دانلود فایل


شناسنامه آبادیهای کل کشور در سال 1385 به تفکیک استان - دانلود فایلدانلود فایل شناسنامه آبادیهای کل کشور در سال 1385

دانلود فایل شناسنامه آبادیهای کل کشور در سال 1385 به تفکیک استان شناسنامه آبادیهای کل کشور در سال 1385 به تفکیک استان
شامل:
تقسیمات سیاسی و آدرس آماری روستاها
وضع طبیعی آبادی (دشتی، کوهپایه ای، جلگه ای، کوهستانی و ...)
نوع راه دسترسی آبادی
وضع آبادی از نظر سکونت
امکانات موجود در روستا (آموزشی، مذهبی، اداری، تاسیسات و تجهیزات، بهداشتی و درمانی، مخابرات و ارتباطات، بازرگانی و خدمات)
آمار جمعیت (به تفکیک مرد و زن) و تعداد خانوار
تعداد باسواد به تفکیک مرد و زن
تعداد دانش آموزان به تفکیک مرد و زن
شاغلین و بیکاران به تفکیک مرد و زن
تعداد واحد مسکونی به تفکیک مساحت زیربنا
و ...
آمار هر استان به صورت یک فایل اکسل می باشد.


آمارنامه


آمار جمعیت


شناسنامه آبادی


آمار 1385


تقسیمات سیاسی


روستاها


روستا


آمار کشور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شناسنامه آبادیهای کل کشور در سال 1385 به تفکیک استان

13 ژوئن 2016 ... شناسنامه آبادیهای کل کشور در سال 1385 به تفکیک استان شناسنامه آبادیهای کل
کشور در سال 1385 به.

نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1375در وفس - منطقه وفس - blogfa.com

31 ا کتبر 2006 ... در این پست قصد دارم نتایج نهایی سرشماری نفوس و مسکن سال 1375 در وفس را بیان
کنم. منبع این اطلاعات، شناسنامه آبادی های کشور، سرشماری عمومی نفوس و ... سالنامه
آماری سال 1383 استان مرکزی، از طریق این صفحه قابل دسترسی است. اطلاعات آماری در
این سالنامه به تفکیک ده شهرستان اراک، شازند، ... 1385 اردیبهشت

بسمه تعالی گزارش عملکرد دفتر آمار و فناوری اطلاعات در سه ماهه اول سال ...

تهیه ليست رایانه ای بهره برداران آباديهاي نمونه و ارسال به استانها ... برطرف كردن
اشكالات و استخراج و ارائه نتايج نهايي سال زراعي 86-85 كل كشوربه واحد اطلاع رساني
و ... ایران و دفتر آمار ( میزان تولید به تفکیک محصولات ، سطح زیرکشت به تفکیک
استانها) ... برگزاري مجدد جلسه با نمايندگان معاونتها و سازمانها جهت نهايي نمودن
شناسنامه.

شناسنامه آبادیهای کل کشور در سال 1390 به تفکیک استان | فروشگاه ...

5 ا کتبر 2016 ... شناسنامه آبادیهای کل کشور در سال 1390 به تفکیک استان. شامل آمار جمعیت (به
تفکیک مرد و زن) و تعداد خانوار کل روستاهای کشور به تفکیک ...

شناسنامه آبادیهای کل کشور در سال 1385 به تفکیک استان

شناسنامه آبادیهای کل کشور در سال 1385 به تفکیک استان. شامل: تقسیمات سیاسی
و آدرس آماری روستاها. وضع طبیعی آبادی (دشتی، کوهپایه ای، جلگه ای، کوهستانی و .

اصل مقاله (1789 K)

ی شکل گیری گونه های مسکن به تفکیک استان های کشور شد. مرحله بعد، گذر ....
وضعیت طبیعی روستاها )مرکز آمار ایران، نقشه آبادی ها و سرشماری نفوس و مسکن
1385و.

شناسنامه آبادیهای کل کشور در سال 1385 به تفکیک استان

13 ژوئن 2016 ... شناسنامه آبادیهای کل کشور در سال 1385 به تفکیک استان شناسنامه آبادیهای کل
کشور در سال 1385 به.

وﻻدت - اداره کل ثبت احوال استان فارس

ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ روﯾﺪاد وﻻدت ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺳﺎل 1390 اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس. 1 ...
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ. * اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ... در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ...
ﺳﺎل 1390 و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ ، ﺟﻨﺴﯿﺖ ، ﺟﺎري و ..... ﻣﻤﺴـﻨﯽ، ﻣﻬﺮ، ﻧﯽرﯾﺰ و 94 ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن و
204 دﻫﺴـﺘﺎن، 83 ﺑﺨﺶ،7200 آﺑﺎدي ... 1385 و 1390 ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳـﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷـﺪ 1/17 درﺻﺪ از
4336878.

