق
محدوده زمانی پژوهش
پرسشهای پژوهش
تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش
فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش
بررسی پژوهش
بررسی نظریه ها
الف) پیشینه و تاریخچه
ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران
مبحث دوم: تعاریف از منظر متن لایحه مبارزه با پول شویی
ج) تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف
مبحث اول: تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی
مبحث دوم: تعاریف اراده شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب
کنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با جرم پول شویی
الف) الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی
ب) کنوانسیون دین
ج) کنوانسیون پالرمو
د) قطعنامه 1373 شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم
5) پیشنهاد گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی و ماهیت الزام آور توصیه های آن
فصل سوم: پرسشهای تحقیق
پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟
آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟
ابعاد پدیده پول شویی در کجاست؟
پول کثیف چگونه شست و شو می شود/
مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟
وظایف دولت در رابطه با جرم پول شویی چیست؟
آیا دولت هایی که معیارهای لازم را رعایت می کنند باز باید نگران باشند؟
آیا راهکارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد؟
سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را ایفا می کند؟
فصل چهارم: یافته های پژوهش
توصیف یافته ها
الف) ماهیت جهانی پول شویی
ب) علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر
ج) اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی
د) مراحل فرآیند پول شویی
هـ ) روشهای پول شویی
و) روشهای مبارزه با پول شویی در جهان
ز) وضعیت مبارزه با تطهیر پول های ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران
ح) ویژگی های عمل پول شویی
ط) بهشت مالیاتی و ویژگی های آن
مبحث اول) بهشت مالیاتی
مبحث دوم) ویژگی های بهشت مالیاتی
ی) اهداف پول شویی
تحلیل یافته ها
الف) اثرات و پیامدهای پول شویی
مبحث اول: اثرات پول شویی
مبحث دوم: پیامدها و آثار اقتصادی، اجتماعی پول شویی
گفتار اول: پیامدها
گفتار دوم: آثار اقتصادی
گفتار سوم: آثار اجتماعی
ب) راهکارهای مقابله با پول شویی
فصل پنجم: بحث و تفاسیر نتایج پژوهش
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

منابع و مأخذ:
موسوي مقدم، محمد 1381 ، تطهير درآمدهاي ناشي از جرم، نشر رضواني، چاپ اول
باقرزاده، دكتر احد، جرايم اقتصادي و پول شويي، انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد چاپ اول، 1383
سايت اينترنتي www.google.com
نجفي علمي، مرتضي 1382 ابعاد پول شويي و روشهاي مبارزه با آن، دانشگاه علوم انتظامي، فصلنامه دانش انتظامي، شماره 2
جعفري حسينعلي، بررسي فقهي و حقوقي پول شويي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده آزاد اسلامي
سليمي، صادق، جنايات سازمان يافته فراملي، انتشارات تهران صدرا 1382
سياح، سجاد، نشريه نوآوران، مقاله جريان پول شويي در جهان، كي، كجا، چگونه؟ شماره 9 سال اول بي تا
پول شويي (مجموعه سخنراني ها و مقالات همايش بين المللي مبارزه با پول شويي) شيراز 8-7 خرداد 1382
نشريه مجلس و پژوهش، ويژه نامه پول شويي شماره 37 سال دهم، بهار 1382
پول شويي وموسسات مالي، مبنا جزايري، نشريه مجلس و پژوهش، شماره 37 سال دهم، بهار 1382
جرم پول شويي به عنوان يك جرم مستقل، مينا جزايري، پول شويي (مجموعه سخنراني هاي و مقالات همايش بين المللي همايش بين المللي مبارزه با پول شويي شيراز 8-7 خرداد 1382 كميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


رشته


اقتصاد


کارشناسی


پایان


دوره


پروژه


اقتصاد


با


موضوع


پولشوییdoc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیقات,مقاله ها و پايان نامه هاي آماده - اقتصاد

تحقیقات,مقاله ها و پايان نامه هاي آماده - اقتصاد - تحقیقات و مقالات آماده و پایان نامه های
... دانلود تحقیق و مقاله هستند برای توضیحات بیشتر در مورد هرکدام از موضوعات ... ::
کیلو بایت دسته بندی:: رشته فرمت :: pdf و Word صفحات ::۳۰ صفحه با عکس ۵۵ ....
پول شویان : انواع پول های نامشروع : مراحل فرایند پول شویی : کنوانسیون های بین
المللی ...

