دانلود رایگان


پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی انگیزش کاری و رفتار شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی انگیزش کاری و رفتار شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 145

دانلود رایگان پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی انگیزش کاری و رفتار شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی انگیزش کاری و رفتار شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 145
چکیده :
با عنایت به اینکه هر گونه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مرهون برنامه ریزی دقیق نیروی انسانی در سطح کشور می باشد و با توجه به اینکه هر گونه برنامه ریزی نیروی انسانی بدون توجه به عوامل اصلی محرک در جهت بالا بردن کارایی کارکنان هر سازمان اجتماعی امکان پذیر نمی باشد و از آنجا که انگیزش کاری کارکنان هر سازمان در کارایی نیروی انسانی نقش به سزایی ایفا می کند ، لذا طرح پژوهشی که تهیه و تنظیم شده است با موضوع مطالعه انگیزش کاری کارکنان جهاد دانشگاهی علم و صنعت تهران بر آن است که به بررسی و مطالعه جامعه شناختی میزان انگیزش کاری کارکنان و رفتار سازمانی آنها و عوامل موثر بر انگیزش و عواملی که مانع این مهم می شود ، بپردازد تا با تاکید بر انگیزش کاری نیروی انسانی در راستای پیشرفت سازمانی و نهایتاً پیشرفت کشورمان گامی استوار برداریم. در این راستا پژوهشگر تلاش دارد تا به کمک چارچوب نظری برگرفته از نظریات پارستر و با ارائه پرسشنامه و تحلیل داده ها و آمارهای بدست آمده در این زمینه به نتایج مطلوبی دست یابد که در جهت اهداف مذکور راه گشا باشد. به دلیل جوان بودن قشر اصلی جامعه و گرایش آنها به پستهای سازمانی در حال حاضر این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.در جامعه مدرن و صنعتی امروز که به سمت فرا صنعتی در حرکت است لازم است تا افرادی عهده دار مسئولیت شوند که انگیزش کاری قوی داشته و بتوانند محیطی فعال و جذاب برای خود و دیگران ایجاد کنند ، خلاقیت و ابتکار عمل به خرج دهند و افراد را در محیط کاری خود در جهت توسعه سازمان هدایت کنند.  
مقدمه :
مفهوم انگیزش از زمانهای خیلی دیر عنایت فلاسفه ، اندیشمندان و مربیان بزرگ را به خود جلب کرده است.بیشتر نگرش ها به موضوع انگیزش بعد فلسفی داشته و الگوهای مشخص و فراگیری که مشکلات علمی مسئولان سازمانها را حل کند مطرح نشده است.از این رو مفهوم انگیزش و شناخت عواملی که موجب انگیزش انسان می گردند یکی از پیچیده ترین بخشهای روانشناسی و مدیریت و جامعه شناسی امروز است و کار علمی و پژوهشی گسترده ای را می طلبد. آبراهام مازلو (A.H.Maslow) از نظریه پردازان انگیزش ، برای نیاز های حرمت در فرایند انگیزش اهمیت زیادی قائل است.مازلو معتقد است در سلسله مراتب نیازهای انسان نیازهای حرمت مرتبه ویژه ای داشته و فرد در برابر احترامی که از دیگران انتظار دارد برای انجام امور انگیزش می یابد.تفاوت در استعدادهای افراد و امکان بهره ور کردن آنها به گونه ای که برای اقدام به عمل انگیزش یابند مطلبی است که مربیان به آن توجه دارند. در بررسی متون انگیزش می بینیم که استفاده از مکانیسم های تنبیه نیز در اصلاح رفتار از محور توجه دور نمانده است.رویکردهای تنبیه مداری در اداره سازمان ، ایجاد انگیزش در کارکنان را مورد توجه خاص قرار داده اند.جای تردید نیست که توان انگیزش انسان در حدی بوده که توانسته است عصر فرا صنعتی و متعاقب آن عصر تکنولوژی اطلاعات را پایه گذاری کند. علی رغم این همه پیشرفت تکنولوژی ، مسائل انسانی بزرگترین گرفتاری سازمانی عصر ما را به وجود آورده اند و انگیزش برای کار ذهن بسیاری را در سطح وسیعی به خود مشغول کرده است. انسان وقتی خود را مقید و کنترل شده در دنیای صنعت و تکنولوژی می یابد بنابر آنچه بی اف اسکینر می آموزد به رفتارهای آزاد سازنده متوسل می شود.واکنش ها الزاماً متوجه منبع کنترل نمی شوند بلکه ممکن است نسبت به اشخاص ، منابع و یا نهادهای دیگر جابجا شود.