دانلود رایگان


پایان نامه سیلسی زدایی از كنسارهای بوكسیت دار - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه و پایان نامه مهندسی عمران و مهندسی معدن با عنوان سیلسی زدایی از كنسارهای بوكسیت دار

دانلود رایگان پایان نامه سیلسی زدایی از كنسارهای بوكسیت دار این پایان نامه در 116 صفحه و در قالب فایل ورد (قابل ویرایش) ارائه شده است.
چکیده :
سـیلیکات هـای آلـومینیوم دار مـانند پـیـروفیلیـت ، ایـلـیت ، کـائـولیـنیت و کـلریـت جزو کـانی هـای نـاخـالصی هـستـنـد کـه در بـوکـسـیت دیـاسـپوردار وجـود دارنـد که این اهمیت جـداسـازی کـانی هـای سـیلیکـاته را در مـرحـله ابـتـدایـی بـرای بـالا بـردن نـسـبت حـجمی Al2O3 / SiO2 از بـوکسیت دیـاسپوردار نـمـایان مـی سـازد . زمـانـی کـه نـمـونـه را بـه چـهار قـسمت تقـسیم کـرده و ¼ نـمک آمـونیوم DTAL را انتخاب می کنیم این نمونه انـتخاب شـده تـأثیر سـیلیکات هـا را در فـلوتاسـیون بـه خـوبـی بـه مـا نـشـان مـی دهـنـد . این انتخاب ¼ کـه بـه صـورت خـشک با استفاده از Na2CO3 با pH متعادل و منظم کـامل مـی شـود و ابـعـاد دانـه هـای گـل کـه بـا نـسـبت حـجـمـی 1.60= Al2O3 / SiO2 جداسازی می شوند کمتر از 0.010 میلیمتر می باشد . آزمایشات X-ray بر روی مواد اولـیـه و مـحـصـولـات فـلـوتـاسـیـون نـشان مـی دهـد کـه ایـلـیت بسیار مـشکـلتـر از سـایر بـوکسیت هـای دیـاسـپوردار هـمانند پـیروفیلیت ، کائـولینیت و کـلریت جداسازی می شود . آزمـایـش هـای فـلـوتـاسـیـون بـا چـرخـه هـای بـسـتـه بـه مـا نـشـان مـی دهـنـد کـه عوامل مـزاحـم فـلـوتـاسـیـون بـرای سـیـلـیـس زدایـی بـا یـک بـرنـامـه مـنـظـم قـابـل اجـرا اســت ( MIBC ، SFL ، DTAL ) و نــتــیــجــه آن بــدســت آمـدن کـنـسـانـتـره بـوکـسـیـت ( A / S > 10 , Al2O3 ( RGP ) > 0.86 ) و تـولیدات اقـتصادی بـا تـکـنـولـوژی ابـتـدایی می باشد .
رفـتار مکانیکی شیمیایی بوکسیت به همراه آهک در زمان پروسسینگ مورد مطالعه هر چه بیشتر قـرار گـرفته اسـت . از جمله موارد قابل توجهی که در زمان آسیاب بوکسیت و مـخلوط آهـک مـنجر بـه آسـیب جـدی بـه دستگاه آسیاب کننده می شود ، و جود آهن در درون ساختار سطوح تشکیل دهنده در اسلاری بـوکسیت آهـک می باشد که می تواند به بـیش از 9 درصد ترکیب CaO نیز برسد . بیش از 90 درصد کوارتزهای محتوی درون بـوکسیت را مـی تـوان بـوسـیله فـعـل و انـفعـالات هـیدروگـارنـت بـازداشت نمود . ترکیبات هـیدروگارنـت بـطور پـایدار در طـول مـراحل استحصال آلومینا با درجه حرارت بسیار زیاد موجود بوده و در نهایت 30 درصد از تـرکیبات آنهـا به داخل ترکیبات سود سوزآور تبدیل می شوند . استحصال آلومینا تأثیر زیادی را از رفتار مکـانیکی شـیمیایـی پـروسـسیـنگ مورد استفاده ، نخواهد برد .