روش تحقیق پولشویی

دانلود مقاله پول شویی دانلود مقاله درباره پول شویی دانلود تحقیق پول شویی دانلود
رایگان مقالات ... در این مقاله به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

دانلود تحقیق و مقاله پیرامون پول شویی

پول شویی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه می باشد. ... شما
اینجا هستید » صفحه اصلی » رشته اقتصاد,رشته هاي دانشگاهي » دانلود تحقیق و مقاله
پیرامون پول شویی ... در این مقاله به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با آن پرداخته خواهد
شد. ... رمز فايل : www.irdoc.net; قالب فايل : DOC; منبع : سايت مقالات دانشجويي.

پروژه اقتصاد با موضوع پولشویی. doc

در این پروژه اقتصاد با موضوع پولشویی. doc پرداخته است پروژه اقتصاد با موضوع
پولشویی. doc نوع فایل: word قابل ویرایش 125 صفحه چکیده: انسان های زیادی خواه ...

دانلود رایگان پایان نامه پولشویی

26 نوامبر 2016 ... Translate this page. May 26, 2016 - دانلود رایگان پایان نامه پولشویی و اثرات آن بر
اقتصاد ... دانلود پایان نامه با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و . ....
linkedarticles.ir/pdf/post/تحقیق-پول-شویی-2-335.pdf

تحقیقات,مقاله ها و پايان نامه هاي آماده - اقتصاد

تحقیقات,مقاله ها و پايان نامه هاي آماده - اقتصاد - تحقیقات و مقالات آماده و پایان نامه های
... دانلود تحقیق و مقاله هستند برای توضیحات بیشتر در مورد هرکدام از موضوعات ... ::
کیلو بایت دسته بندی:: رشته فرمت :: pdf و Word صفحات ::۳۰ صفحه با عکس ۵۵ ....
پول شویان : انواع پول های نامشروع : مراحل فرایند پول شویی : کنوانسیون های بین
المللی ...

مقاله بررسی نقش حسابداری و حسابرسی در مبارزه با پول شویی

حجم فایل: ۵۸۴.۴ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۱۳ صفحه با فرمت PDF قابل ... باشد و
نهاد های مربوطه باید توجه خاصی در جهت اقدامی برای مبارزه با این موضوع داشته باشند.
... در مبارزه با پول شویی، نخستین همایش بین المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری،
...

وکالت آن لاین - نتایج جستجو بر روی مقالات با برچسب پولشویی

مجلس موضوع سرکشی سازمان مبارزه با پولشویی به حساب های ایرانیان را بررسی کند
... وقوع جرم پولشویی بهترین وسیله اعمال روش‌های متعدد در ساختار اقتصادی و اداری ...

تحقیق درمورد جرم پولشویی - تحقیق آماده

مقاله و تحقیق جرم پولشویی در فایل ورد 88صفحه ای آماده ویرایش و پرینت میباشد. ...
بنابراين جرم هاي بدون بزه ديده خشن نيستند ، رفتار موضوع آن مور رضايت شركت ...
عمل همچون يك اقتصاد دان با سبك و سنگين كردن مزايا و معايب، منافع و رنجهايي كه ممكن
است ... DOC 724 در مقاله دفاع مشروع رشته حقوق; محمد در مقاله دفاع مشروع رشته حقوق
...

تحقیق پول شویی | شبکه مقاله

29 آگوست 2016 ... توضیح مختصر: دانلود تحقیق در مورد پول شویی، در قالب doc و در 24 صفحه، ... در
این تحقیق، به شناسایی موضوع و راه های مبارزه با آن پرداخته خواهد شد. ... از اعمال خلاف
به پول های تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.

صندوق بین المللی پول | استومارک

7 دسامبر 2016 ... دسته: پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد فرمت فایل: doc حجم فایل: 149 ... فایل اصلی:
doc, pdf تعداد صفحات: 53 دانلود تحقیق با موضوع پول شویی، ...

اقتصاد

نقش دولت در اقتصاد. تحقیق نقـش دولـت در اقـتـصاد در 25 صفحه word قابل ویرایش
با فرمت doc. توضیحات بیشتر .... تحقیق با موضوع پول شویی. تحقیق با ...