مسائل و مشکلات سازمانی که خود زاییده عصر صنعت و تکنولوژی است از ابتدای قرن حاضر نظر متفکران را به خود جلب کرده است. فردریک وینسلو تیلور (Frederick Taylor) پدر مدیریت علمی ، نتیجه گیری می کند که با شرایط متداول ، کارکنان با بیشترین توان خود به کار نمی پردازند ، به کم کاری و یا به حداقل کار تن میدهند و از انجام کار در تمام طول روز سر باز می زنند. تیلور در چالش با مسائل سازمانی می کوشد که به طور عالمانه آنها را حل کند ولی این مسائل چه در عصر او و چه در زمان ما پیچیده تر از آنند که با صورت بندی های ساده مدیریت علمی حل گردند. فرنک لندی ، تئوریهای انگیزش کار را در چارچوب 5 طبقه ای زیر بررسی کرده است. الف- تئورینهای نیاز. ب- تئوریهای وسیله ای (عاملیت). ج- تئورینهای مقایسه ای د- تئورینهای هدفگذاری. هـ- تئورینهای تقویت پیش از آنکه کوشش شود وضع جاری نظریه انگیزش و پژوهش را بیان کنیم به هر صورت باید آنچه را درباره سرشت خود کار می دانیم بازنگری کنیم. انگیزه محوری و انگیزه مداری ، امروز یکی از عوامل اصلی موفقیت های اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، هنری ، نظامی و.... می باشد.انگیزه نیروی درونی است که این نیرو فرد را به سمت هدف مورد نظرش هدایت می کند.فرد را فعال می کند.گاهی انگیزش صحیح در کاری فرد را به جهت مثبت سوق می دهد و گاهی بر عکس او را به سمت کاملاً منفی هدایت کرده....
بیان مسئله
در جامعه کنونی ما به نظر می رسد که انگیزش کاری کارکنان مورد غفلت مسئولین امر قرار گرفته است.یکی از رویکردهایی که در روانشناسی اجتماعی به آن توجه شده است ، رویکرد انگیزشی می باشد ، که به عوامل انگیزشی که رفتار انسان را هدایت می کند تمرکز دارد.در این مورد دیدگاههایی وجود دارد ، از جمله دیدگاههای فروید یا روانکاوانه درباره ماهیت انسان که اشاره دارد رفتار از درون و بوسیله تکانشها یا نیازهای نیرومند درونی برانگیخته می شود . شاید به این دلیل است که نظریه پردازان روانکاو تلاش دارند تا تاثیرهای نیروی درونی و گاهی ناخودآگاه را که انرژی می دهند به رفتار و هدایت کننده آن هستند بشناسند.گروهی دیگر از دید اقتصادی افراد را بر مبنای سود و زیان مربوط به گروههای مختلف که انتخابهای عقلایی انجام می دهند ، می بینند. اما رویکرد انگیزشی بر ارضای نیازهای مهم انسان تاکید دارد.این نظریه فرد را دارای نیازها و انگیزه های خاص می داند که رفتار او در جهت ارضای آن نیازهاست.گاهی دیدگاههای منطقی و عقلایی مطرح می شوند که مسائل را با عقل و منطق مورد استدلال و ارزیابی قرار می دهند.رویکردهای انگیزشی تاکید می کنند که مردم بر اساس آنچه با انجام یک رفتار به دست می آورند یا از دست می دهند ، دست به عمل می زنند.نظریه های انگیزشی بین خود از لحاظ تصوری که از خود ماهیت انسان دارند متفاوتند. از ضروریات زندگی در جوامع امروزی داشتن شغل مناسب به منظور تامین معیشت زندگی است.زیرا وقتی فردی شغلش مناسب بود و از آن رضایت داشت و در کار خود انگیزش کافی داشت ناخود آگاه احساس مسئولیت بیشتری داشته و کار خود را با دقت بیشتری دنبال می کند. او نه تنها از کار خود خسته نمی شود بلکه از انجام آن احساس مسرت می نماید و سعی در خلاقیت و ابتکار عمل در کار خود دارد تا کار آمدی را بالا برده و در راستای اهداف سازمان خود تلاش بیشتری می کند. هدف از انتخاب این موضوع مطالعه جامعه شناختی انگیزش کاری کارکنان جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت تهران این است که بررسی شود چه عواملی با انگیزش کاری کارکنان رابطه دارد و کارایی افراد را افزایش میدهد و باعث ایجاد احساس امنیت شغلی در کارکنان و انگیزش کاری آنها می شود.تحقیقات انجام شده در این رابطه بیانگر این مطلب است که انگیزش کاری به عنوان یک مسئله مشکل مطرح می باشد و همچنین انگیزش کاری از امتیازات اکتسابی (تحصیل و شغل و...) و انتسابی (ترفیع ، مسئولیت ، کارآیی) تاثیر پذیر است.