فهرست مطالب
فصل اول
کلیات……………………………………………………………………………………….۱
فصل دوم ( بوکسیت و آلومینا )
۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………۴
۲-۲- قوانین و برنامه های دولتی ………………………………………………………۸
۲-۳- تولیدات …………………………………………………………………………….۹
۲-۳-۱- بوکسیت ……………………………………………………………………..۹
۲-۳-۲- آلومینا ……………………………………………………………………….۹
۲-۴- مصرف …………………………………………………………………………..۱۰
۲-۴-۱- بوکسیت ……………………………………………………………………۱۰
۲-۴-۲- آلومینا ……………………………………………………………………..۱۲
۲-۵- قیمت ……………………………………………………………………………..۱۳
۲-۶- تجارت ……………………………………………………………………………۱۵
۲-۷- باز بینی جهانی ………………………………………………………………….۱۸
۲-۷-۱- ترکیب صنایع ………………………………………………………………۲۰
۲-۷-۲- استرالیا …………………………………………………………………….۲۰
۲-۷-۳- برزیل ………………………………………………………………………۲۲
۲-۷-۴- آلمان ……………………………………………………………………….۲۳
۲-۷-۵- هند …………………………………………………………………………۲۳
۲-۷-۶- ایران ……………………………………………………………………….۲۴
۲-۷-۷-ایرلند ………………………………………………………………………..۲۴
۲-۷-۸- جامائیکا ……………………………………………………………………۲۵
۲-۷-۹- روسیه ……………………………………………………………………..۲۶
۲-۷-۱۰- سوریه ……………………………………………………………………۲۸
۲-۷-۱۱- جزایر بریتانیا ……………………………………………………………۲۹
۲-۷-۱۲- ویتنام …………………………………………………………………….۲۹
۲-۸- چشم انداز ………………………………………………………………………..۳۰
فصل سوم ( جداسازی بوکسیت های دیاسپوردار از سیلیکات ها با روش فلوتاسیون )
۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………….۳۱
۳-۲- آزمایشگاهی ……………………………………………………………………..۳۳
۳-۲-۱- مواد ………………………………………………………………………..۳۳
۳-۲-۲- آزمایش های فلوتاسیون ………………………………………………….۳۴
۳-۳- نتایج حاصله …………………………………………………………………….۳۶
۳-۳-۱- تست های فلوتاسیون با استفاده از کلکتورهای کاتیونی …………….۳۶
۳-۳-۲- تأثیر گل بر عوامل مزاحم فلوتاسیون ……………………………………۳۹
۳-۳-۳- سـیـلـیـس زدایـی مواد مـزاحـم فـلـوتـاسـیـون بـرای بـوکسیت های دیاسپور دار متفاوت ……..۴۰
۳-۳-۴- آزمایش X-ray بر روی خاک محصولات فلوتاسیون ……………….۴۱
فصل چهارم ( بررسی رفتارهای فلوتاسیون بوکسیت حاوی مواد سیلیکاته و آهک )
۴-۱- مقدمه …………………………………………………………………………….۴۴
۴-۲- پردازش تجربیات کسب شده ……………………………………………………۴۸
۴-۳- نتیجه گیری و پیشنهاد ………………………………………………………….۵۱
فصل پنجم
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………..۵۷
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………….۵۹


پایان نامه عمران


پروژه عمران


پروژه معدن


مهندسی عمران


پایان نامه معدن


مهندسی معدن


سیلسی زدایی


کنسارهای بوکسیت دار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقيق کامل درمورد فن آوري استخراج معدن - رزبلاگ

14 ژانويه 2017 ... دانلود تحقیق در مورد سیلسی زدایی از کنسارهای بوکسیت دار ... پایان نامه معدن و
اکتشاف – سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار. ... دانلود تحقیق

خرید و دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی ...

1 فوریه 2017 ... خرید و دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان
ادارات ... فایل پژوهش سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار.

دانلود پروژه سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار در فایل ورد (word ...

13 آگوست 2016 ... دانلود پروژه سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار در فایل ورد (word) .... در جـهت
بـوکسیت هـای تـولیدی بـدون روش مـتالوژیکی می تواند پایان این ...

( اکتشاف – استخراج ) سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار

25 ژانويه 2016 ... دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته مهندسی معدن ( اکتشاف – استخراج ) سیلیس
زدایی از کانسارهای بوکسیت دار با فرمت ورد و قابل ویرایش ...

پایان نامه سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار | مستر فایل

28 سپتامبر 2015 ... چکیده : سـیلیکات هـای آلـومینیوم دار مـانند پـیـروفیلیـت ، ایـلـیت ، کـائـولیـنیت و
کـلریـت جزو کـانی هـای نـاخـالصی هـستـنـد کـه در بـوکـسـیت ...