پایان نامه بررسی راه های عملیاتی مقابله با پولشویی در اقتصاد ایران

پایان نامه بررسی راه های عملیاتی مقابله با پولشویی در اقتصاد ایران پایان نامه مدرک
کارشناسی ... پایان نامه مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی ..... پرداخت سود و
مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزهی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیمگیری ...

روش تحقیق پولشویی

دانلود مقاله پول شویی دانلود مقاله درباره پول شویی دانلود تحقیق پول شویی دانلود
رایگان مقالات ... در این مقاله به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

اقتصاد

نقش دولت در اقتصاد. تحقیق نقـش دولـت در اقـتـصاد در 25 صفحه word قابل ویرایش
با فرمت doc. توضیحات بیشتر .... تحقیق با موضوع پول شویی. تحقیق با ...

پروژه اقتصاد با موضوع پولشویی. doc

در این پروژه اقتصاد با موضوع پولشویی. doc پرداخته است پروژه اقتصاد با موضوع
پولشویی. doc نوع فایل: word قابل ویرایش 125 صفحه چکیده: انسان های زیادی خواه ...

مقاله رشته اقتصلد با موضوع پولشویی و اثرات آن بر اقتصادمقالات ...

8 ژوئن 2015 ... مقاله رشته اقتصلد با موضوع پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد ... بر اقتصاد دانلود
تحقیق در مورد پول شویی و اثرات آن بر اقتصاد، در قالب doc و در 55 ...

دانلود تحقیق ترجمه شده در مورد پولشوئي | دانلود تحقیق و مقاله

20 سپتامبر 2016 ... دانلود تحقیق درباره اثرات پول شویی و راهکارهای مبارزه با آن … www.datakala.com ›
... شده: WORD (قابل … دانلود رایگان پایان نامه پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد ...
دانلود مقاله بصورت pdf – مقاله ترجمه شده در مورد پولشویی .... مقاله ترجمه شده رشته
پلیمر با موضوع فلوئوردار کردن مستقیم الیاف پلی اتیلن با وزن …

دانلود تحقیق ترجمه شده در مورد پولشوئي | دانلود تحقیق و مقاله

20 سپتامبر 2016 ... دانلود تحقیق درباره اثرات پول شویی و راهکارهای مبارزه با آن … www.datakala.com ›
... شده: WORD (قابل … دانلود رایگان پایان نامه پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد ...
دانلود مقاله بصورت pdf – مقاله ترجمه شده در مورد پولشویی .... مقاله ترجمه شده رشته
پلیمر با موضوع فلوئوردار کردن مستقیم الیاف پلی اتیلن با وزن …

آزمون داك | دانلود پروژه پولشویی

پروژه پولشویی ارسال شده توسط غلامعباس محسنی کارشناس ارشد حقوق ... بیان
موضوع ... ۳- باقرزاده،احد؛جرائم اقتصادی و پولشویی، تهران،مجمع علمی فرهنگی مجد،چاپ
اول، ۱۳۸۳ ... ۵– بهرام زاده ، ح ، شریعتی ، ح ، روشهای مبارزه با پول شویی ، تدبیر ۱۴۹.

راهكارهاي مبارزه با پول شويي در بانك ها و مؤسسات اعتباري

در چند دهه اخير، اقتصاد جهاني با پديده پول شويي و آثار مخرب آن بر. اقتصاد کشورها
مواجه ... مختلف پول شويي و راهکارهاي مبارزه با اين پديده در بانک ها و. مؤسسات
اعتباري مورد ..... اطالعاتمربوطبهعملياتشاملتاريخ انجام معامله؛ موضوع. مورد معامله و
ارزش آن؛ ...

اقتصاد - سیامک مقاله! - ISI

دسته: پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد فرمت فایل: doc حجم فایل: 52 کیلوبایت
تعداد .... توضیح مختصر: دانلود پروژه مالی با موضوع فارکس، در قالب doc و در 89
صفحه، .... مراحل پول شویی، آمار مربوط به پول شویی، تعریف پول شویی، پول های
کثیف، ...

دانلود مقاله پولشویی مقاله ای که پیش روی شماست مقاله ای حقوقی با ...