دانلود


پایان نامه


رشته علوم اجتماعی


بررسی


انگیزش کاری


رفتار


شغلی


کارکنان


جهاد


دانشگاهیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬ ﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ و ﻋ - مجلة مطالعات اجتماعی ایران

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ... اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺸﻬﺪ.

دکتر میرمحمد کاشف | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

تحصیلات متوسطه را در رشته علوم تجربی در شهرستان ارومیه به پایان رسانید. ... 2-
آمادگی جسمانی با تمرینات شنا- ترجمه- انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه- سال 1375 ... 8-
رابطه جو سازمانی با میزان رضایت وضعیت شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان
.... 7-پایان نامه خانم فاطمه فضلی با عنوان بررسی ارتباط ویژگی های کار آفرینی با .

لیست پروپوزالهای بررسی شده در پنجاه و چهارمین جلسه شورای پژوهشی واحد

22 جولای 2014 ... ردیف, نام و نام خانوادگی دانشجو, رشته, عنوان پایان نامه, استاد راهنما ... شناختی و سبک
های یادگیری (مطالعه موردی پردیس علوم تحقیقات دماوند ) .... 38, احمد اصالتی, مدیریت
آموزشی, بررسی رابطه عدالت سازمانی با بهره وری کارکنان سازمان جهاد دانشگاهی ...
تغییر در انگیزش شغلی وگرایش به نوآوری در کارکنان بانک ملی ایران ...

آموزش در هزاره سوم - موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی

7) پایان نامه بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر ...
25) پایان نامه بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته
مشاوره ... 86) پایان نامه بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از
دیدگاه ... (رابطه مدار و وظیفه مدار) بر رضایتمندی شغلی کارکان پژوهشکده جهاد
کشاورزی.

پایان نامه | کتاب فروشی پیرانه پند

پايان نامه چه ابزارها و عواملي باعث انگيزش خبرنگاران خبرگزاري ها براي فعاليت
بهتر و درنتيجه ... پايان نامه بررسي تاثيرات آلودگي محيط زيست بر رفتار ....
بررسي نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كار آيي كاركنان پارت سازان ..... پايان نامه روش
تحقيق بررسي رابطه بين رشته تحصيلي با رضايت شغلي معملين مقطع راهنمائي
شهيد ...

پایان نامه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش ...

گرچه اختلافات بی حد و آشکار بین رفتارهای آدمیان وجود دارد ولی کوشش های معینی
وجود ... آداب و رسوم و قوانین اجتماعی تا حدودی انعکاس هایی از انگیزه نظم و فهم و پیش
بینی هستند. ... در همین راستا این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر نیازهای کارکنان
آموزش و ... 2 – آیا سابقه کاری مدیران بر انگیزش فعالیت کارکنان می تواند مؤثر
باشد؟

رزومه - جواد پورکریمی - دانشگاه تهران

راهنمایی پایان نامه .... عضو کمیته علمی همایش بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری
در کسب و کار، ... بر سرمایه‌های انسانی سازمان‌های دولتی(مورد: وزارت تعاون،کار و رفاه
اجتماعی). .... "بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و سرمایه انسانی کارکنان جهاد
دانشگاهی. .... "ارزیابی صلاحیتهای فراشناختی دانشجویان رشته های علوم رفتاری
دانشگاه تهران.

ادامه پایان نامه های مدیریت - سامانه نوین مسداک

دانلود و خرید پایان نامه. ... ادامه لیست پایان نامه های رشته مدیریت تمامی گرایش ها ... ی
اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی; پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ...
منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان; پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت
دولتی .... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ...

پایان نامه - آموزش و درمان

9 مارس 2014 ... 23- بررسی رابطه بازی با رشد اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی منطقه پاکدشت از
نظرآموزگاران 24- مقایسه نگرش های معلمین مقطع ابتدائی درباره نقش سابقه کار و
تجربه معلم .... 84- رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان اداری ... 95-
بررسی کارایی مدیران فارغ التحصیل در رشته علوم تربیتی با مدیران فارغ ...

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

14 ا کتبر 2016 ... برای تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی چه چیزهایی مورد نیاز
است؟ ... مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان (مطالعه موردی: شرکت
کاله) ... انجام پایان نامه بررسی تأثیر منافع بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی .... انجام
پایان نامه بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی کارکنان.

مطالعه جامعه شناختی انگیزش کاری کارکنان جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و ...

پایان نامه پروژه سمینار تحقیق فنی مهندسی علوم انسانی علوم تجربی کلیه ... در
کلیه رشته های دانشگاهی توسط مجربترین تیم از فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر
تهران ... کاری و رفتار شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی 139برگ; بررسی اهداف اجتماعی ...

پایان نامه ها - دانشگاه شهید بهشتی

لیست پایان نامه های علوم تربیتی ... 20, 19, بررسی مقایسه ای پایگاه اقتصادی –
اجتماعی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی و علوم انسانی دانشگاههای
شهر ... 32, 31, بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با رضایت شغلی کارکنان صدا و سیمای
.... 85, 84, بررسی عوامل موثر بر انگیزش دانشجو معلمان استان تهران به ادامه تحصیل
در ...

دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه - خانه ISI ایران

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی از دیدگاه محققان و صاحب نظران 124 ... مشارکتي مي
تواند انگيزش، بهره وري، خلاقيت، تعهّد و رضايت شغلي کارکنان را ..... رفتار
شهروندی سازمانی و رفتار کارآفرینانه بایستههای رفتاری برای موفقیت در جهاد
اقتصادی. ..... دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1382، فصلنامه پژوهش نامه علوم انسانی و
اجتماعی، 12، 4، ...

پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی انگیزش کاری و رفتار شغلی ...

دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی انگیزش کاری و رفتار شغلی کارکنان
جهاد دانشگاهی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 145.

کارشناسی امور ستادی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تاثیر ساختار سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان ستادی ...
پایان‌نامه . دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه ...
نقش سرمایه اجتماعی در تسهیم دانش در بین مدیران و کارشناسان ستادی جهاددانشگاهی ...
بررسی ارتباط نوع شغل و رشته تحصیلی کارشناسان ستادی دانشگاه علوم ...
انگیزش · Rss ...

سید حمیدرضا رضوی - دانشگاه شمال

7 آگوست 2014 ... آدرس: آمل، سه راهی امام زاده عبدالله، دانشگاه شمال، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت ...
رشته تحصیلی ... عنوان پایان نامه فوق لیسانس :بررسي نقش امكانات ، منابع ،
تجهيزات و ..... بررسی رابطه بین هوش معنوی و معنویت در محیط کار با رفتار شهروندی
... انگیزش درونی ، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ...

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... لیست کامل پروژه و پایان نامه های موجود سایت ۲۰ میخوام “ . در ادامه شما آرشیو کاملی ...
لیست کامل پروژه های آموزشی و علوم تربیتی ، اجتماعی و روانشناسی ... بررسی میزان
رفتار ناسازگارانه و اختلال رفتاری (عدم اعتماد به نفس در بین دانش اموزان). بررسی
.... پایان نامه شناخت ارتباط میان افسردگی شغلی کارکنان بانک ملی.

پايگاه اطلاع رساني معاونت آموزشی و تحصیلات ... - سرفصل رشته ها

همكار پژوهشي جهاد دانشگاهي دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران(‌از 1383
... طراحی نظام نامه تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (خانم
بهناز داراب) ... تاثیر مدیریت مشارکتی و انگیزش کارکنان در تعالی سازمانی (بانک
انصار) ... بررسی رابطه سرمایة اجتماعی و سرمایة فکري سازمان (مورد مطالعه: ادارات
آموزش و ...

پایان نامه بایگانی | صفحه 7 از 23 | پایان نامه سرا

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه پایان نامه سرا برای انجام پایان نامه ارشد و به ...
نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه ها و طرح های پژوهشی رشته مدیریت تکنولوژِی اعلام
می نماید. .... بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه
علوم .... اجتماعی در تسهیم دانش در بین مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی;
بررسی ...

ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬ ﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ و ﻋ - مجلة مطالعات اجتماعی ایران

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ... اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺸﻬﺪ.

دانشگاه شهید باهنر کرمان » پورتال اعضاء هیئت علمی » دکتر اصغر ...

دکترا برنامه ريزي درسي (پایان نامه: تبيين ويژگي هاي برنامه درسي آموزش علوم
مبتني بر ... [جهاد دانشگاهي استان کرمان, کرمان, ۱۳۹۳ ... رضايت شغلي کارکنان مجتمع
مس شهر بابک بر مبناي انگيزش شغلي و خودتنظيمي کاري ... سلطاني، اصغر, بررسي
ساختار آموزشي مطلوب رشته کارشناسي ارشد آموزش علوم در نظام تعليم و تربيت ايران.

لیست انتخاب موضوع پایان نامه روانشناسی - مادسیج

14 نوامبر 2015 ... در ادامه صد موضوع پایان نامه رشته روانشناسی را برای شما قرار داده ایم که بتوانید ...
موضوع پایان نامه: بررسی نقش خلاقیت و انگیزش درونی در پذیرش فناوری .....
متخصصان علوم اجتماعی از مدتها پیش به اهمیت عدالت سازمانی به عنوان پایه ای ... در
میان کارکنان سازمانها از جمله معلمان نقش مهمی در افزایش رضایت شغلی آنان دارد.

فایل برای دانلود - پورتال اساتید :: دانشگاه بوعلی سینا

سمت فعلی : عضو هیات علمی ، استادیار و مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی ...
همكار طرح ملي بررسي خرده فرهنگ جوانان ، جهاد دانشگاهي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه
تهران ، ... سازمانی بر سطح اخلاق کار در میان کارکنان ادارات دولتی(مورد شهرستان
خوانسار)، .... مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی مطالعه علل رفتارهای
وندالیستی در ...

ادامه اطلاعات....

بررسی تاثیر باورپذیری مارک تجاری بر وفاداری و رفتار خرید مشتریان با ... چاپ
مقاله تحت عنوان مطالعه رابطه بین رهبری معنوی و انگیزش شغلی کارکنان ... در همایش
ملی کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان در سال ... دانشگاهی استان ایالم ·
(. .... نامه تحصیلی و اقدام پژوهی. ردیف. دانشگاه. مقطع. رشته. تعداد پایان نامه هدایت شده
.