پایان نامه رشته معدن - سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار با ... - 7y7

پایان نامه رشته معدن – سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار با فرمت word.
فهرست مطالب. عنوان شماره صفحه. This entry was posted in and tagged پایان نامه
ارشد, ...

پایان نامه سيلسي زدايي از كنسارهاي بوكسيت دار 116 ص word ...

20 ژانويه 2017 ... دانلود پایان نامه سیلسی زدایی از کنسارهای بوکسیت دار birdownload.epage.ir/…/
incl.news_connector.NewsPrintVersion.

پایان نامه سيلسي زدايي از كنسارهاي بوكسيت دار

به صفحه دانلود فایل(پژوهش سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار)خوش آمدید ...
خرید و دانلود پایان نامه بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در .

دانلود پایان نامه رشته معدن – سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار ...

23 جولای 2015 ... دانلود پایان نامه رشته معدن – سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار با فرمت word
با موضوع دانلود , دانلود پایان نامه رایگان رشته معدن , دانلود رایگان ...

پروژه ها - صفحه 674 از 4751 - مقالات - دانلود کتاب

دانلود پایان نامه سیلسی زدایی از کنسارهای بوکسیت دار فرمت فایل : word(قابل
ویرایش)تعداد صفحات۱۱۶ چکیده : سـیلیکات هـای آلـومینیوم دار مـانند پـیـروفیلیـت
...

دانلود (پژوهش سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار) | سرچ جوی مقالات

23 دسامبر 2016 ... دانلود (پژوهش سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار) ... برای مشاهده توضیحات کامل
محصول دانلودی|| پایان نامه تفاوت زندگی نامه ی دینی دو نسل ...

پایان نامه های کارشناسی مهندسی معدن - پروژه و پایان نامه مکانیک

پروژه و پایان نامه مکانیک - پایان نامه های کارشناسی مهندسی معدن - ارائه دهنده برترين
موضوعات و پروژه های دانشجویی مورد ... سيلسي زدايي از كنسارهاي بوكسيت دار. 11.

رزومه - محمد نوع پرست - دانشگاه تهران

راهنمایی پایان نامه. کاهش اکسید آهن در محصول سیلیس (محصول شرکت استخراج و
فرآوری مواد اولیه شیشه)، رجب اصغری دستجردکی، کاربردی، فلسفه، 1379/06/20 ...

دانلود پایان نامه با موضوع معادن نمک گرمسار – گنبدهای نمکی

دانلود رایگان پایان نامه ، مقاله و تحقیق ... دانلود پایان نامه با موضوع سیلیس زدایی از
کانسارهای بوکسیت دار · دانلود کارت ویزیت لایه باز بیمه نوین با آرم و لوگو با ...

دانلود (پژوهش سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار) | سرچ جوی مقالات

23 دسامبر 2016 ... دانلود (پژوهش سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار) ... برای مشاهده توضیحات کامل
محصول دانلودی|| پایان نامه تفاوت زندگی نامه ی دینی دو نسل ...

دانلود پایان نامه با موضوع سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار ...

دانلود پایان نامه با موضوع سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار ... در ایـنجا ابتدا
در مورد کانی دیاسپور صحبحت می کنیم ، زیرا بوکسیت معمولاً همراه این کانی ...

پایان نامه بررسی مقایسه ای فراوری کانسار های کرومیت دار با روشهای ...

پایان نامه بررسی مقایسه ای فراوری کانسار های کرومیت دار با روشهای ثقلی و
فلوتاسیون و لیچینگ فصل اول مطالب و ... پروژه سیلیس زدایی از کانسار های
بوکسیت دار.

پایان نامه سیلسی زدایی از كنسارهای بوكسیت دار 116 ص | مرجع دانلود ...

متن کامل (همراه با تمام ضمائم) :پایان نامه سیلسی زدایی از كنسارهای بوكسیت دار 116
صفحه با فرمت ورد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – دانشکده فنی و.

خدمات دانشجویی آنلاین - گزارش کار آموزی کار در شرکت آسانسور

23 فوریه 2016 ... پایان نامه، پروژه،نمونه سوالات دانشگاهی و. ... پروتزهای کامل · پایان نامه سیلس زدایی از
كنسارهای بوكسیت دار · پایان نامه های عمران · پایان نامه های اقتصاد ...