22 آگوست 2016 ... شما میتوانید با دانلود مقاله پولشویی این مقاله را در فرمت pdf و در 12 صفحه ... پدیده
پولشویی آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی را برای جوامع به دنبال دارد. ... به عبارت
ديگر موضوع عبارت است از مبهم نمودن منشاء دارائيهايي كه از طريق ...

تحقیقی جامع با موضوع: پول شویی و راه های مبارزه با آن - به صورت WORD

11 سپتامبر 2009 ... امروز با یک تحقیق بسیار جامع درباره ی پول شویی و راه های مبارزه با آن به روزم! ... یه
منبع مفید و به روز برای شناخت این فساد اقتصادی باشید باز هم منبعی به این جامعی
که این حقیر امروز براتون آماده کرده دسترسی ... فرمت: DOC (وورد).

تحقیق پول شویی | شبکه مقاله

29 آگوست 2016 ... توضیح مختصر: دانلود تحقیق در مورد پول شویی، در قالب doc و در 24 صفحه، ... در
این تحقیق، به شناسایی موضوع و راه های مبارزه با آن پرداخته خواهد شد. ... از اعمال خلاف
به پول های تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.

پولشویی و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن - اطلاعات صنعتی افغانستان

نامه الکترونیک · چاپ · PDF ... در این تحقیق ضمن تعریف پول شویی و انواع آن به
تجزیه و تحلیل و شناسایی ... به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در
دستور کار سیاست‌گذاران ... همچنین فشارهای بین المللی و ضروت های داخلی و ملی باعث
شده است که موضوع تصویب قانون پولشویی در افغانستان به یکی از موضوعات اصلی
...

دانلود مقاله پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد - پروژه دات کام

20 دسامبر 2014 ... عنوان مقاله : پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد قالب بندی : Word قیمت : رایگان شرح
مختصر ... امروزه با توجه به ارتباط بین پول و فعالیتهای اقتصادی، ‌سطح عمومی
قیمتها، تولید ... و جایگاه خود را به مثابه یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و
اقتصادی باز کرده است. .... آرشیو مقاله و تحقیق رشته حسابداری با فرمت PDF.

تحریم‌ها علیه ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

با توجه به تحریم هردو بخش نامبرده، اقتصاد ایران دچار مشکل جدی شده‌است. .... در حال
حاضر یکی از موضوعات مورد مذاکره ایران و آمریکا حل و فصل این بخش از مشکلات است.
... آریان (پروژه معاملاتی مشترک میان بانک‌های صادرات و ملی – کابل – افغانستان) ....
را در ردهٔ فهرست بزرگ‌ترین کشورهای فعال در زمینهٔ پولشویی بین‌المللی قرار داده‌است.

راهكارهاي مبارزه با پول شويي در بانك ها و مؤسسات اعتباري

در چند دهه اخير، اقتصاد جهاني با پديده پول شويي و آثار مخرب آن بر. اقتصاد کشورها
مواجه ... مختلف پول شويي و راهکارهاي مبارزه با اين پديده در بانک ها و. مؤسسات
اعتباري مورد ..... اطالعاتمربوطبهعملياتشاملتاريخ انجام معامله؛ موضوع. مورد معامله و
ارزش آن؛ ...

دانلود مقاله پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد - پروژه دات کام

20 دسامبر 2014 ... عنوان مقاله : پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد قالب بندی : Word قیمت : رایگان شرح
مختصر ... امروزه با توجه به ارتباط بین پول و فعالیتهای اقتصادی، ‌سطح عمومی
قیمتها، تولید ... و جایگاه خود را به مثابه یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و
اقتصادی باز کرده است. .... آرشیو مقاله و تحقیق رشته حسابداری با فرمت PDF.

پولشویی و راهکارهای مبارزه با ان در حقوق موضوعه | parsdoc.com ! سایت ...

7 جولای 2014 ... اهمیت موضوع ... گفتار چهارم : اقتصاد ایران مناسب‌ترین بستر پول‌شویی. بخش دوم :
راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی در حقوق موضوعه ایران ... فرمت : doc ورد ... مبارزه با
ان در حقوق موضوعه دانلود پایان نامه پولشویی و راهكارهای مبارزه با ان در ...