1390

ﺗﻬﻴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺳﺎل 1392. 1392 ... ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﺑﺎدي ﻫﺎي ﻛﺸﻮر.
397. ﺟﻤﻊ .... ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ. ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ. ﻛﺮدﺳﺘﺎن. ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در دوره. 1390. -. 1385. 1
17. 1.05 ... 3.11. 3.04. 2 37. ﻛﻞ ﻛﺸﻮر. ﺑﻮﺷﻬﺮ. اﻟﺒﺮز. ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان www.amar.org
.ir ...

معرفی و دانلود شناسنامه آبادیهای کل کشور در سال 1385 به تفکیک ...

2 دسامبر 2012 ... فایل شماره 187031 در سایت معرفی و دانلود کتاب. نام این فایل : شناسنامه آبادیهای
کل کشور در سال 1385 به تفکیک استان. موضوع فایل: علوم پایه.

بسمه تعالی گزارش عملکرد دفتر آمار و فناوری اطلاعات در سه ماهه اول سال ...

تهیه ليست رایانه ای بهره برداران آباديهاي نمونه و ارسال به استانها ... برطرف كردن
اشكالات و استخراج و ارائه نتايج نهايي سال زراعي 86-85 كل كشوربه واحد اطلاع رساني
و ... ایران و دفتر آمار ( میزان تولید به تفکیک محصولات ، سطح زیرکشت به تفکیک
استانها) ... برگزاري مجدد جلسه با نمايندگان معاونتها و سازمانها جهت نهايي نمودن
شناسنامه.

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور - شورای نگهبان

‌ماده 3 - دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهار سال مي‌باشد‌كه ازنهم
ارديبهشت .... ‌تبصره 2 - شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل
جلسه ‌فوق‌العاده مي‌باشد. ... ‌ز - آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني اخذ
شده باشد. ... ‌تبصره 1 - آراي زايد مذكور در بند(ج) به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر
مي‌شود.

1390

ﺗﻬﻴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺳﺎل 1392. 1392 ... ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﺑﺎدي ﻫﺎي ﻛﺸﻮر.
397. ﺟﻤﻊ .... ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ. ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ. ﻛﺮدﺳﺘﺎن. ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در دوره. 1390. -. 1385. 1
17. 1.05 ... 3.11. 3.04. 2 37. ﻛﻞ ﻛﺸﻮر. ﺑﻮﺷﻬﺮ. اﻟﺒﺮز. ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان www.amar.org
.ir ...

1390

ﺗﻬﻴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺳﺎل 1392. 1392 ... ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﺑﺎدي ﻫﺎي ﻛﺸﻮر.
397. ﺟﻤﻊ .... ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ. ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ. ﻛﺮدﺳﺘﺎن. ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در دوره. 1390. -. 1385. 1
17. 1.05 ... 3.11. 3.04. 2 37. ﻛﻞ ﻛﺸﻮر. ﺑﻮﺷﻬﺮ. اﻟﺒﺮز. ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان www.amar.org
.ir ...

سال 1390 - اداره کل ثبت احوال آذربایجان غربی

ﺳﺎل. 90. •. ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ روﯾﺪاد ﻫﺎي ازدواج و ﻃﻼق. 1390. •. ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﯾﮕﺎه آﻣﺎري ﮐﺸﻮر .... 1385.
ﺗﺎ. 1390. 28 .2. ﻧﻤﻮدار ازدواج ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎل. 89. ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻐﺮﺑﯽ. 33
.3 ... ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ﻃﻼق در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ، در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ زوﺟﯿﻦ ﻧﯿﺰ درج و ... آﺑﺎدي داراي ﺳﮑﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

بسمه تعالی گزارش عملکرد دفتر آمار و فناوری اطلاعات در سه ماهه اول سال ...

تهیه ليست رایانه ای بهره برداران آباديهاي نمونه و ارسال به استانها ... برطرف كردن
اشكالات و استخراج و ارائه نتايج نهايي سال زراعي 86-85 كل كشوربه واحد اطلاع رساني
و ... ایران و دفتر آمار ( میزان تولید به تفکیک محصولات ، سطح زیرکشت به تفکیک
استانها) ... برگزاري مجدد جلسه با نمايندگان معاونتها و سازمانها جهت نهايي نمودن
شناسنامه.

شناسنامه آبادی – File.0f0.in

شناسنامه آبادیهای کل کشور در سال 1385 به تفکیک استان شامل: تقسیمات سیاسی و
آدرس آماری روستاها وضع طبیعی آبادی (دشتی، کوهپایه ای، جلگه ای، کوهستانی و …) ...

سرشماری - سال جهانی آمار

آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 به صورت اینترنتی نويسنده: زهرا ... آزمایش
سرشماری کشاورزی سال ۹۳، از ۲۷ مهر الی ۲۷ آبان ماه سال ۲۱۳۹، در ۳۱دهستان از ۳۱ استان
کشور ... های هر استان نیز بر اساس پرسشنامه ای با عنوان شناسنامه آبادی تعیین شده
است. .... در سال های 1345، 1355، 1365، 1375 و 1385 به وسیله مرکز آمار ایران انجام شد.