دانلود پایان نامه سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار - فایلدونی ...

25 مه 2016 ... قـبل از ایـن کـه در مـورد دیـاسپور بـحث وبـررسی نـمایـیم در مـورد گـروه هیدروکسیدها
که دیاسپور از کانی های این گروه است صحبت می نماییم .

پایان نامه رشته معدن - سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار با ... - 7y7

پایان نامه رشته معدن – سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار با فرمت word.
فهرست مطالب. عنوان شماره صفحه. This entry was posted in and tagged پایان نامه
ارشد, ...

پژوهش سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار

به صفحه دانلود فایل(پژوهش سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار)خوش آمدید ...
خرید و دانلود پایان نامه بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در ...

دانلود پایان نامه با موضوع معادن نمک گرمسار – گنبدهای نمکی

دانلود رایگان پایان نامه ، مقاله و تحقیق ... دانلود پایان نامه با موضوع سیلیس زدایی از
کانسارهای بوکسیت دار · دانلود کارت ویزیت لایه باز بیمه نوین با آرم و لوگو با ...

خرید و دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی ...

1 فوریه 2017 ... خرید و دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان
ادارات ... فایل پژوهش سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار.

5-3- آشنايي بامفهوم بوكسيت و خاك نسوز - پايگاه ملي داده هاي علوم زمين ...

پيريت زدايي آرژيليت دار دوپلان ... درسال 1372 محمد صادق نوروزي پايان نامه خود
ازدانشگاه آزاد اسلامي تحت عنوان مطالعه و تحقيق پيرامون ... يكي از موارد مضر موجود در
بوكسيت سيليس استكه در موقع توليد آلومينا مصرف سودرا بالا ميبردوبه ... نقشه
پراكندگي كانسار هاي ايران, • نقشه پراكندگي انديس هاي ايران, • نقشه پراكندگي معادن
ايران.

آموزش فال قهوه - گلبرگ - بلاگ خوان

... 50 آلبوم موزیک - 7 آلبوم عکسهای متنوع - زورنال - آدرسهای طلایی - کلیپ های خنده دار
... برترین فایل پژوهش سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار · فروش دانلودی مقاله
... کلمات کلیدی: فایل ,دانلود ,نامه ,مقاله ,برترین ,بررسی ,پایان نامه ,خرید آنلاین ...

سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار | پایان نامه معدن و اکتشاف

نام محصول : پایان نامه معدن و اکتشاف - سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار.
فصل اول; کـــــــلـــــــیـــــــات; مهمترین کانی های این گروه عبارتند از; فصل دوم ...

فایل های فنی و مهندسی – پایان نامه سیلیس زدایی از کانسارهای ...

28 مارس 2016 ... فایل های فنی و مهندسی – پایان نامه سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار. پایان
نامه سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار. این فایل درقاب ورد و ...

PDF: حساسیت زدایی منظم | ناین پروجکت!

روش ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ ﻣﻨﻈﻢ((systematic desensitization اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ژوزف وﻟﭙﯽ(1958) ﺑﺮای
.... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺎﻧﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺪف : روش ﮐﺎر : ﻧﺘﺎﯾﺞ
.... ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﯿﻠﯿﺲ زداﯾﯽ از ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎی ﺑﻮﮐﺴﯿﺖ دار ﭼﮑﯿﺪه : ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم دار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺮوﻓﯿﻠﯿﺖ ، اﯾﻠﯿﺖ.

پروژه بررسی سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار - صفحه اصلی

پروژه بررسی سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار در 116 صفحه ورد قابل
ویرایش با ... پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری
اطلاعات.

کانی گوڵی - همراه فید

پایان نامه با موضوع سیلیس ز از کانسارهای بو یت دار ... http://beyhaghmarket.blog.ir
/1395/11/19/دانلود-پایان-نامه-با-موضوع-سیلیس-زدایی-از-کانسارهای-بوکسیت-دار ...

دانلود تحقیق و مقاله سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار|دانلود ...

دانلود تحقیق پروژه پایان نامه سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار. قیمت:
۵۱۰۰۰ریال تعداد صفحات: 116. سـیلیکات هـای آلـومینیوم دار مـانند پـیـروفیلیـت ...