بررسی پیامدهای پول شویی و آثار آن بر امنیت اقتصادی ایران - مجله ...

قوانین مربوط به مبارزه با پول شویی در بسیاری از کشورها به تصویب رسیده است. ...
تحقیق نیز پس از بررسی اشکالات لایحه فعلی، لایحه پیشنهادی مبارزه با پول
شویی ... متن کامل [PDF 245 kb] (۱۵۹۰ دریافت). نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله:
عمومى

کافینت دانشجو (اندیشه) پروژه اقتصاد با موضوع پولشویی. doc

در این پروژه اقتصاد با موضوع پولشویی. doc پرداخته است.

کافینت دانشجو (اندیشه) پروژه اقتصاد با موضوع پولشویی. doc

در این پروژه اقتصاد با موضوع پولشویی. doc پرداخته است.

بررسی پیامدهای پول شویی و آثار آن بر امنیت اقتصادی ایران - مجله ...

قوانین مربوط به مبارزه با پول شویی در بسیاری از کشورها به تصویب رسیده است. ...
تحقیق نیز پس از بررسی اشکالات لایحه فعلی، لایحه پیشنهادی مبارزه با پول
شویی ... متن کامل [PDF 245 kb] (۱۵۹۰ دریافت). نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله:
عمومى

پولشویی و راهکارهای مبارزه با ان در حقوق موضوعه | parsdoc.com ! سایت ...

7 جولای 2014 ... اهمیت موضوع ... گفتار چهارم : اقتصاد ایران مناسب‌ترین بستر پول‌شویی. بخش دوم :
راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی در حقوق موضوعه ایران ... فرمت : doc ورد ... مبارزه با
ان در حقوق موضوعه دانلود پایان نامه پولشویی و راهكارهای مبارزه با ان در ...

مقاله پولشویی Pdf

مقاله پولشویی pdf دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه ... از این
رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی با اقتصاد رسمی و قانونی
است. .... در این مقاله به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

دانلود پولشويي و اثرات آن بر اقتصاد

21 نوامبر 2016 ... دانلود تحقيق در مورد پول شویی، در قالب doc و در 24 صفحه، قابل ... تحقیق با موضوع
: پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد تعداد صفحات: 36 صفحه فرمت

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﺮم ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ

اﻗﺘﺼﺎد. در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن. ﺗﺒﺪﻳﻞ. ﺷﺪه. اﺳﺖ. ﺑﻪ . ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ. ا. ت ﻣﻨﻔﻲ و ﻧﺤﻮه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن در دﺳﺘﻮر
ﻛﺎر ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﮔﺬاران اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻮرد ... ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﺟﺮم آدم. رﺑﺎﻳﻲ ﻣ ... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻞ، ﻣﻘﺮرات،
ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮل ﺷﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ..... ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠ.

تحقیق پول شویی و اثرات آن بر اقتصاد

2 نوامبر 2016 ... دانلود تحقیق در مورد پول شویی و اثرات آن بر اقتصاد، در قالب doc و در 55 ... دانلود
تحقیق با موضوع پول شویی، کار تحقیقی حقوق با موضوع پول ...

روش تحقیق پولشویی

دانلود مقاله پول شویی دانلود مقاله درباره پول شویی دانلود تحقیق پول شویی دانلود
رایگان مقالات ... در این مقاله به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

دانلود رایگان پایان نامه پولشویی

26 نوامبر 2016 ... Translate this page. May 26, 2016 - دانلود رایگان پایان نامه پولشویی و اثرات آن بر
اقتصاد ... دانلود پایان نامه با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و . ....
linkedarticles.ir/pdf/post/تحقیق-پول-شویی-2-335.pdf

پروژه بررسی مفاسد مالی و پول شویی و آثار آن - حسابداری و اقتصاد ...

موضوع پول‌شویی ازلحاظ واژه‌شناسی، اولين بار پس از رسوايي «واتر گيت» مطرح شد.
ليکن اين پديده ... لیکن این پدیده اصولاً“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی
، مدنظر متفکران اقتصادی سیاسی قرارگرفته است. ... فرمت : فایل Word و PDF

دستورالعمل ساختار و وظايف واحد مبارزه با پولشويي در صنعت بيمه به ...