اصل مقاله (1789 K)

ی شکل گیری گونه های مسکن به تفکیک استان های کشور شد. مرحله بعد، گذر ....
وضعیت طبیعی روستاها )مرکز آمار ایران، نقشه آبادی ها و سرشماری نفوس و مسکن
1385و.

اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ن ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ روﻳﺪاد ﺛ 1 - اداره کل ثبت احوال ...

اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان. ▫. ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ روﻳﺪاد ﺛﺒﺖ وﻻدت در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮا. ن. در ﺳﺎل. 1390. ▫.
ﺷﻤﺎره ... ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ آن ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﻛﺸـﻮر
..... 1385. و. 1390. ﻧﺮخ ﺑﺎروي ﻛﻞ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل. 85. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺛﺒﺘﻲ .... ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ
اﺳﻨﺎد و اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ روﻳﺪاد وﻻدت ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن.

روزنامه كيهان91/5/4: نتيجه نهايي سرشماري اعلام شد :جمعيت ايران 75 ...

25 جولای 2012 ... آذر در ادامه با بيان اين كه بنا به سرشماري سال 1390 به ازاي هر 102 مرد 100 زن ... 99
نفر مربوط به استان گيلان است، اظهار كرد: رشد جمعيت كشور در سرشماري سال ... وي در
مورد تفكيك جمعيت گروه هاي عمده سني در كشور هم گفت: جمعيت صفر تا ... و تركيب
جمعيت پيش مي رويم، اضافه كرد: بعد خانوار در كل كشور به 55/3 رسيده ...

ﻫﺎ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي رادﻳﻮي آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﺮان ﺿﺮورت

آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻛﺸـﻮر و ﻧﻴـﺰ. اراﺋﺔ اﻟﮕﻮﻫﺎي .... ﻫﺎي
آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي رادﻳﻮ در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن. ، ». آﻣﻮزش را ..... روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﺑﺎﺳﻮادي ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮد و زن ﺑﻴﻦ ﺳﺎل. ﻫﺎي ... آﻣـﺎري ﺳـﺎل. 1385. ،. %79.8. از ﻛـﻞ روﺳـﺘﺎﻫﺎي اﻳـﺮان. (.
50985. آﺑﺎدي. ) از ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮق ﺑﻬﺮه. ﻣﻨﺪ ﺑـﻮده ... اﻧﺘﺸﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﺔ دﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻛﺸﺎورزي. ).

1390

ﺗﻬﻴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺳﺎل 1392. 1392 ... ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﺑﺎدي ﻫﺎي ﻛﺸﻮر.
397. ﺟﻤﻊ .... ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ. ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ. ﻛﺮدﺳﺘﺎن. ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن در دوره. 1390. -. 1385. 1
17. 1.05 ... 3.11. 3.04. 2 37. ﻛﻞ ﻛﺸﻮر. ﺑﻮﺷﻬﺮ. اﻟﺒﺮز. ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان www.amar.org
.ir ...

ﮔﺰﯾﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ 1390 - UNFPA Iran

1385. ، ﺳﺮﺷﻤﺎري. ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮ ده ﺳﺎل. ﯾﮏ. ﺑﺎر اﺟﺮا. ﺷﺪه اﺳﺖ ...
اﺳﺘﺎن،. 1143. ﺷﻬﺮ و. 96549. آﺑﺎدي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮا. در. آﻣﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺸﺮده در
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ... ﺑﺎ رﻗﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﺳﺎﮐﻦ
.... ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺎﮐﻦ در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺤﻮه ﺗﺼﺮف ﻣﺤﻞ.

ﮔﺰﯾﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ 1390 - UNFPA Iran

1385. ، ﺳﺮﺷﻤﺎري. ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮ ده ﺳﺎل. ﯾﮏ. ﺑﺎر اﺟﺮا. ﺷﺪه اﺳﺖ ...
اﺳﺘﺎن،. 1143. ﺷﻬﺮ و. 96549. آﺑﺎدي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮا. در. آﻣﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺸﺮده در
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ... ﺑﺎ رﻗﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﺳﺎﮐﻦ
.... ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺎﮐﻦ در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺤﻮه ﺗﺼﺮف ﻣﺤﻞ.

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور - شورای نگهبان

‌ماده 3 - دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهار سال مي‌باشد‌كه ازنهم
ارديبهشت .... ‌تبصره 2 - شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل
جلسه ‌فوق‌العاده مي‌باشد. ... ‌ز - آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني اخذ
شده باشد. ... ‌تبصره 1 - آراي زايد مذكور در بند(ج) به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر
مي‌شود.

تاریخچه اسناد و آرشیو در جهان و ایران

انیمیشن تابلو روان LED اینجا

فایل سرت G610F Galaxy j7 prime

دانلود پاورپوینت آلو

داده های آزمایشگاهی مربوط به کبد

دانلود پاورپوینت آلودگی هوا - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت فرایند جوشکاری پلاسما

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

انوار حرم

دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه لبنی 2 رشته صنایع غذایی