رزومه - دانشگاه شاهد

مستند سازي و بهبود فرايند هاي اداره كل پژوهشي جهاد دانشگاهي ... دانشجويان رشته ...
عضو كميته داوران ، بخش مطالعات اقتصادي و اجتماعي هفدهمين و هيجدهمين كنفرانس بين
المللي برق ... عضو شوراي پژوهشي دانشكده علوم انساني دانشگاه شاهد، ..... ه پايان نامه. "
بررسي رابطه بين سبک هاي رهبري و انگيزه شغلي كاركنان در ستاد شركت ملي پخش ...

مطالعه جامعه شناختی انگیزش کاری کارکنان جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و ...

پایان نامه پروژه سمینار تحقیق فنی مهندسی علوم انسانی علوم تجربی کلیه ... در
کلیه رشته های دانشگاهی توسط مجربترین تیم از فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر
تهران ... کاری و رفتار شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی 139برگ; بررسی اهداف اجتماعی ...

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و ...

2 مارس 2017 ... پایان نامه بررسی عوامل رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی-29210
2016-11-09 ... نگهدارنده نیروی انسانی بر رضایت شغلی کارکنان شعب تامین
اجتماعی . ... لیست پایان نامه های رشته مدیریت (تمامی گرایش ها) - پارس پروژه ... دانش،
توانایی، انگیزش، رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پایه ریزی می شود.

گفتگو : پژوهش‌های صورت گرفته دربارة سیستان و بلوچستان

افزایش کمی این نوع تحقیقات به ویژه در حوزة علوم انسانی مرهون دو عامل اساسی است.
.... محمود بلوچ در یک پایان‌نامه دانشجویی به بررسی تأثیر نظام آموزشی کارکنان بر
توسعه مهارت‌های شغلی منابع انسانی در سازمان جهاد سازندگی استان ... استان سیستان و
بلوچستان بر انگیزش کارکنان نیز از سوی پژوهشگران در دستور کار مطالعاتی قرار
...

مدیریت آموزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

18 دسامبر 2014 ... پایان نامه دفاع شده رشته مدیریت آموزشی ... 1, بررسی تطبیقی کیفیت زندگی کاری
میان مدیران، اعضای هیات علمی و کارکنان, میترا طالبی زیدی, دکتر ... 9, بررسی رابطه
فرهنگ سازمانی با مدیریت دانایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی ... 26, بررسی
رابطه ادراک معلمان از غنی سازی شغلی با انگیزش شغلی آنان در ...

stim دانشگاه قم علوم و فنون مدیریت اطلاعات 2476-6658 دانشگاه قم 3 ...

ابتدا با موک و تاریخچه و روش کار و مسائل مرتبط با آن آشنا می شویم و سپس نقش ...
Kansas Library Association College and University Libraries Section ..... بررسی
رابطه باورهای خودکارآمدی و سخت رویی با استرس شغلی مدیران مقطع متوسطه شهر
سنندج. ... پایاننامه کارشناسیارشد علوماجتماعی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی
تهران مرکز ...

دانلود رایگان پایان نامه انگیزه در محیط کار

22 نوامبر 2016 ... بررسی انگیزش کاری و رفتار شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی 139برگ . ... دانلود پایان
نامه رشته علوم تربیتی نقش خودکارآمدی در انگیزش پیشرفت ..... علوم اجتماعی دانلود
تحقیق کار تحقیقی علوم اجتماعی انگیزه مادری رفتار مادری ...

پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی انگیزش کاری و رفتار شغلی ...

دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی انگیزش کاری و رفتار شغلی کارکنان
جهاد دانشگاهی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 145.

دکتر علی فتحی آشتیانی - مجله طب‌نظامی

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) مرکز تحقیقات علوم رفتاری ... راهنمایی
پایان نامه دانشجویان: 32 مورد ... شهید بهشتی، علامه طباطبایی، امام حسین (ع)، علم و
فرهنگ ( جهاد دانشگاهی)، موسسه .... عوامل موثر بر رضایت شغلی افسران در یک واحد
نظامی. .... بررسی مشکلات خانوادگی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی خانواده های شهدای سپاه
در ...

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و ...

2 مارس 2017 ... پایان نامه بررسی عوامل رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی-29210
2016-11-09 ... نگهدارنده نیروی انسانی بر رضایت شغلی کارکنان شعب تامین
اجتماعی . ... لیست پایان نامه های رشته مدیریت (تمامی گرایش ها) - پارس پروژه ... دانش،
توانایی، انگیزش، رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پایه ریزی می شود.

مطالعه جامعه شناختی انگیزش کاری کارکنان جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و ...

پایان نامه پروژه سمینار تحقیق فنی مهندسی علوم انسانی علوم تجربی کلیه ... در
کلیه رشته های دانشگاهی توسط مجربترین تیم از فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر
تهران ... کاری و رفتار شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی 139برگ; بررسی اهداف اجتماعی ...