ون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره. ۸۱۸۱۸۱. ت/. ۱۸۸۱۴. ک مورخ ...
دستورالعمل ساختار و وظایف واحد مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه. « به شرح ذیل
ابالغ می.

راهكارهاي مبارزه با پول شويي در بانك ها و مؤسسات اعتباري

در چند دهه اخير، اقتصاد جهاني با پديده پول شويي و آثار مخرب آن بر. اقتصاد کشورها
مواجه ... مختلف پول شويي و راهکارهاي مبارزه با اين پديده در بانک ها و. مؤسسات
اعتباري مورد ..... اطالعاتمربوطبهعملياتشاملتاريخ انجام معامله؛ موضوع. مورد معامله و
ارزش آن؛ ...

دستورالعمل ساختار و وظايف واحد مبارزه با پولشويي در صنعت بيمه به ...

ون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره. ۸۱۸۱۸۱. ت/. ۱۸۸۱۴. ک مورخ ...
دستورالعمل ساختار و وظایف واحد مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه. « به شرح ذیل
ابالغ می.

پولشویی الکترونیکی - حق گستر

ناشر:پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی،حق گستر ... پولشویی آثار زیانبار بر
اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. ..... شرايط فعلي مي‌باشد و بسياري از جوامع جهان خواهان
برقراري كامل آن هستند، در حالي كه اين موضوع مهم در ايران با موانع و چالش‌هايي روبه‌رو
است.

کافینت دانشجو (اندیشه) پروژه اقتصاد با موضوع پولشویی. doc

در این پروژه اقتصاد با موضوع پولشویی. doc پرداخته است.

پروژه بررسی مفاسد مالی و پول شویی و آثار آن - حسابداری و اقتصاد ...

موضوع پول‌شویی ازلحاظ واژه‌شناسی، اولين بار پس از رسوايي «واتر گيت» مطرح شد.
ليکن اين پديده ... لیکن این پدیده اصولاً“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی
، مدنظر متفکران اقتصادی سیاسی قرارگرفته است. ... فرمت : فایل Word و PDF

تحقیق درمورد جرم پولشویی - تحقیق آماده

مقاله و تحقیق جرم پولشویی در فایل ورد 88صفحه ای آماده ویرایش و پرینت میباشد. ...
بنابراين جرم هاي بدون بزه ديده خشن نيستند ، رفتار موضوع آن مور رضايت شركت ...
عمل همچون يك اقتصاد دان با سبك و سنگين كردن مزايا و معايب، منافع و رنجهايي كه ممكن
است ... DOC 724 در مقاله دفاع مشروع رشته حقوق; محمد در مقاله دفاع مشروع رشته حقوق
...

: قانون مبارزه با پولشویی ـ۱ ماده قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفا

شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با
... و مدارك مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب ....
منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی كه یك انسان متعارف را وادار به تحقیق.

تحقیق پول شویی و اثرات آن بر اقتصاد

2 نوامبر 2016 ... دانلود تحقیق در مورد پول شویی و اثرات آن بر اقتصاد، در قالب doc و در 55 ... دانلود
تحقیق با موضوع پول شویی، کار تحقیقی حقوق با موضوع پول ...

پولشويي در بودجه.۳۶ص.doc | book120.ir

8 نوامبر 2016 ... جستجوی پیشرفته مقالات و پروژه ... در همین خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد
اقتصادی تاکید دارد و حتی کارشناسان نیز پیشنهاد داده اند تا برای ... اکنون در بیش
از ۱۳۰ کشور جهان، قانون مبارزه با پول-شویی به تصویب رسیده است زیرا تصویب
این قانون به ... ۱-سرمایه گذاری موضوع استفاده از حساب ذخیره ارزی است.

دانلود مقاله بررسي مباني فقهي پولشويي / با فرمت Word و Pdf و متن

30 ژانويه 2015 ... دانلود مقاله بررسی مبانی فقهی پولشویی / با فرمت Word و Pdf و متن ... پدیده ی
پولشویی آثار زیانبار اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای .... و می گوید
که خداوند با بیان این آیه درصدد بیان این موضوع است که شما مسلمانان ...

خرید دانلود تحقیق جهانی شدن اقتصاد، علل آثار آن | سرزمین خبر

دانلود تحقيق با موضوع بحران مالی جهاني: تیرگی‌ ها و روشنی‌ ها، در قالب word و در 25
... آن بر اقتصاد، در قالب doc و در 55 صفحه، قابل ویرایش، شامل تعریف پول شویی، ...