پایان نامه سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار - ایران فایل دانلود

5 سپتامبر 2016 ... این فایل درقاب ورد و قابل ویرایش در 90 صفحه می باشد . گروه مهندسی معدن ( اکتشاف
– استخراج ) چکیده : سـیلیکات هـای آلـومینیوم دار مـانند ...

دانلود پایان نامه با موضوع سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار ...

دانلود پایان نامه با موضوع سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار ... در ایـنجا ابتدا
در مورد کانی دیاسپور صحبحت می کنیم ، زیرا بوکسیت معمولاً همراه این کانی ...

دانلود تحقيق کامل درمورد فن آوري استخراج معدن - رزبلاگ

14 ژانويه 2017 ... دانلود تحقیق در مورد سیلسی زدایی از کنسارهای بوکسیت دار ... پایان نامه معدن و
اکتشاف – سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار. ... دانلود تحقیق

دانلود پایان نامه مهندسی معدن - سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار ...

دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی معدن ( اکتشاف – استخراج ) پروژه دوره کارشناسی
موضوع سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار در زیر به مختصری ازعناوین و ...

دانلود پایان نامه مهندسی معدن - سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار ...

دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی معدن ( اکتشاف – استخراج ) پروژه دوره کارشناسی
موضوع سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار در زیر به مختصری ازعناوین و ...

دانلود پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران (ASQ) -کامل و جامع ...

5 دسامبر 2016 ... برترین پکیج پایان نامه بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان
... خرید فایل( پژوهش سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار).

خدمات دانشجویی آنلاین - شبیه سازی در زمینه مقاله : جایابی بهینه PMU ...

15 آوريل 2016 ... پایان نامه، پروژه،نمونه سوالات دانشگاهی و. ... پروتزهای کامل · پایان نامه سیلس زدایی از
كنسارهای بوكسیت دار · پایان نامه های عمران · پایان نامه های اقتصاد ...

دانلود پایان نامه با موضوع معادن نمک گرمسار – گنبدهای نمکی

دانلود رایگان پایان نامه ، مقاله و تحقیق ... دانلود پایان نامه با موضوع سیلیس زدایی از
کانسارهای بوکسیت دار · دانلود کارت ویزیت لایه باز بیمه نوین با آرم و لوگو با ...

کاملترین فایل سمینار نتیرات زدایی از آب اشامیدنی به روش تبادل ...

2 فوریه 2017 ... دانلود (پژوهش سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار) سلام. ... دانلود پایان نامه
تبادل انرژی گرمایی به صورت پیوسته و عمودی از صفحات عمودی فلز ...

سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار | پایان نامه معدن و اکتشاف

نام محصول : پایان نامه معدن و اکتشاف - سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار.
فصل اول; کـــــــلـــــــیـــــــات; مهمترین کانی های این گروه عبارتند از; فصل دوم ...

خرید و دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی ...

1 فوریه 2017 ... خرید و دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان
ادارات ... فایل پژوهش سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار.

کانی گوڵی - پرنسیا

پایان نامه با موضوع سیلیس ز از کانسارهای بو یت دار ... http://beyhaghmarket.blog.ir
/1395/11/19/دانلود-پایان-نامه-با-موضوع-سیلیس-زدایی-از-کانسارهای-بوکسیت-دار ...

پایان نامه سيلسي زدايي از كنسارهاي بوكسيت دار 116 ص word ...

20 ژانويه 2017 ... دانلود پایان نامه سیلسی زدایی از کنسارهای بوکسیت دار birdownload.epage.ir/…/
incl.news_connector.NewsPrintVersion.

پاورپوینت پول الکترونیکی

دانلود مقاله کامل درباره كاربرد بارهنگ در طب سنتي و افق‌هاي آينده 15 ص

کارآفرینی و طرح توجیهی کارخانه ذوب آهن در ايران 18 ص (word)سال 96

پاورپوینت پول الکترونیکی

پروژه مالی درباره اصول و طراحي سيستم انبارداري

مقاله خلاقيت رياضي

پاورپوینت فصل دوازدهم تئوری حسابداری جلد دوم دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی،سید مصطفی سید حسینی و مهتاب جهرمی

دانلود پاورپوینت ارزشمند انواع کلم و گل ژربرا

دانلود جزوه خلاصه درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه خوارزمی تهران

دانلود پاسخ تشریحی فصل 4 حسابداری پیشرفته 1 حسن همتی