مختار رنجبر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

۲-۱:پایان نامه دکتری: ارائه چارچوب نظری مناسب برای مدیریت استراتژیک منابع
انسانی با ... ۸- بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر سلامت سازمانی در کارکنان مراکز
آموزش عالی ... المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، خرداد ماه ۱۳۹۳،
دانشگاه گیلان. ... مخابرات استان هرمزگان، اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، همدان،
بهمن ماه ۱۳۹۲.

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

14 ا کتبر 2016 ... برای تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی چه چیزهایی مورد نیاز
است؟ ... مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان (مطالعه موردی: شرکت
کاله) ... انجام پایان نامه بررسی تأثیر منافع بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی .... انجام
پایان نامه بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی کارکنان.

پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان ...

1 جولای 2016 ... دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی پایان ...
پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان .... جدول(4- 12):
تعیین ضریت همبستگی تنوع کاری و انگیزش شغلی. ... سایت ما حاوی حجم عظیمی از
پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است.

پایان نامه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش ...

گرچه اختلافات بی حد و آشکار بین رفتارهای آدمیان وجود دارد ولی کوشش های معینی
وجود ... آداب و رسوم و قوانین اجتماعی تا حدودی انعکاس هایی از انگیزه نظم و فهم و پیش
بینی هستند. ... در همین راستا این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر نیازهای کارکنان
آموزش و ... 2 – آیا سابقه کاری مدیران بر انگیزش فعالیت کارکنان می تواند مؤثر
باشد؟

بسمه تعالی مدیریت آموزشی لیست پایان نامه های رشته: دانشجو استاد مشاور

بررسی رابطه بین جو سازمانی و اثربخشی عبدالصاحب امامی. سازمانی مدیران مدارس ...
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به ... دانشگاههای دولتی استان بوشهر .... 18 ...
نیروی انسانی در سازمان تامین اجتماعی ... سازش پذیری با رفتار شهروندی سازمانی ...
بررسی راهکارهای تقویت انگیزش شغلی محمد بهروزی. کارکنان. واحدهای آموزشی
شهرستان.

ادامه پایان نامه های مدیریت - سامانه نوین مسداک

دانلود و خرید پایان نامه. ... ادامه لیست پایان نامه های رشته مدیریت تمامی گرایش ها ... ی
اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی; پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ...
منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان; پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت
دولتی .... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ...

تحقیق توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت ...

تحقیق توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی براساس ....
علمی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی بر اساس مدل هرزبرگ »، پایان نامه کارشناسی
... ۱۳- ریچاردام ، ستیرز ولیمان دبلیو ، پورتر ، «انگیزش و رفتار در کار» ، ترجمه
سید ... ۲۷- کرمی ، مهدی ، «بررسی عوامل انگیزش کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر
...

بسمه تعالی مدیریت آموزشی لیست پایان نامه های رشته: دانشجو استاد مشاور

بررسی رابطه بین جو سازمانی و اثربخشی عبدالصاحب امامی. سازمانی مدیران مدارس ...
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به ... دانشگاههای دولتی استان بوشهر .... 18 ...
نیروی انسانی در سازمان تامین اجتماعی ... سازش پذیری با رفتار شهروندی سازمانی ...
بررسی راهکارهای تقویت انگیزش شغلی محمد بهروزی. کارکنان. واحدهای آموزشی
شهرستان.

کافی نت دانشجویان - دلبستگی شغلی - مرکز پایان نامه - پروژ های ...

مك گرگور ) 290 ( مطرح مي کند که نحوه ی رفتار مديران وسرپرستان با کارکنان ،نقش
مهمي در ... عوامل اجتماعي شغل نيز مي تواند دلبستگي شغلي را تحت تأثير قرار دهد. ....
دلبستگي شغلي يك جنبه از انگيزش کاری است و يك سری از متغييرها مانند خدمات ....
واحديان ،فاطمه ) 99 ( ،بررسي رابطه بين احساس امنيت شغلي با تهعد سازماني و ...

پژوهش اجتماعي

پژوهش اجتماعي - مطالب و مقالات اجتماعي و علوم انساني - پژوهش اجتماعي. ... بهتر از
تمرین عمل کند، یا فردی در شغل جدید خود با انرژی و عملکرد بهتری کار کند. ....
بزرگ‌ترین اشتباه این است که با رفتار خود موجب کاهش عزت نفس یا وخیم‌تر شدن
شرایط شویم. ...... حيدري(1388)، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، «بررسي رابطه ي حمايت
اجتماعي و ...

بلاگ | پرتال جامع مجموعه مدارس سلام

دانش آموزان مدارس مختلف سلام در پنجشنبه 26 فروردین ماه 96 به رقابت در رشته های ....
رابطه سبك¬هاي هویت و سلامت اجتماعي با رفتار كمك طلبي دانش-آموزان دختر پيش
دانشگاهي در درس رياضيات. .... پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
اسلامشهر. ... رابطه هوش هيجاني، رضايت شغلي با تعهد سازماني كاركنان جهاد دانشگاهی
واحد قم.