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﺮم ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ

اﻗﺘﺼﺎد. در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن. ﺗﺒﺪﻳﻞ. ﺷﺪه. اﺳﺖ. ﺑﻪ . ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ. ا. ت ﻣﻨﻔﻲ و ﻧﺤﻮه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن در دﺳﺘﻮر
ﻛﺎر ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﮔﺬاران اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻮرد ... ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﺟﺮم آدم. رﺑﺎﻳﻲ ﻣ ... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻞ، ﻣﻘﺮرات،
ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮل ﺷﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ..... ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠ.

پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی استراتژی. doc - ایران دانلود

22 ساعت قبل ... پروژه+رشته+حقوق+با+موضوع+بررسی+استراتژی+doc Cachedای ... پروژه بحث و
بررسی پیرامون استراتژی های تجارت بین المللی و رشد اقتصادی. doc . ... و راهنمایی
کد درس : 1217021 · پروژه رشته حقوق با موضوع پولشویی. doc .

بانک ملی ایران

این خصوص می توان گفت بانکها از عناصر مهم تجلی حماسه ی اقتصادی. هستند که بانک
... پیگیري موضوع تشکیل ” اداره کل مبارزه با پولشویي و حسابرسي. داخلي “ به ...

پروژه اقتصاد با موضوع پولشویی. doc -

8 ژانويه 2017 ... پروژه اقتصاد با موضوع پولشویی. doc. نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۲۵ صفحه
چکیده: انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و ...

پولشویی چیست ؟(PDF)

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﭘﻮﻝ. ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ... ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﭘﻮﻝ ﺷﻮﻳﻲ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻭﺍژﻩ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻮﺍﻳﻲ «ﻭﺍﺗﺮ ﮔﻴﺖ» ﻣﻄﺮﺡ. ﺷﺪ. ﻟﻴﻜﻦ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺍﺻﻮﻻ“ ...

دانلود پایان نامه بررسی کامل پولشويي از منظر حقوقي - فارس فایل

فرمت فایل اصلی: doc + Pdf. تعداد صفحات: 52 ... پایان نامه رشته حقوق با موضوع
پولشويي از منظر حقوقي ارائه شده در ارديبهشت ... 2-5- قانون مبارزه با پولشويي در
ايران 2-6- نظام حقوقی ... 3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی
کشور

تحقیق با موضوع پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد + مقاله پولشویی

مقاله و تحقیق با موضوع : پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد. ... فرمت فایل: word , pdf.
قابل ویرایش. مطالب تحقیق: مقدمه. تعریف پولشویی. تاریخچه پولشویی.

دانلود پایان نامه بررسی کامل پولشويي از منظر حقوقي - فارس فایل

فرمت فایل اصلی: doc + Pdf. تعداد صفحات: 52 ... پایان نامه رشته حقوق با موضوع
پولشويي از منظر حقوقي ارائه شده در ارديبهشت ... 2-5- قانون مبارزه با پولشويي در
ايران 2-6- نظام حقوقی ... 3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی
کشور

تحقیقی جامع با موضوع: پول شویی و راه های مبارزه با آن - به صورت WORD

11 سپتامبر 2009 ... امروز با یک تحقیق بسیار جامع درباره ی پول شویی و راه های مبارزه با آن به روزم! ... یه
منبع مفید و به روز برای شناخت این فساد اقتصادی باشید باز هم منبعی به این جامعی
که این حقیر امروز براتون آماده کرده دسترسی ... فرمت: DOC (وورد).

پولشویی الکترونیکی - حق گستر

ناشر:پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی،حق گستر ... پولشویی آثار زیانبار بر
اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. ..... شرايط فعلي مي‌باشد و بسياري از جوامع جهان خواهان
برقراري كامل آن هستند، در حالي كه اين موضوع مهم در ايران با موانع و چالش‌هايي روبه‌رو
است.

فهرست مطالب - انجام پایان نامه

3-2 کنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با جرم پول شویی ... از
این رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی با اقتصاد رسمی ..... و
پژوهش هاي ناجا پايان نامه اي با نام و موضوع بررسي فقهي و حقوقي پول شويي موجود بوده
...