لیست انتخاب موضوع پایان نامه روانشناسی - مادسیج

14 نوامبر 2015 ... در ادامه صد موضوع پایان نامه رشته روانشناسی را برای شما قرار داده ایم که بتوانید ...
موضوع پایان نامه: بررسی نقش خلاقیت و انگیزش درونی در پذیرش فناوری .....
متخصصان علوم اجتماعی از مدتها پیش به اهمیت عدالت سازمانی به عنوان پایه ای ... در
میان کارکنان سازمانها از جمله معلمان نقش مهمی در افزایش رضایت شغلی آنان دارد.

بازگشت - موسسه آموزش عالی تابران

ليست پايان نامه هاي دفاع شده موسسه تا پايان نيم سال اول 96-1395 ... بررسی ارتباط
میزان رضایتمندی شغلی معلمان زبان انگلیسی ایرانی با سطح .... حوزه های موضوعی این
پایگاه علوم انسانی ، علوم اجتماعی ، کشاورزی ، فنی و مهندسی ... وب لینک پایگاه
اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی - SID ..... همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن
کریم.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻮزه اداری ﻫﺎ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻬﺮداری - دفتر امور شهری و شوراها استانداری ...

4 سپتامبر 1991 ... ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ .... ﺘﺮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب آﻧﻬﺎ اﻫﺪاف ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و
اﻧﮕﯿﺰه. ﻫﺎ ... در ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ... ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺴﻦ اداره
اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮا ... ﻪ ﺩﺷﱵ ﺑﺮﳒﻪ ﺭﺿﺎ ، ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺮﺍﻥ ﺍﻫﻮﺍﺯ،
..... در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪی آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ.

لیست انتخاب موضوع پایان نامه روانشناسی - مادسیج

14 نوامبر 2015 ... در ادامه صد موضوع پایان نامه رشته روانشناسی را برای شما قرار داده ایم که بتوانید ...
موضوع پایان نامه: بررسی نقش خلاقیت و انگیزش درونی در پذیرش فناوری .....
متخصصان علوم اجتماعی از مدتها پیش به اهمیت عدالت سازمانی به عنوان پایه ای ... در
میان کارکنان سازمانها از جمله معلمان نقش مهمی در افزایش رضایت شغلی آنان دارد.

موضوعات جدید پایان نامه علوم اجتماعی | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

در این قسمت فهرستی از موضوعات پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، موضوعات و ... که با
سلیقه و علایق آنها همخوانی داشته و یا به نوعی با شغل و محل کار خود متناسب باشد. ...
بررسی و تبیین علل اجتماعی موثر بر آنومی در بین دانش آموزان دبیرستانی و پیش
دانشگاهی ... بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر وجدان کاری در بین کارکنان بانکهای
...

بررسی رابطه میان جوّ سازمانیِ کتابخانه و رضایت شغلی کتابداران ...

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان جوّ سازمانی و رضایت شغلی کتابداران ... در
رشد و توسعۀ فرهنگی و اجتماعی جوامع نقش مؤثری داشته باشند (فرج‌پهلو و آخشیک،
1386). ... از عوامل که بر رفتار فردی در داخل و حتی خارج از محیط کار تأثیر می‌گذارند،
شامل ... به‌بیان‌دیگر، برای افزایش انگیزه و رضایت شغلیِ کارکنان باید به ارضای ...

ادامه پایان نامه های مدیریت - سامانه نوین مسداک

دانلود و خرید پایان نامه. ... ادامه لیست پایان نامه های رشته مدیریت تمامی گرایش ها ... ی
اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی; پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ...
منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان; پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت
دولتی .... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ...

مختار رنجبر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

۲-۱:پایان نامه دکتری: ارائه چارچوب نظری مناسب برای مدیریت استراتژیک منابع
انسانی با ... ۸- بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر سلامت سازمانی در کارکنان مراکز
آموزش عالی ... المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، خرداد ماه ۱۳۹۳،
دانشگاه گیلان. ... مخابرات استان هرمزگان، اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، همدان،
بهمن ماه ۱۳۹۲.

کارشناسی امور ستادی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تاثیر ساختار سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان ستادی ...
پایان‌نامه . دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه ...
نقش سرمایه اجتماعی در تسهیم دانش در بین مدیران و کارشناسان ستادی جهاددانشگاهی ...
بررسی ارتباط نوع شغل و رشته تحصیلی کارشناسان ستادی دانشگاه علوم ...
انگیزش · Rss ...

لیست پایان نامه های مدیریت اجرایی از سال 80 به بعد - دانشکده مهندسی ...

شناسایی عوامل موثر بر رضایت شغلی, دکتر نوری, سارا فرهنگ, 1391 ... بررسی
متوازن اثر پویای سرمایه اجتماعی بر سازمان مطالعه موردی در دپارتمان کالیبراسیون ...
بررسی ارتباط بین دورکاری و کیفیت زندگی کاری کارکنان بررسی ارتباط بین ...
ارائه نقشه راه پیاده سازی مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی علم و صنعت, دکتر سعیدی ...

پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی انگیزش کاری و رفتار شغلی ...

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی انگیزش کاری و
رفتار شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 145
چکیده ...

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻮزه اداری ﻫﺎ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻬﺮداری - دفتر امور شهری و شوراها استانداری ...

4 سپتامبر 1991 ... ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ .... ﺘﺮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب آﻧﻬﺎ اﻫﺪاف ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و
اﻧﮕﯿﺰه. ﻫﺎ ... در ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ... ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺴﻦ اداره
اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮا ... ﻪ ﺩﺷﱵ ﺑﺮﳒﻪ ﺭﺿﺎ ، ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺮﺍﻥ ﺍﻫﻮﺍﺯ،
..... در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺼﺪی آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ.

موضوعات جدید پایان نامه علوم اجتماعی | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

در این قسمت فهرستی از موضوعات پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، موضوعات و ... که با
سلیقه و علایق آنها همخوانی داشته و یا به نوعی با شغل و محل کار خود متناسب باشد. ...
بررسی و تبیین علل اجتماعی موثر بر آنومی در بین دانش آموزان دبیرستانی و پیش
دانشگاهی ... بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر وجدان کاری در بین کارکنان بانکهای
...

فهرست پايان نامه هاي كارشناسي ارشد مدیریت آموزشی - معاونت پژوهش و ...

فهرست پایان نامه های. کارشناسی ... بررسي انگيزش درمدیریت اسالمي. د. سيدعلي ...
ویژگيهاي رفتاري مدیر اثر بخش ازدید دبيران .... بررسي رابطه بين جو سازماني
ورضایت شغلي ... بررسي عوامل موثر در جذب كاركنان واجد ... دانشگاهي چهار ناحيه آموزش
وپرورش شيراز ... دبيران رشته هاي علوم انساني درعملكرد آنها با ... كاري وانضباط
اجتماعي. د.

پژوهش اجتماعي

پژوهش اجتماعي - مطالب و مقالات اجتماعي و علوم انساني - پژوهش اجتماعي. ... بهتر از
تمرین عمل کند، یا فردی در شغل جدید خود با انرژی و عملکرد بهتری کار کند. ....
بزرگ‌ترین اشتباه این است که با رفتار خود موجب کاهش عزت نفس یا وخیم‌تر شدن
شرایط شویم. ...... حيدري(1388)، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، «بررسي رابطه ي حمايت
اجتماعي و ...

دکتر میرمحمد کاشف | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

تحصیلات متوسطه را در رشته علوم تجربی در شهرستان ارومیه به پایان رسانید. ... 2-
آمادگی جسمانی با تمرینات شنا- ترجمه- انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه- سال 1375 ... 8-
رابطه جو سازمانی با میزان رضایت وضعیت شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان
.... 7-پایان نامه خانم فاطمه فضلی با عنوان بررسی ارتباط ویژگی های کار آفرینی با .

دکتر میرمحمد کاشف | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

تحصیلات متوسطه را در رشته علوم تجربی در شهرستان ارومیه به پایان رسانید. ... 2-
آمادگی جسمانی با تمرینات شنا- ترجمه- انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه- سال 1375 ... 8-
رابطه جو سازمانی با میزان رضایت وضعیت شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان
.... 7-پایان نامه خانم فاطمه فضلی با عنوان بررسی ارتباط ویژگی های کار آفرینی با .

بررسی رضایت شغلی و سلامت معلمان و کارکنان مدرسه مقطع ابتدایی

بررسی رضایت شغلی و سلامت معلمان و کارکنان مدرسه مقطع ابتدایی. دانلود-پایان نامه
-مبانی نظری-پاورپوینت-تحقیق-پروژه. لینک منبع و پست : بررسی رضایت شغلی ...

بررسی اثرپذیری چابکی سازمان از توسعه دولت الکترونیک

پروژه كارافريني پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذيه و غذادهي در پرورش ماهي قزل آلا

دانلود گزارش تخصصی آموزگار پايه دوم درمورد تقویت مهارت نوشتن (انشاء)

039 - ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی: بکارگیری الگوریتم ژنتیک برای تشخیص اجتماع در شبکه های اجتماعی

پاورپوینت درس 2 مطالعات هفتم ( من مسئول هستم )

دانلود تحقیق فلسفه هگل و ارسطو

طرح توجیهی و کارآفرینی پرورش ماهی خاوریار در قالب فایل Word وبا قابلیت ویرایش پروژه و طرح تولید خاویار (42 صفحه)

پاورپوینت جامع و کامل درباره حقوق بازرگاني (رشته‌هاي علوم اجتماعي-حسابداري)

نقشه زمین شناسی اسپکه(1:100000)

بنر زیبا و لایه باز ماه مبارک رمضان1