پروژه اقتصاد با موضوع پولشویی. doc - داک لینک

از این رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی با اقتصاد رسمی و
قانونی است. هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با ...

مقاله درمورد پولشويي - عکسین

2 دسامبر 2016 ... دانلود رایگان تحقیق و مقاله درباره پول شویی رشته اقتصاد .... بیش از ۲۵۰ مقاله و
تحقیق رشته حسابداری با فرمت ورد ( DOC ). .... دانلود مقاله پولشویی و اثرات
اقتصادی آن با موضوع همه چیز درمورد پولشویی و اثرات اقتصادی آن,دانلود ...

پایان,نامه,جهت,اخذ,مدرک,رشته,اقتصاد,کارشناسی,پایان,دوره,پروژه,رشته ...

دانلود رایگان پروژه اقتصاد با موضوع پولشویی. doc ، مقاله ، تحقیق ،پایان نامه ،
فایل فلش این محصول" پروژه اقتصاد با موضوع پولشویی. doc "را از گوگل فایل
دانلود ...

دانلود متن کامل پایان نامه پولشویی 125 صفحه | مرجع دانلود پایان نامه با ...

مطالب این پست : دانلود متن کامل پایان نامه پولشویی 125 صفحه با فرمت ورد (دانلود ...
از این رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی با اقتصاد رسمی ...

تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی

ازآنجاییکه مصادیقی از این جرایممانند پولشویی و جرایم زیستمحیطی جنبه جهانی
پیدا کردهاند، به ... بهعنوان موضوع درس جرم شناسی انتخاب و حاصل آن به صورت جزوه در
سی دی مجموعه مباحثی در ..... White-collar and corporate crime : a documentary and
reference guide, .... با وجود روشهای مختلف تحقیق، دستیابی به میزان جرایم
اقتصادی

پولشویی الکترونیکی - حق گستر

ناشر:پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی،حق گستر ... پولشویی آثار زیانبار بر
اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. ..... شرايط فعلي مي‌باشد و بسياري از جوامع جهان خواهان
برقراري كامل آن هستند، در حالي كه اين موضوع مهم در ايران با موانع و چالش‌هايي روبه‌رو
است.

دانلود مقاله رشته اقتصلد با موضوع پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد ...

5 جولای 2016 ... مقاله رشته اقتصلد با موضوع پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد isi به زبان ... مقاله با
موضوع پول شويي , رشته اقتصاد , اقتصاد , word , doc تعداد ...

دانلود تحقیق در مورد پولشوئی

24 سپتامبر 2016 ... دانلود رایگان تحقیق و مقاله درباره پول شویی رشته اقتصاد ... پول شویی دانلود …
pdf مقاله پولشویی doc مقاله پولشویی چیست مقاله مبارزه با پولشویی مقاله در مورد
… ..... تحقیق با موضوع پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد + مقاله …

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | چگونه مقاله ...

19 ا کتبر 2016 ... دانلود تحقیق با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ... و زیان
های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ... دسته:
دکترا فرمت فایل: doc حجم فایل: 113 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ...

دانلود تحقیق ترجمه شده در مورد پولشوئي | دانلود تحقیق و مقاله

20 سپتامبر 2016 ... دانلود تحقیق درباره اثرات پول شویی و راهکارهای مبارزه با آن … www.datakala.com ›
... شده: WORD (قابل … دانلود رایگان پایان نامه پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد ...
دانلود مقاله بصورت pdf – مقاله ترجمه شده در مورد پولشویی .... مقاله ترجمه شده رشته
پلیمر با موضوع فلوئوردار کردن مستقیم الیاف پلی اتیلن با وزن …

پروژه راه های ایجاد علاقه به پوشش اسلامی از دید روان شناسی. doc

دانلود مقاله ای کامل در مورد کناف در ساختمان

تحقیق در مورد آشنایی با گیاهان دارویی

مجموعه طرح درسهای فارسی سوم

پایان نامه ی بررسی تاریخ هنر موسیقی و رقص در نقوش ایران باستان. doc

دانلود کتاب Step by Step Ct Scan

طرح توجیهی و کارآفرینی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

مقاله درباره تاريخ اسلام و صفويان